Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Wft Boeken

Als een dierbare komt te overlijden, leidt dit veelal tot een hectische en emotionele periode voor de erfgenamen. Het laatste waar je dan aan denkt – en wilt denken – is het in kaart brengen van de erfenis.

Voor veel Nederlanders gaat dit ook hun verstand te boven. Zij begrijpen vrij weinig van alle complexe informatie die op hen afkomt en maken wellicht ondoordachte beslissingen, die grote gevolgen kunnen hebben.

Om erfgenamen te beschermen tegen onaangename verrassingen, is sinds 1 september 2016 de wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk een zuivere aanvaarding alsnog naar een beneficiaire aanvaarding om te zetten bij onverwachte schulden. De gedachte hierachter is dat de erfgenaam, indien hij bekend was geweest met de schuld, een andere keuze zou hebben gemaakt. Maar wat is er veranderd ten opzichte van de oude wetgeving? En wat betekent dit voor erfgenamen?

Knelpunten oude wetgeving

In de wetgeving die tot 1 september 2016 geldig was, zaten twee knelpunten. Ten eerste kon een erfgenaam door zijn gedrag een nalatenschap zuiver aanvaarden. Een zuivere aanvaarding houdt in dat de erfgenaam met zijn privévermogen aansprakelijk is voor schulden van de hele nalatenschap. En daar komt dus het tweede knelpunt: een nalatenschap kan onverwachte schulden bevatten. Het terugdraaien van een zuivere aanvaarding was bij de oude wetgeving echter geen optie.

Als een erfgenaam in de tussentijd een familiefotoalbum meenam uit het huis van de overledene of de kleding van de overledene alvast opruimde, kon hierdoor een zuivere aanvaarding ontstaan. De aanvaarding kwam dan tot stand via de ‘aanvaardingsfictie’. Herstel was niet mogelijk.

Bescherming erfgenamen

Daarom is gedrag dat wél en niet tot een zuivere aanvaarding van de nalatenschap leidt in de nieuwe wetgeving beter omschreven. Zo leidt het betalen van een openstaande rekening niet tot een zuivere aanvaarding, maar het verkopen van nalatenschapsgoederen wel. De nieuwe wetgeving biedt erfgenamen tevens meer bescherming tegen onverwachte schulden; als de nalatenschap binnen drie maanden na de zuivere aanvaarding een schuld blijkt te bevatten, is het mogelijk om aanvaarding om te zetten naar een beneficiaire aanvaarding. Dit geeft een erfgenaam de mogelijkheid en de tijd om de nalatenschap te heroverwegen.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Vrijstelling Wft ingeperkt

Vrijstelling Wft ingeperkt

De Wft-vrijstellingen worden ingeperkt. Dat blijkt uit de concept-regeling Implementatie richtlijn verzekeringsdistributie, die door minister Hoekstra ter consultatie...

Dik van Velzen: vakbekwaamheidsstelsel wordt beter

Dik van Velzen: vakbekwaamheidsstelsel wordt beter

"Met zo ongeveer zijn laatste handeling voor zijn aftreden, liet minister Dijsselbloem weten dat het Ministerie van Financiën het CDFD-advies volgt om enkele...

Belasting bij scheef huwelijksvermogen

Belasting bij scheef huwelijksvermogen

Het huwelijksvermogensrecht wijzigt vanaf volgend jaar. De beperkte gemeenschap van goederen bij trouwen wordt de standaard. In principe blijven alle bezittingen...

Koper moet wellicht meer eigen geld inbrengen

Koper moet wellicht meer eigen geld inbrengen

Het einde van 2017 nadert, tijd om de balans op te maken. Zo gaat er per 1 januari 2018 het één ander veranderen in de eigenwoningregeling en de...

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

HYPOTHEKEN – Binnen de Wft geldt dat dat de hypotheek zoals die na advies tot stand komt, geacht wordt te zijn conform het advies dat de adviseur aan de consument...

Zorg voor een computerverzekering op maat

Zorg voor een computerverzekering op maat

De computer is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse leven, zowel zakelijk als privé. Maar naarmate onze afhankelijkheid groeit, worden de financiële...