Vraag het dan niet!

Als u zelf ooit een hypotheek heeft afgesloten, dan weet u dat er veel documenten moeten worden overlegd. Soms heel veel. Het komt regelmatig voor dat naar aanleiding van de aangeleverde stukken extra informatie of toelichting wordt opgevraagd. De meest bekritiseerde documenten hierbij zijn de werkgeversverklaring, de financieringsopzet en het aantonen van de in te brengen eigen middelen.

Bij de werkgeversverklaring gaat het veelal om een toelichting op de inkomensbestanddelen. Bijvoorbeeld omdat het opgegeven inkomen op de verklaring niet direct kan worden teruggerekend aan de hand van de salarisstrook, of dat men een extra toelichting wil op een bepaalde inkomensomschrijving. Bij de financieringsopzet gaan de meeste vragen over het ontbreken van bepaalde kosten. De consument maakt ze wel, maar ze staan niet vermeld op het overzicht. Veelal is het antwoord dat de consument deze al heeft betaald. Dan graag ‘even’ aantonen met betalingsbewijzen!

De meeste extra vragen gaan over het aantonen van de benodigde eigen middelen om de woning te kunnen kopen of om de hypotheek te kunnen oversluiten. Het blijft niet enkel bij de vraag om het spaargeld aan te tonen middels een bankafschrift; er worden ook vragen gesteld over de herkomst hiervan. Met andere woorden: hoe komt iemand aan dit geld? Menig keer heb ik de vraag voorbij zien komen hoe het kan dat iemand zoveel spaargeld heeft. Vervolgens moeten aangiften en/of jaaropgaven worden overlegd om te laten zien dat de consument inderdaad spaarzaam is.

In de situatie dat het geld via de ouders wordt verkregen, wordt het vaak nog bonter. Is het een schenking? Dan moet er een schenkingsovereenkomst worden overlegd. Sowieso heb ik al moeite met dit woord, omdat een schenking een eenzijdige rechtshandeling is, waar geen overeenstemming voor nodig is, maar inmiddels geloven we dat dit document bestaat. Het moet dus worden aangeleverd. Wordt er niet geschonken, dan wordt dit gezien als een lening. En omdat een lening er budgettair niet naast past, moet er vervolgens een schenk-/leenconstructie worden opgetuigd om het op papier weer haalbaar te maken. Deze constructie is vaak tegen de wens in van de ouders die hun kind willen helpen, maar niet als schenking of lening.

Ook maken we regelmatig mee dat acceptanten een eigen sausje toevoegen aan de stukkenlijst. Zo wordt er in het voorbeeld dat geld wordt verkregen via ouders, vaak gevraagd naar een kopie ID-bewijs van de ouders. Met welk doel? Om aan te tonen dat je ouders hebt? Het is opvallend dat er bij de meeste banken geen (eenduidig) beleid is over de stukkenlijst en de extra aan te leveren stukken. Dit wordt overgelaten aan de mening van de dienstdoende acceptant.

Het opvragen van extra stukken kost tijd, veel tijd. Het begint bij het opvragen ervan. Vervolgens krijg je vragen over de vraag waarom ze worden opgevraagd. En als ze worden aangeleverd moeten ze worden verwerkt en beoordeeld. En soms wordt het traject om extra toelichting op te vragen weer herhaald. Regelmatig hoor ik van aanbieders dat er op het proces veel tijd – en geld – te winnen is. De extra informatieronden kosten niet alleen veel extra tijd. Ze laten ook nog eens het systeem verzanden, waardoor deze ronden extra kostbaar zijn. Moet de oplossing gezocht worden in het direct opvragen van meer stukken?

Binnen ons inkoopbedrijf komen we deze extra informatieverzoeken ook regelmatig tegen. Wat ons hierbij opvalt, is dat in nagenoeg alle gevallen het dossier in zijn oorspronkelijke vorm tot stand komt. De extra aangeleverde informatie leidt dus niet tot een afwijzing of aanpassing van de hypotheekaanvraag! Navraag bij de aanbieders leert dat zij exact dezelfde ervaringen hebben. Nu we deze conclusie kunnen trekken, zouden we dan niet de vraag moeten stellen: waarom vragen we deze informatie überhaupt op?

‘Als extra informatie niet leidt tot afwijzing of aanpassing, of aanpassing, waarom vragen we deze dan überhaupt op?’

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Oh nee, weer die AVG!

Oh nee, weer die AVG!

"Nog even en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt van kracht! En met de deadline in zicht lijkt iedereen ineens in rep en roer. En dat lijkt vreemd,...

Provisieverbod onthoudt klant keuzes

Provisieverbod onthoudt klant keuzes

Sinds dit jaar staat de AFM niet meer toe dat softwareleveranciers gelden ontvangen van aanbieders voor de inbouw van producten. Hierdoor ontstaat er een meer gelijk...

Provisieverbod  onthoudt klant keuzes

Provisieverbod onthoudt klant keuzes

Wie had durven voorspellen dat de invoering van het provisieverbod zou leiden tot een verbod van betalingen door aanbieders aan softwareleveranciers? Inmiddels...

Kamervragen over Telegraaf-column Harrie-Jan van Nunen

Kamervragen over Telegraaf-column Harrie-Jan van Nunen

OvFD en Adfiz zeggen blij te zijn met de Kamervragen die zijn gesteld over het standpunt van de AFM inzake het toetsmoment hypotheken. Dit naar aanleiding van de...

Veldsink Groep neemt Financiële Makelaar over

Veldsink Groep neemt Financiële Makelaar over

Veldsink Groep neemt de Financiële Makelaar (plus gelieerde organisaties) over. Peter Komen, oprichter van de Financiële Makelaar neemt eind deze maand...

1 april grap Financiële Makelaar

1 april grap Financiële Makelaar

Het bericht van de Financiële Makelaar over een constructie die de financiering van het verkoopverlies tot 35 procent van de marktwaarde beperkt, blijkt een...