Vizier op de toekomst

Hoe ziet de verzekeringssector er over – pak ’m beet – vijf jaar vanaf nu uit? Als we het rapport dat collega-toezichthouder DNB eind vorig jaar publiceerde naar de toekomst van de nederlandse verzekeringssector moeten geloven, is dit fundamenteel anders dan nu het geval is. ‘Innovatie’ en ‘klant’ zijn sleutelwoorden om in deze dynamiek het hoofd boven water te kunnen houden.

Dit blijkt ook uit onze eigen inschattingen. Een breed scala aan ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag: nieuwe technologie, veranderend klantgedrag, economische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving, en ga zo maar even door. De veranderingen dwingen verzekeraars kritisch na te denken over hun toekomst. Laten we even inzoomen op de markt voor schadeverzekeringen, een product waarop verzekeraars elkaar stevig beconcurreren. Maar niet alleen deze concurrentiestrijd is relevant, ook nieuwe technologie is van invloed op het verdienmodel van de verzekeraar. Dit werkt eigenlijk op twee manieren.

Innovatie kan leiden tot een afname van het premievolume. Consumenten die bijvoorbeeld beschikken over elektronische sensoren om schade aan hun auto te voorkomen, kunnen nu al korting krijgen op hun verzekeringspremie. Dit noodzaakt verzekeraars tot kostenreductie die zij, juist, proberen te realiseren door middel van technologische innovatie. Een voorbeeld van deze laatste vorm van innovatie is het gebruik van big data om klanten gerichter te kunnen bedienen.

‘Innovatie’ lijkt een sleutelwoord om in deze dynamiek het hoofd boven water te houden. Maar zeker niet het enige sleutelwoord. ‘Klant’ is dat net zo goed. Het rapport van DNB benoemt dat het directe kanaal in opkomst is. Verzekeraars zijn steeds meer op zoek naar direct contact met de klant. Niet alleen omdat ze op die manier meer denken af te zetten. Maar ook omdat die klant hen – bewuste en onbewust – kan voorzien van waardevolle informatie over zijn gedrag. En hiermee is geld te verdienen.

Overigens blijkt uit een recent rapport van Cap Gemini dat consumenten niet heel happig zijn om data te delen met hun verzekeraars: 88 procent van de consumenten wil geen data met zijn verzekeraar delen in ruil voor premiekorting.

Direct contact met de klant

Welke positie neemt u als adviseur in te midden van al dit geweld? Laat ik voorop stellen: u hebt al het directe contact met de klant. Daarin zit uw vermogen om zich te onderscheiden. Maar die klant is (meestal) niet met u getrouwd. En dat betekent dat hij ook voor iets of iemand anders kan kiezen, geholpen door het arsenaal aan keuzemogelijkheden dat productvergelijkers en/of Google bieden.

In mijn volgende column wil ik aandacht geven aan manieren waarop financieel adviseurs het verschil kunnen maken voor hun klant. Geïnspireerd door voorbeelden die mijn collega’s en ik tegenkomen in onze toezichtpraktijk. Want voor de goede orde: het toezicht

‘De AFM houdt zich ook bezig met de vraag hoe vernieuwing in het belang van de klant van de grond kan komen’

van de Autoriteit Financiële Markten richt zich niet enkel op het aanpakken van gedrag dat in strijd is met wet- en regelgeving. Onze toezichthouders houden zich ook bezig met de vraag hoe vernieuwing in het belang van de klant van de grond kan komen. Want ook dat draagt bij aan eerlijke en transparante financiële markten en duurzaam financieel welzijn.

Hebt u inspiratie door of voor deze column? Mail dit naar karina.raaijmakers@afm.nl

Karina Raaijmakers is bij de AFM als Hoofd verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeren & Pensioenen.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
AFM verbiedt advieskantoor Wilshaus te adviseren

AFM verbiedt advieskantoor Wilshaus te adviseren

Jolanda Wilshaus van Wilshaus Verzekeringen & Advies uit Bunnik mag van de AFM niet langer het adviesvak uitoefenen. Volgens de AFM heeft Wilshaus niet aangetoond...

AFM wijst op blinde vlekken in bestuurskamers

AFM wijst op blinde vlekken in bestuurskamers

Waak voor blinde vlekken in bestuurskamers. Banken hebben vooral aandacht voor klanttevredenheid, niet voor klantbelang, aldus een case study onder vijf kleine en...

Mkb'ers krijgen voorschot bij uitvoering herstelkader rentederivaten

Mkb'ers krijgen voorschot bij uitvoering herstelkader rentederivaten

De uitvoering van het herstelkader rentederivaten heeft opnieuw vertraging opgelpen. De vertraging wordt grotendeels veroorzaakt door problemen met data en automatiseringssystemen...

Standaardinformatiemodel voor pensioenfondsen

Standaardinformatiemodel voor pensioenfondsen

Minister Wouter Koolmees (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een standaardinformatiemodel voor pensioenfondsen vastgesteld. Hiermee gaan...

"AFM is niet meer te volgen"

"AFM is niet meer te volgen"

De AFM is niet meer te volgen, stelt voorzitter Rob Goedhart van Stichting Geldbelangen. "Het klinkt misschien vreemd, maar dit keer ben ik het – als belangenbehartiger...

AFM: klant kan nog altijd meer lenen dan verantwoord is

AFM: klant kan nog altijd meer lenen dan verantwoord is

Banken en verzekeraars kunnen nog veel verbeteren als het gaat om het voorkomen van overkreditering en het omgaan met betalingsachterstanden bij aanbieders van consumptief...