1.125 euro voor hypotheekadvies in kader beheer

Huis te koop S.A. 2012 TB

Bestaande klanten die geen adviseur meer hebben, betalen bij de intermediairlabels van ABN Amro gemiddeld 1.125 euro als er in het kader van het beheer toch opnieuw advies gegeven moet worden. Eventuele 'kosten gericht op afsluiten product' bedragen gemiddeld 850 euro. Dat is op te maken uit het dienstverleningsdocument hypotheekvraag van Direktbank, Florius en MNF Bank.

VVP was verbaasd dvd's van deze met financieel adviseurs samenwerkende hypotheekaanbieders tegen te komen. Gevraagd om een toelichting zegt Florius: "Onze producten en diensten zijn alleen verkrijgbaar via het onafhankelijk intermediair waarmee wij een samenwerking hebben. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit, transparantie en kiezen daarom voor het onafhankelijke intermediair voor een optimale dienstverlening en advisering aan klanten. Echter willen wij bestaande klanten zonder een intermediair (bijvoorbeeld doordat het intermediair failliet is of zijn ondernemingsactiviteiten heeft gestaakt) ook goed helpen. In het kader van beheer heeft ook deze klant mogelijk opnieuw advies nodig en nemen wij onze verantwoordelijkheid.

In deze hoedanigheid vervult Florius dan de rol van bemiddelaar/adviseur. Omdat wij het belangrijk vinden dat klanten weten wat zij van Florius kunnen en mogen verwachten, hebben wij een dienstverleningsdocument."

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jeffrey Leichel - 28 oktober 2013

Interessant businessmodel. Uiteindelijk eindig je dus als klant altijd als directe klant van Florius.

Jeffrey Leichel - 28 oktober 2013

Precies ook mijn gedachte Albert. Maar dan geef je iets aan een onafhankelijk kantoor die misschien wel oversluit als de voorwaarden niet meer concurrerend zijn. En daarmee is het bewijs geleverd dat de AFM moet ingrijpen en alle onafhankelijken in dit land wettelijk toegang geeft in alle systemen van alle banken om beheertaken (waaronder mutaties) te kunnen uitvoeren. Hoelang gaat deze kolder nog door voordat we worden gehoord?

Albert van der Poll - 28 oktober 2013

De gedachte om die klanten te verwijzen naar de adviseurs waarmee Florius nog wel "samenwerkt" is niet opgekomen? Dat zal in veel gevallen voor die klant goedkoper, kwalitatief beter en praktischer zijn.

Lees meer over
NN lanceert Senioren Verhuisregeling

NN lanceert Senioren Verhuisregeling

Nationale-Nederlanden heeft een extra financieringsmogelijkheid ontwikkeld, speciaal voor hypotheekaanvragers die binnen tien jaar met pensioen gaan of al met pensioen...

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Adfiz heeft op verzoek van Radar een stappenplan gemaakt hoe men na een scheiding ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid het beste kan regelen. Afgelopen maandag...

Kamervragen over studieschuld en hypotheek

Kamervragen over studieschuld en hypotheek

"Kunt u aangeven wat de gevolgen zouden zijn indien de studieschuld helemaal niet meer meetelt bij de beoordeling van de banken op aanvragen van hypotheken?" Dat...

Inkomenstoetsing van invloed op lengte renteperiode

Inkomenstoetsing van invloed op lengte renteperiode

Particulieren in de randprovincies van Nederland (Limburg, Zeeland, de drie noordelijke provincies) kiezen vaker voor een lange rentevaste periode van 20 en 30 jaar,...

Laagste groei verstrekte hypotheken sinds 2013

Laagste groei verstrekte hypotheken sinds 2013

In het tweede kwartaal van 2018 zijn er in Nederland bijna 87.000 hypotheken afgesloten. Met 2,5 procent is dit de laagste groei sinds 2013, aldus de IG&H Hypotheekupdate...

"Niet actuele studieschuld, maar maandelijkse aflossing bepalend"

"Niet actuele studieschuld, maar maandelijkse aflossing bepalend"

"Niet de actuele studieschuld, maar de maandelijkse aflossing bepaalt of iemand hypotheeklasten kan dragen." Zo reageert de NVB op de claim van het Interstedelijk...