Zorg voor een lenige organisatie

Astrid van de Bovekamp 2013

Een optimaal lenige organisatie door wendbare, gemotiveerde en zich ontwikkelende medewerkers, wordt voor veel financieel dienstverleners ‘hot’ in 2016.

Om een financieel gezond bedrijf te worden of te blijven, moet je mee kunnen gaan met de ontwikkelingen in de markt. Door alle ontwikkelingen verandert het werk van de medewerkers voortdurend. Vergelijk het met alle technische snufjes: wat vandaag mogelijk is, is morgen weer verouderd. Het is voor organisaties dan ook essentieel dat medewerkers het vermogen hebben om snel en lexibel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen.

Hoe meer ‘lenige’ medewerkers een organisatie heeft, hoe toekomstbestendiger het bedrijf zal zijn. Lenige medewerkers zijn als volgt te herkennen:

• voortdurend nieuwsgierig;

• omarmen het nieuwe;

• leren van anderen;

• staan open voor andere waarden en culturen;

• gaan positief om met tegenslag;

• onderzoeken en denken na;

• gemotiveerd om zich te ontwikkelen;

• optimistisch in onzekere en onduide-lijke situaties;

• staan open voor feedback;

• halen nieuwe inzichten uit hun erva-ringen.

Lenige medewerkers kunnen makkelijker nieuwe competenties aanleren en zijn dus ook makkelijker in staat zich nieuw werk aan te leren. Je weet immers nooit vooraf wat er precies gaat veranderen en in welk tempo, maar met een groep lenige medewerkers weet je wel dat je de benodigde veranderingen kunt invullen. Hoe die er dan ook gaan uitzien.

Professioneel aansturen op HR is het middel om de lenigheid van de organisatie te vergroten. De meeste medewerkers zijn uit zichzelf niet meer zo lenig. Je kunt lenigheid wel ontwikkelen en stimuleren als werkgever. Als je dit niet doet blijven de medewerkers stijf en stram; leren zij weinig of niets van nieuwe ervaringen en houden zij vast aan oude gewoonten. De organisatie wordt dan ook stijf en stram en komt al knarsend en piepend tot stilstand. Niet investeren in lenigheid en HR is voor organisaties de grootste valkuil.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Wat is een passend salaris?

Wat is een passend salaris?

Voor het werven van medewerkers en het behoud van bestaande krachten, is het belangrijk marktconform te belonen. Een te lage beloning zorgt voor problemen bij...

Praktisch voor  personeelsbeleid

Praktisch voor personeelsbeleid

Als lid van het vvp-ondernemerspanel mag ik antwoord geven op personeelsvragen die op dit moment spelen in de branche. Veel leidinggevenden hebben deze kans gepakt...

Stel gratis uw personeelsvragen aan van de bovekamp

Stel gratis uw personeelsvragen aan van de bovekamp

"Als lid van het VVP-ondernemerspanel mag ik in de maand september in een artikel antwoord geven op personeelsvragen die leven bij assurantiekantoren en financieel...

Benoem en ontwikkel competenties

Benoem en ontwikkel competenties

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het voldoen aan de Wft-eisen oftewel de ‘kennis-component’ in de aansturing van medewerkers. Als een...

Investeer in inzetbaarheid en bied functieperspectief

Investeer in inzetbaarheid en bied functieperspectief

Een organisatie, waar zowel de medewerkers als de werkgever investeren in duurzame inzetbaarheid en op zoek gaan naar een nieuw functie perspectief, wordt voor veel...

Dialoogsessie Dag van het Topadvies 'Naar personeel dat wel wil meeveranderen' Astrid van de Bovekamp

Dialoogsessie Dag van het Topadvies 'Naar personeel dat wel wil meeveranderen' Astrid van de Bovekamp

Hoe zorg ik ervoor dat organisatieveranderingen door de medewerkers worden gedragen en gerealiseerd? Dat was het thema van de dialoogsessie van Astrid van de Bovekamp...