Adfiz daagt Reaal en nn voor rechter

Adfiz

Adfiz beschuldigt Reaal en Nationale-Nederlanden ervan eenzijdig gemaakte afspraken met adviseurs te schenden.

Volgens Adfiz willen Reaal en Nationale-Nederlanden eenzijdig de provisiebeloning intrekken. "Deze aanbieders handelen hiermee in strijd met de afspraken die zij zelf met het intermediair en de klant hebben gemaakt over de beloning voor de dienstverlening van de adviseur. Dit is vanuit het perspectief van de klant niet aanvaardbaar. De klant heeft met de adviseur (al of niet expliciet) afspraken gemaakt over zijn dienstverlening en de wijze waarop de klant de dienstverlener daarvoor beloont. De aanbieder hoort in principe niet in deze relatie te treden. Door dit eenzijdig wel te doen, dwingen zij klanten binnen korte tijd massaal nieuwe afspraken met hun adviseur te maken. Wij willen paal en perk stellen aan deze handelwijze van beide verzekeraars en bereidt daarom een civielrechtelijke procedure voor tegen deze maatschappijen", aldus Adfiz.

Adfiz is verbolgen omdat Reaal heeft aangekondigd dat zij de lopende contracten van complexe bancaire spaarproducten in 2013 provisieloos gaat maken en dat NN heeft laten weten dat er bij bepaalde wijzigingen op levensverzekeringen een nieuwe overeenkomst ontstaat. "NN verbindt daaraan dat deze producten vanaf dat moment provisievrij worden gemaakt. Het geschil dat hiermee tussen klant en intermediair enerzijds en de aanbieder anderzijds is ontstaan, berust (onder meer) op een ongeoorloofde eenzijdige wijziging van het contract dat de aanbieder met deze partijen heeft gesloten", aldus Adfiz.

Volgens Adfiz beroepen beide aanbieders zich voor hun actie onterecht op het provisieverbod per 1 januari 2013. "De wetgeving rond dit verbod kent immers eerbiedigende werking. De minister heeft deze eerbiedigende werking in de wet opgenomen om voor klanten rechtszekerheid te creëren en materiële wijzigingen in hun bestaande overeenkomsten te voorkomen. Bovendien heeft de minister aangegeven dat het versneld laten afrekenen van nog uitstaande provisieverplichtingen door aanbieders eerder aanleiding zal geven tot mogelijk ongewenste sturing dan het onder handhaving van de balansregel geleidelijk laten aflopen. Het beëindigen van die eerbiedigende werking in een specifieke situatie zal daarom alleen het resultaat kunnen zijn van nieuwe afspraken over dienstverlening en beloning tussen de adviseur en zijn specifieke klant."

Lees meer over

Reacties

michel 12 januari 2013

@Bms, Ik weet niet of ik 'm helemaal snap...?

Belofte maakt schuld 12 januari 2013

@Michel, Het item is "Adfiz daagt Reaal en NN voor de rechter" maarre....blaffende honden bijten niet ! Over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van ASR zijn wij momenteel zelf in onderhandeling met onze zakenpartner ASR. Je zult begrijpen dat ik onze speerpunten nu niet op tafel ga gooien. Van twee walletjes snoepen: Als je vorige jaren, dus ALVORENS in 2013 het provisieverbod van kracht werd, in je DVD en dus naar de klant toe stelde op feebasis/abonnementen te werken, EN ACHTER DE RUG VAN DE KLANT OM DE PROVISIE op de levenpolissen VERREKENDE, dan heb je, sec op de samenwerkingsovereenkomst, juridisch gezien m.i. toch nog recht om een eerbiedigende werking van de verrekende doorlopende provisie te eisen. Dan krijg je, terwijl je altijd met veel bravoure het abonnementensysteem hebt gepromoot, nu door de eerbiedigende werking van de lopende contracten, wel dubbele revenuen binnen vanwege het provisieverbod. Juridisch gezien terecht, maar of dat nu "in alle redelijkheid" correct te noemen is...

Michel 8 januari 2013

Ben het volledig met Jopioo en Joost eens. Klanten leren nu in sneltempo dat voor niets de zon op gaat. Moet er iets gewijzigd worden? Factuur. Moet er iets uitgezocht worden? Factuur. Je moet wel. Of zijn jullie marges nog net als een jaar of 6, 7 geleden? Iedere tp die deze klanten nog op de oude manier behartigt in de hoop ooit er aan te verdienen berooft mij van mijn factuur. En schiet zichzelf in de voet, zo blijkt maar weer. @ Rob Zwanink: Neem nou eindelijk eens afscheid van de klanten die niet kunnen en vooral niet willen betalen. Bij een advocaat of notaris weten ze ook van tevoren dat ze moeten betalen. De dagen dat we klanten vooruit wilden helpen om (bijna) niet (of hopend op) zijn voorbij!

Bms 8 januari 2013

@Michel, De hint is "van twee walletjes snoepen".

Harrie Smits 8 januari 2013

EERDER DOOR MIJ OP AMWEB GEPLAATST Hallo allemaal, Een goed begin van het nieuwe jaar ! Ook ik ontving vlak voor de feestdagen het bericht van Regiobank en Reaal. Sneaky inderdaad maar ik was gelukkig nog wakker. Ben nu bezig met het voorbereiden van een procedure en op zoek naar medestanders. Samen met onze rechtsbijstandsverzekeraars ertegenaan. Doe je mee ? Stuur een email naar info@afac.nl kenmerk ""provisiediefstal2013"". Ik verzamel de reacties en ga mijn best doen . Iemand met een beter idee ? Ook van harte welkom. Collegiale groet en we weten nu waar me niet moeten zijn in 2013

Jeffrey Leichel (ODIN) 7 januari 2013

@Gerard Koning Dank je wel voor de bevestiging van mijn vermoeden.

Bms 5 januari 2013

@Jopioo, Het kwartje moest even vallen. Vanuit dat standpunt bezien: helemaal met je eens.

Jeffrey Leichel, ODIN 5 januari 2013

Ik zit dit allemaal te lezen en denk steeds, wordt deze chaos rond doorlopende provisie niet bewust gecreëerd met het doel een totaal provisieverbod uit te lokken bij politiek?

Gerard Koning 5 januari 2013

@ Meneer Jeffrey, bent u wel bij de les het gaat over spaarproducten hoor. Ga inhoudelijk op de zaak in en geef je mening of steekhoudende adviezen.

Pollo 5 januari 2013

@ Joost, te goed voor de wereld vat ik maar op als een compliment. U heeft natuurlijk gelijk. Ik wil nog wel eens vergeten om commercieel te denken. Die dommigheid leer ik hopelijk nog eens af.

Witboek Waarde van Advies

Witboek Waarde van Advies

Adfiz roept financieel adviseurs (ook de niet-leden) op bij te dragen aan een Witboek Waarde van Advies.  Adfiz: "Op dinsdag 6 februari is de door SP, PvdA...

Samenwerken vergt goede afspraken

Samenwerken vergt goede afspraken

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In onze vorige bijdrage hebben we aangegeven welke vragen betrokkenen...

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

"Ik roep de politiek op om zich geen zand in de ogen te laten strooien. Maar om oog te hebben voor wat kwetsbare klanten werkelijk nodig hebben: een adviseur", aldus...

Adfiz-leden verwachten groei in 2018

Adfiz-leden verwachten groei in 2018

De meeste Adfiz-leden geven aan een positief resultaat over 2017 te hebben behaald en zijn positief over 2018, zo blijkt uit de nieuwjaarspeiling van Adfiz. Vorig...

Wél problemen bij toegankelijkheid financieel advies

Wél problemen bij toegankelijkheid financieel advies

Anders dan minister Hoekstra stelt bij de uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod, zijn er volgens Adfiz wél problemen bij de toegankelijkheid...

Uniforme uitvraagformulier WGA ERD vernieuwd

Uniforme uitvraagformulier WGA ERD vernieuwd

Sinds enige jaren is het uniforme uitvraagformulier van Adfiz de standaard binnen de branche voor het aanvragen van offertes bij aanbieders voor het WGA eigenrisicodragerschap....