"acceptatie om later met Pensioen te gaan nog beperkt"

Ingrid de Graaf (portret)

De kloof tussen langer willen en moeten doorwerken wordt groter. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ van Delta Lloyd.

De gewenste pensioenleeftijd is gedaald naar 63,9 jaar. Jongeren willen zelfs op 62,8 jaar stoppen met werken. En dat terwijl de AOW-leeftijd vanaf 2021 al 67 jaar is en naar verwachting zal stijgen omdat we ouder worden. Daarnaast vindt slechts 15 procent van de werknemers doorwerken na 67 jaar bespreekbaar. Uit een internationale vergelijking met België, Denemarken en Zweden blijkt dat de Belgen het vroegst willen stoppen (60, 8 jaar). De Denen denken het langst door te kunnen werken (67,5 jaar).

Ingrid de Graaf, lid raad van bestuur Delta Lloyd: “Uit de resultaten blijkt dat de acceptatie om later met pensioen te gaan nog beperkt is. Ook blijkt dat werknemers verwachten dat ze langer moeten doorwerken dan voor hen haalbaar is. In Denemarken en Zweden blijkt dit juist andersom te zijn. Om voldoende pensioen op te bouwen, moeten we langer doorwerken of financiële maatregelen treffen. Het is daarom nuttig om regelmatig te onderzoeken of je financieel op koers ligt. Daarnaast zullen we in onze veranderende samenleving de discussie moeten aangaan over langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid. Door deze onderzoeksresultaten te delen geven we inzicht, brengen we deze discussie op gang en roepen we werknemers en werkgevers op om waar nodig in actie te komen.”

Het onderzoek is in opdracht van Delta Lloyd uitgevoerd door GfK onder 1.007 Nederlandse, 1.042 Vlaamse, 1.002 Deense en 1.006 Zweedse werknemers.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Weinig adviseurs zien fusie of overname als positief

Weinig adviseurs zien fusie of overname als positief

Fusies of overnames worden door slechts weinig financieel adviseurs als een positieve ontwikkeling ervaren. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek van Bureau...

Radiostilte in onderzoek belasting op werkelijk vermogensrendement

Radiostilte in onderzoek belasting op werkelijk vermogensrendement

Het kabinet laat nog niks los over uitkomsten van het onderzoek naar belasten van het werkelijke rendement op vermogen. De regering kondigt alleen aan dat de Tweede...

Veel boosheid bij oudere werknemers over langer doorwerken

Veel boosheid bij oudere werknemers over langer doorwerken

Langer doorwerken blijkt voor een aanzienlijke groep oudere werknemers niet mee te vallen. Aldus onderzoek door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut...

Geen onderzoek naar polisjungle bij zorgverzekeringen

Geen onderzoek naar polisjungle bij zorgverzekeringen

De Consumentenbond noemt het jammer dat de Tweede Kamer de motie om te onderzoeken of het aantal zorgpolissen kan worden teruggedrongen heeft aangehouden. Het oerwoud...

Reaal steunt studie arbeidsongeschiktheid ondernemers

Reaal steunt studie arbeidsongeschiktheid ondernemers

Erasmus MC en het UMCG starten vandaag met wetenschappelijk onderzoek onder zelfstandig ondernemers. Doel is zicht te krijgen op de omstandigheden die leiden tot...

Ga\'s: sterke voorkeur voor waardegerelateerde beloning

Ga\'s: sterke voorkeur voor waardegerelateerde beloning

Rond de 80% van alle gevolmachtigden heeft een sterke voorkeur voor een waardegerelateerde beloning in plaats van een verrichtingentarief. Dit is al snel zo’n...