Wordt u uitgekleed?

section1_page70_article49_1.jpg

Als u weer naar de kapper gaat, geef dan een goede fooi. Want niet alleen u wordt geknipt of geschoren, de kappers worden dat ook. Bij hen gebeurt dat op pensioengebied, zeker wanneer zij wel aardig verdienen. De pensioenregeling van kappers voorziet in een pensioenopbouw die tot de laagste in Nederland behoort.

Met het pensioen van de fysiotherapeuten is het zelfs nog treuriger gesteld. Hoeveel spierverrekkingen zij ook verhelpen, de financiële pijn die zij zullen voelen wanneer ze met pensioen gaan wordt niet verzacht. Weten actieve kappers en fysiotherapeuten dit? Ik vraag het mij af. Weten aspirant kappers en fysio-therapeuten dit? ‘Neen’ lijkt mij een veilig antwoord.

Laat ik even een wat breder plaatje schetsen. De economie trekt weer aan. U ziet waarschijnlijk weer regelmatig vacatureberichten voorbij komen. Vaak staat daar een salarisindicatie bij. Maar wanneer wordt daarin iets vermeld over de kwaliteit van de aangeboden pensioenregeling? Juist, (nagenoeg) nooit. En dat terwijl het tweede-pijler pensioen uiteindelijk gewoon uitgesteld salaris is of op zijn minst een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde. Én het is een arbeidsvoorwaarde die tegenwoordig sterk varieert per pensioenfonds of per onderneming.

Er was een tijd dat iedereen er veilig van uit kon gaan dat het pensioen 70 procent van het laatstverdiende salaris zou bedragen. Die tijd is al lang vervlogen. Veel Nederlanders zijn zich er inmiddels van bewust dat pensioenen soberder zijn geworden dan vroeger, en minder zeker. Maar weten zij echt dat je – nog even afgezien van variërende indexatieperspectieven en mogelijke kortingen – bij de ene pensioenregeling veel minder pensioenrechten opbouwt dan bij de andere? Nee, natuurlijk niet.

Er zijn nog meer aspecten van een pensioenregeling die kunnen bepalen of u er blij mee moet zijn of ongelukkig. Het recht op een partnerpensioen vervalt bij sommige regelingen bijvoorbeeld volledig wanneer u uit dienst treedt bij uw werkgever. Mocht u (net) uit dienst zijn en u komt onverhoopt te overlijden voordat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan krijgt uw partner niets. Terwijl bij andere pensioenfondsen uw partner dan nog wel pensioenrechten behoudt.

Op aandringen van de AFM hebben pensioenfondsen net veel geïnvesteerd in de zogenoemde Pensioen 1-2-3. Hierdoor is de communicatie over de regeling verhelderd. Met mooie standaardiconen en -tekstjes beschrijven alle fondsen nu hoe hun regeling in elkaar steekt. Fijn, echt waar. Een grote verbetering ten opzichte van de vaak onleesbare pensioenreglementen waaruit deelnemers vroeger wijs moesten proberen te worden. Maar één ding blijft hierbij volkomen onduidelijk. Is de aangeboden regeling nu een goede en gulle of een slechte en karige?

Deze vraag is belangrijk voor de sociale partners die een regeling onderling moeten afspreken. Nu wordt bij die afspraken vaak vooral uitgegaan van een beoogde premie, van incidentele kennis over enkele andere regelingen, of van peperduur advies. Niemand heeft vooralsnog een overzicht van de kwaliteit van alle regelingen in Nederland. Misschien zijn werkgevers (en werknemers) toch bereid iets meer premie in te leggen om niet een pensioenregeling te hebben die tot de slechtste 10 procent van Nederland behoort. Dat zal immers niet goed zijn voor de reputatie.

Roep om kwaliteitskeurmerk

Deelnemers hebben niet alleen het recht om te weten hoe hun eigen regeling in elkaar steekt, maar ook wat op dit vlak normaal en gemiddeld is in Nederland. Een hoge dekkingsgraad is niet genoeg om gerust te zijn,

‘Onduidelijk blijft of de aangeboden pensioenregeling een goede en gulle is of een karige’

want ook een uitgekleed pensioen dat geïndexeerd wordt blijft karig. Deelnemers en ondernemingen zitten nu nog vaak vast bij een fonds. Maar wijziging van het pensioenstelsel staat voor de deur en wie weet gaat de verplichtstelling op de helling. Is het niet de hoogste tijd voor een kwaliteitskeurmerk voor pensioenregelingen?

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Hogere rente, maar ook enkele aandachtspunten bij ‘platformsparen’

Hogere rente, maar ook enkele aandachtspunten bij ‘platformsparen’

BinckBank en Savedo bieden de mogelijkheid om via een zogenaamd platform te sparen bij buitenlandse banken die een hogere rente bieden dan Nederlandse banken. Toch...

Gepensioneerden niet gematst

Gepensioneerden niet gematst

Pensioenen worden al jarenlang nauwelijks geïndexeerd en soms zelfs gekort. Volgens 50plus is dat de schuld van de ‘kunstmatige’ manier waarop...

Generalist is dood, leve de specialist

Generalist is dood, leve de specialist

De wereld verandert in rap tempo. Pakweg dertig jaar geleden was kantoorautomatisering nog lang niet massaal doorgevoerd, stond het internetgebruik in de kinderschoenen...

Vernieuwde beroepenlijst leidt tot beter passende dekking

Vernieuwde beroepenlijst leidt tot beter passende dekking

Naar aanleiding van de nieuwe gestandaardiseerde beroepenlijst hebben meerdere verzekeraars het afgelopen jaar acceptatienormen en prijsbepaling van hun arbeidsongeschiktheidsverzekeringen...

Transparantie voorkomt rampen

Transparantie voorkomt rampen

Je zou kunnen denken dat we, nu MoneyView alweer 25 jaar bestaat, er wel zo’n beetje zijn als het gaat om markttransparantie. Niets is minder waar. Nog steeds...

Risico's verhuren eigen woning op een rij

Risico's verhuren eigen woning op een rij

Een woning wordt in de regel aangeschaft om er zelf in te wonen, maar kan ook dienen als beleggingsobject, waaruit onder andere huuropbrengsten kunnen voortvloeien....