Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Patiënten zijn niet altijd tevreden over de dienstverlening van zorgverleners. De patiënt wil dat hij gehoord wordt en verwacht dat de zorgverlener binnen een redelijke termijn met een reactie komt. Om dit meer handen en voeten te geven is in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd wat goede zorg is, waaraan zorgverleners moeten voldoen om deze kwaliteit te borgen en waar patiënten terecht kunnen met een klacht over de zorg.

Een situatieschets: Bram (59) heeft een afspraak bij zijn huisarts. Hij vertelt zijn huisarts dat hij al een paar weken last heeft van pijn in zijn onderrug. Bram is weliswaar stratenmaker, maar hij heeft nog nooit eerder rugproblemen gehad. De huisarts hoort het verhaal aan

en schrijft een pijnstiller voor. Bram neemt geen genoegen met deze diagnose en vraagt of hij kan worden doorverwezen naar een specialist. Het voelt niet goed. De huisarts blijft bij zijn standpunt en weigert Bram door te verwijzen. Waar kan Bram nu eigenlijk terecht als hij een klacht wil indienen over de zorg die hij heeft ontvangen van zijn huisarts? Deze vraag wordt sinds 1 januari 2016 beantwoord in de Wkkgz.

Inhoud wkkgz

De Wkkgz vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

De Wkkgz heeft de volgende aandachtsgebieden:

1. een betere en snelle aanpak van klachten;

2. het veilig kunnen melden van incidenten door zorgmedewerkers;

3. een sterkere positie voor de patiënt;

4. een uitbreiding van de meldplicht van zorgaanbieders.

De Wkkgz geldt in principe voor alle zorgaanbieders. Er kan dan gedacht worden aan zowel zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Niet alleen verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en bijvoorbeeld fysiotherapeuten vallen onder de Wkkgz, maar ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van patiënten beoordelen of patiënten medisch begeleiden. Zelfs aanbieders van cosmetische zorg en alternatieve geneeswijzen moeten zich aan de Wkkgz houden.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Innovaties waar adviseur én klant van profiteren

Innovaties waar adviseur én klant van profiteren

Hoe kun je innovaties omarmen om je klant en jezelf als adviseur beter te helpen bij financieel inzicht? Deze vraag beantwoorden Gert Vasse (Directeur Yellowtail)...

De kracht van social media voor adviseurs

De kracht van social media voor adviseurs

"Hoe maak je als kleinere speler in de financiële sector optimaal gebruik van social media. Niet alleen is social media een belangrijk informatiekanaal richting...

Oproep aan het intermediair

Oproep aan het intermediair

Advies met een robot touch! Het een kan bijna niet meer zonder het ander. Een robot zal steeds vaker op dynamische manier de juiste informatie samen met de klant...

Adviestip: meer declarabele uren tegen een hoger tarief

Adviestip: meer declarabele uren tegen een hoger tarief

De komende decennia zal het aantal onderdelen waarop adviseurs het verschil kunnen maken kleiner worden. De tarieven op het recht-toe-recht-aan advies zullen afnemen....

Loek Peters (Penoza) maakt adviseurs nog beter op de Dag van het Topadvies

Loek Peters (Penoza) maakt adviseurs nog beter op de Dag van het Topadvies

Acteur Loek Peters (bekend van onder meer de hitserie Penoza) is tevens oprichter van 'Maak de ander beter'. Hij verzorg de afsluitende presentatie op de Dag van...

Ontwikkel jezelf: omarm een training

Ontwikkel jezelf: omarm een training

(Door Esther Vuijsters, Lindenhaeghe) De Training Ontspannen Presenteren is nog maar net gestart of ik heb mijn eerste learning al te pakken: dit leer je niet uit...