Voorbeeldrendement van 10,9 procent ‘in de tijd bezien’

LEVEN – Consument heeft op 1 april 1988 een beleggingsverzekering afgesloten. De verzekering wordt verpand aan de bank waar consument een hypothecaire geldlening (intrest only) heeft afgesloten. Voorafgaand aan het sluiten van de levensverzekering heeft de consument van de verzekeraar een brochure ontvangen waarin onder meer staat vermeld:

• “U betaalt geen aflossingen op de hypotheekschuld maar premies voor de beleggingsverzekering”.

• “U mag er rustig vanuit gaan dat er na aflossing van de hypotheek nog een ruim bedrag voor u overblijft”.

In een cijfervoorbeeld in de brochure wordt gewerkt met een voorbeeldrendement van 10,9 procent. Op expiratiedatum blijkt het uit te keren kapitaal onvoldoende om de hypotheekschuld af te lossen. Er resteert een restschuld van 10.000 euro.

De geschillencommissie wijst een vordering tot schadevergoeding af en overweegt daarbij onder meer het volgende: “Hoewel de Commissie van mening is dat de toonzetting van de brochure uit 1988 niet de voorkeur verdient, dienen inhoud en toonzetting van de brochure te worden beoordeeld naar de situatie van destijds. De Commissie stelt in dit verband vast dat de brochure weliswaar wervende teksten bevat maar deze teksten niet zodanig van aard zijn dat de consument daaraan jegens de verzekeraar afdwingbare aanspraken zou kunnen ontlenen.

“Hier komt bij dat het een feit van algemene bekendheid is dat aan beleggen risico’s kleven waarbij resultaten uit het verleden en prognoses geen garantie bieden voor de toekomst. De consument had dan ook kunnen en moeten weten dat het risico bestond dat het in de brochure genoemde voorbeeldrendement van 10,9 procent niet behaald zou worden en de waarde van de verzekering mogelijk niet voldoende zou zijn om de hypothecaire geldlening geheel af te lossen” – Uitspraak 2017 – 275

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...