Voorkom elektrabrand en ontploffende smartphones

Een bekendheids-en belendingenclausule biedt een verzekerde extra zekerheid over de status van te verzekeren bedrijfsgebouw. Bij aanvang van de gebouwenverzekering geeft de verzekeraar zo nodig opdracht tot een technische inspectie om een adequaat beeld te krijgen van het (brand)risico. Tegenwoordig wordt daar de erkenningsregeling VIER voor toegepast.

De brandinspectie is belangrijk voor beide partijen, zowel voor de verzekerde als de verzekeraar. Als later blijkt dat het object qua risico ongunstiger is dan eerder ingeschat, dan kan de verzekeraar daar niet ten nadele van de verzekerde op terugkomen, dankzij de bekendheidsen belendingenclausule.

Inspecteren van brandrisico

Elektriciteit is een van de potentiële ontstekingsbronnen en het is een veelvoorkomende oorzaak van brand en brandschade. Men spreekt in de praktijk wel van ‘elektrabranden’. Door een defect, verkeerd gebruik of ondeskundig installatiewerk kan er ergens in de elektrische installatie bovenmatige warm

teontwikkeling ontstaan. Deze warmteontwikkeling kan leiden tot een brand, vooral als het elektrische gebrek zich in de buurt van een brandbare stof bevindt. Door bijvoorbeeld te weinig wandcontactdozen en ondeskundig gebruik van verlengsnoeren en verdeeldozen, komt het vaak voor dat de elektrische installatie niet is afgestemd op het gebruik en de omstandigheden.

Het voorkomen van elektrabranden staat hoog op de agenda bij verzekeraars en technische inspecteurs. De installatiebranche, verzekeraars en technische inspecteurs hebben samen een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektrische installaties: de erkenningsregeling Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s (VIER). Deze erkenningsregeling is in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars door iKeur ontwikkeld. iKeur is een nationaal gezaghebbend platform dat de veiligheid van de elektrotechnische bedrijfsvoering optimaliseert. Zij ontwikkelt standaarden voor vakbekwaamheidseisen, inspectievormen en rapportages en borgt de toepassing daarvan. Erkenningsregeling VIER is specifiek bestemd voor het mkb en is vooral gericht op (brand)risicoreductie. De meeste verzekeraars accepteren deze manier van inspecteren.

Nieuwe risico’s

Dat een nieuwe manier van inspecteren nodig is, komt vooral door het feit dat er steeds meer nieuwe types elektrische apparaten in gebruik zijn. Denk aan zonnepanelen, smartphones en tablets. Deze apparaten brengen nieuwe – en andere – brandrisico’s met zich mee. Iedereen kent de verhalen van de spontaan ontbrandende iPhones. De lithium-ion batterij in de iPhone veroorzaakt een chemische reactie als deze leegloopt, waardoor de batterij warm wordt. Dus als een iPhone te lang in de zon ligt of langdurig is opgeborgen in een broekzak, kan hij oververhit raken en in brand vliegen.

De VIER-inspectie voldoet aan de NTA 8220, dat staat voor ‘Nederlandse technische afspraak’. Als verzekeraars verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt. Deze beoordeling bestaat uit een visuele controle en uit metingen en beproevingen. Om er zeker van te zijn dat je iPhone niet spontaan ontploft als deze naast je op je bureau ligt.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Innovaties waar adviseur én klant van profiteren

Innovaties waar adviseur én klant van profiteren

Hoe kun je innovaties omarmen om je klant en jezelf als adviseur beter te helpen bij financieel inzicht? Deze vraag beantwoorden Gert Vasse (Directeur Yellowtail)...

De kracht van social media voor adviseurs

De kracht van social media voor adviseurs

"Hoe maak je als kleinere speler in de financiële sector optimaal gebruik van social media. Niet alleen is social media een belangrijk informatiekanaal richting...

Oproep aan het intermediair

Oproep aan het intermediair

Advies met een robot touch! Het een kan bijna niet meer zonder het ander. Een robot zal steeds vaker op dynamische manier de juiste informatie samen met de klant...

Adviestip: meer declarabele uren tegen een hoger tarief

Adviestip: meer declarabele uren tegen een hoger tarief

De komende decennia zal het aantal onderdelen waarop adviseurs het verschil kunnen maken kleiner worden. De tarieven op het recht-toe-recht-aan advies zullen afnemen....

Loek Peters (Penoza) maakt adviseurs nog beter op de Dag van het Topadvies

Loek Peters (Penoza) maakt adviseurs nog beter op de Dag van het Topadvies

Acteur Loek Peters (bekend van onder meer de hitserie Penoza) is tevens oprichter van 'Maak de ander beter'. Hij verzorg de afsluitende presentatie op de Dag van...

Ontwikkel jezelf: omarm een training

Ontwikkel jezelf: omarm een training

(Door Esther Vuijsters, Lindenhaeghe) De Training Ontspannen Presenteren is nog maar net gestart of ik heb mijn eerste learning al te pakken: dit leer je niet uit...