Verzekeraar moet buitengerechtelijke kosten vergoeden

SCHADE – Consument veroorzaakt een schade en doet in dat kader een beroep op zijn AVP. De verzekeraar weigert uitkering van deze schade. De consument doet daarop een beroep op een deskundige om hem in zijn discussie met de verzekeraar bij te staan. De geschillencommissie stelt vast dat artikel 6:96 lid 2 BW voor vergoeding in aanmerking laat komen:

• redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;

• redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

De geschillencommissie meent dat in deze zaak aan de eis van de dubbele redelijkheidstoets is voldaan en veroordeelt de verzekeraar € 50 te betalen voor de kosten van ondersteuning voorafgaand aan de fase dat de klacht werd voorgelegd aan de geschillencommissie en € 50 voor de bijstand in het kader van de procedure bij de geschillencommissie.

Deze uitspraak is onder meer van belang voor consumenten met een WA-autoverzekering die door schuld van een derde schade oplopen aan hun auto. Indien het voor de consument noodzakelijk is voor het verhalen van deze schade ondersteuning van een derde in te roepen en de kosten van deze derde redelijk zijn, dan zal de aansprakelijke partij ook deze kosten van bijstand moeten vergoeden – Uitspraak 2017 – 117

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...