Vizier op de toekomst

Hoe ziet de verzekeringssector er over – pak ’m beet – vijf jaar vanaf nu uit? Als we het rapport dat collega-toezichthouder DNB eind vorig jaar publiceerde naar de toekomst van de nederlandse verzekeringssector moeten geloven, is dit fundamenteel anders dan nu het geval is. ‘Innovatie’ en ‘klant’ zijn sleutelwoorden om in deze dynamiek het hoofd boven water te kunnen houden.

Dit blijkt ook uit onze eigen inschattingen. Een breed scala aan ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag: nieuwe technologie, veranderend klantgedrag, economische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving, en ga zo maar even door. De veranderingen dwingen verzekeraars kritisch na te denken over hun toekomst. Laten we even inzoomen op de markt voor schadeverzekeringen, een product waarop verzekeraars elkaar stevig beconcurreren. Maar niet alleen deze concurrentiestrijd is relevant, ook nieuwe technologie is van invloed op het verdienmodel van de verzekeraar. Dit werkt eigenlijk op twee manieren.

Innovatie kan leiden tot een afname van het premievolume. Consumenten die bijvoorbeeld beschikken over elektronische sensoren om schade aan hun auto te voorkomen, kunnen nu al korting krijgen op hun verzekeringspremie. Dit noodzaakt verzekeraars tot kostenreductie die zij, juist, proberen te realiseren door middel van technologische innovatie. Een voorbeeld van deze laatste vorm van innovatie is het gebruik van big data om klanten gerichter te kunnen bedienen.

‘Innovatie’ lijkt een sleutelwoord om in deze dynamiek het hoofd boven water te houden. Maar zeker niet het enige sleutelwoord. ‘Klant’ is dat net zo goed. Het rapport van DNB benoemt dat het directe kanaal in opkomst is. Verzekeraars zijn steeds meer op zoek naar direct contact met de klant. Niet alleen omdat ze op die manier meer denken af te zetten. Maar ook omdat die klant hen – bewuste en onbewust – kan voorzien van waardevolle informatie over zijn gedrag. En hiermee is geld te verdienen.

Overigens blijkt uit een recent rapport van Cap Gemini dat consumenten niet heel happig zijn om data te delen met hun verzekeraars: 88 procent van de consumenten wil geen data met zijn verzekeraar delen in ruil voor premiekorting.

Direct contact met de klant

Welke positie neemt u als adviseur in te midden van al dit geweld? Laat ik voorop stellen: u hebt al het directe contact met de klant. Daarin zit uw vermogen om zich te onderscheiden. Maar die klant is (meestal) niet met u getrouwd. En dat betekent dat hij ook voor iets of iemand anders kan kiezen, geholpen door het arsenaal aan keuzemogelijkheden dat productvergelijkers en/of Google bieden.

In mijn volgende column wil ik aandacht geven aan manieren waarop financieel adviseurs het verschil kunnen maken voor hun klant. Geïnspireerd door voorbeelden die mijn collega’s en ik tegenkomen in onze toezichtpraktijk. Want voor de goede orde: het toezicht

‘De AFM houdt zich ook bezig met de vraag hoe vernieuwing in het belang van de klant van de grond kan komen’

van de Autoriteit Financiële Markten richt zich niet enkel op het aanpakken van gedrag dat in strijd is met wet- en regelgeving. Onze toezichthouders houden zich ook bezig met de vraag hoe vernieuwing in het belang van de klant van de grond kan komen. Want ook dat draagt bij aan eerlijke en transparante financiële markten en duurzaam financieel welzijn.

Hebt u inspiratie door of voor deze column? Mail dit naar karina.raaijmakers@afm.nl

Karina Raaijmakers is bij de AFM als Hoofd verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeren & Pensioenen.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Instellingen hanteren veelal een bewuste strategie als verlieslatende producten in de Motor WA- en de WIA-WGA-markt worden gezet, maar de risicobeheersing hierbij...

AFM: meer focus op voorkomen problemen

AFM: meer focus op voorkomen problemen

Meer internationale samenwerking en focus op voorkomen van problemen. Dit zijn de speerpunten van de AFM, zoals aangeven in het jaarverslag over 2017. Voorzitter...

AFM legt Geldshop forse boete op

AFM legt Geldshop forse boete op

De AFM heeft op 18 december 2014 twee bestuurlijke boetes opgelegd van ieder 270.000 euro aan Geldshop.nl  en Geldlenen. Dit omdat zij tussen 1 januari 2011...

MMAB 2018: ook AFM speelt in op verscherpte datawetgeving

MMAB 2018: ook AFM speelt in op verscherpte datawetgeving

Ook de AFM moet inspelen op de aanscherping van de privacy- en datawetgeving, blijkt uit de inmiddels gestarte Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2018. "Als...

Merel van Vroonhoven blijft AFM-voorzitter

Merel van Vroonhoven blijft AFM-voorzitter

Merel van Vroonhoven is voor vier jaar herbenoemd als voorzitter van de AFM. Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht: “Onder de leiding...

Boerboom (AFM) neemt taken Raaijmakers waar

Boerboom (AFM) neemt taken Raaijmakers waar

Jan Boerboom, hoofd toezicht Service Centrum van de AFM, neemt vanaf 1 april de taken van Karina Raaijmakers waar. Raaijmakers, nu nog hoofd toezicht Verzekeren...