Adfiz herstructureert na verlies van een miljoen

Adfiz

Adfiz moet na een verlies over 2011 van één miljoen euro noodgedwongen snijden in haar begroting voor het komende jaar. Onder meer zal gesneden worden in het aantal bestuurders. Daarnaast zal de contributie worden verhoogd en zal Adfiz zich naast belangenbehartiging ook gaan focussen op bedrijfsondersteuning van haar leden.

Dit blijkt uit het jaarverslag over 2011 en een onderzoek onder de leden over de toekomstscenario’s van de vereniging, die in bezit zijn van VVP. Hieruit blijkt dat Adfiz over 2011 een verlies van zo’n 1 miljoen euro behaalde, terwijl een verlies van 75.000 euro was begroot bij een omzet van zo'n 2,5 miljoen euro. Dit als gevolg van onder meer de terugloop in het ledenaantal en de slechte resultaten bij het Financieel College en Anva, waarin Adfiz een honderd procent belang heeft. Op dit moment kan Adfiz het verlies nog wel hebben omdat het eigen vermogen de verliezen nog kan opvangen. Maar het roer moet drastisch om en vanaf volgend jaar zal de begroting weer sluitend moeten zijn, zelfs als het ledenaantal verder inkrimpt. En Adfiz verwacht dit. Het aantal leden is inmiddels teruggelopen van 1241 in 2010 naar 1214 in 2011 naar 1102 in 2012. Adfiz verwacht dat het ledenaantal in 2013 met nog vijftien procent zal dalen. Pijnlijke geldbesparende maatregelen zijn noodzakelijk, evenals een nieuwe koers.
Uit onderzoek onder de eigen leden blijkt dat collectieve belangenbehartiging en kennisoverdracht nog altijd als zeer belangrijk wordt gezien, maar dat tevens behoefte is aan bepaalde dienstverlening, zoals informatie waardoor de kwaliteit van de eigen bedrijfsvoering ingericht kan worden naar de eisen van de Wft en het beoordelen van samenwerkingsovereenkomsten en SLA’s. Door deze uitbreiding zal de betrokkenheid van de leden worden vergroot en zijn de meeste leden ook bereid een hogere contributie te betalen. Veertig procent van de leden vindt ook dat Adfiz hogere eisen aan haar leden moet gaan stellen dan de wettelijke eisen, zodat de consument weet dat hij met een ‘excellente partner’ van doen heeft.
Om de financiën op orde te krijgen, moet Adfiz ook een aantal taken afstoten. Zo zal het bestuur van Adfiz dienen te worden ingekrompen van negen naar zeven bestuursleden. Naast een een voorzitter en een penningmeester kent het bestuur vijf voorzitters van de vijf commissies: Schade, Vermogensopbouw, inkomen en krediet, Pensioen, Beurs en Bedrijfsvoering, waaronder ict. Buiten het bestuur om blijft er plaats voor een directie. Daarnaast zal Adfiz onder meer een aantal arrangementen schrappen en zal het Adfiz Magazine verdwijnen. Niets doen is volgens Adfiz geen optie. Bij ongewijzigd beleid zou een contributieverhoging van dertig procent nodig zijn om voor 2012 tot een sluitende begroting te komen, zonder dat Adfiz tegemoet kan komen aan de wens van veel leden tot uitbreiding van de dienstverlening.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend - 18 juli 2012

@Piet Visser Heel goed weergegeven. De slotsom is dat die ruim 1000 leden bijna 1/3 vertegenwoordigen van het serieus, onafhankelijk en professioneel intermediair, zoals tijdens de vergadering terecht opgemekrt werd. Ook ik ben het niet altijd eens, maar je kunt het natuurlijk nooit ieder lid en zeker niet ieder niet_lid naar de zin maken. er zijn krachten die de afgelopen jaren groter zijn geworden of zelfs er in het verleden niet waren en dan heb ik het over de overheid, kabinet, volksvertegenwoordigers en niet in de laatste plaats de schadalen die we afgelopen jaren hebben gehad (en die nog niet 100% opgelost zijn). Met een krachtige lobby, en zeker... niet op de voorpagina van de Televaag, maar wel succesvol, is er veel begrip ontstaan voor onze beroepsgroep, is er een tegengeluid tov de aanbieders en wordt er menig succes geboekt. En de zwartkijkers (valt hier overigens reuze mee (moet jet het Amweb soms eens zien), overigens doorgaans geen lid, tellen natuurlijk de successen die niet geboekt zijn (soms zelfs onmogelijk). Maar dan... wie of wat vertegenwoordigd dan het intermediair als Adfiz er niet zou zijn? Ik ben bang erg weinig alternatieven. Contributies zijn fors verlaagd bij de fusie. Was dat verstandig? achteraf misschien niet, maar er waren zoveel collega's die aangaven lid te willen worden als de fusie een feit zou zijn dat door het verlagen van die drempel het toetreden makkelijker zou zijn. achteraf is gebleken dat die collega's toch liever hun geld in hun zak hielden in het vetrouwen dat het varkentje ook wel gewassen zou worden, ook zonder hun bijdrage. Natuurlijk, het is en blijft geld, maar het is ook uw boterham. Als er in deze tijd geen reden is om je te verenigen, wanneer dan wel?

Piet Visser - 18 juli 2012

Jammer dat het financieel niet goed gaat met ons (!) Adfiz. Zelf ben ik overtuigd lid en ben ik van mening dat de contributie helemaal niet te hoog is. Ik zou geen enkele moeite hebben met een verdubbeling van het lidmaatschap. Zo, dan is dat ook maar eens gezegd! Al jaren lees ik over de (te) hoge contributie die Adfiz zou vragen. Ik vind dat onzin. Een beetje sporten kost vaak meer! Waar hebben we het nu helemaal over? En ja, ik ben ook niet altijd gelukkig met de resultaten. Maar er staan wel lui voor mij op de barricaden en soms zitten ze inderdaad in achterkamertjes voor mij te lobbyen en daar ben ik ze dankbaar voor. Er zit veel onbetaald vrijwilligerswerk in! Die collega’s ben ik ook dankbaar! Hoe het zou zijn geweest zonder de bemoeienis van Adfiz zullen we nooit weten, maar ik denk dat ze veel onheil voorkomen hebben en dat ze uitstekend werk geleverd hebben! Ik roep alle vakbroeders op om z.s.m. lid te worden. Overigens ben ik naast het Adfiz lidmaatschap ook lid bij andere organisaties want het is belangrijk goed vertegenwoordigd te zijn. Elk van die organisaties heeft goede en minder goede kanten en resultaten. Collega’s die nergens lid van zijn en anderen alles laten opknappen hebben in mijn ogen sowieso geen recht om aan dit soort discussies mee te doen. En verder is het een kwestie van vooral positief blijven.

Hein - 18 juli 2012

Adfiz is te zeer op politieke wijze bezig geweest.CFD wil tenminste de barricaden op. Ik ben woedend omdat men ook niet in staat is gebleken De Jager en co te weerhouden om ons straks examens te laten doen voor reeds behaalde diploma's. Dit moet via de rechter worden verboden op basis van discriminatie. Waarom moeten wij op examen en alle andere diploma's in NL blijven geldig? Dit moet tot aan het europeesche hof worden aangevochten.Belacheliijk Maar wat wil je ook met politici in de top van Adfiz. Net als bij de overheid...uitgeven van andermans geld gaat makkelijk en dan weer extra geld vragen om de gaten te dichten. In zo'n korte tijd een miljoen verlies ...daar staat ontslag op bij elk bedrijf. Vergaderen kan men....maar echte resultaten voor ons ho maar. Elke andere branche gaat (met succes) de barricaden op,onze branche staat er als een lammetje bij te kijken. We worden niet goed vertegenwoordigd. Logisch dat kantoren opzeggen of niet willen aansluiten. Ik ben(nog) Adfiz lid, maar steun ook CFD. Diegene met resultaat zal overleven

Frederik - 18 juli 2012

Adfiz heeft het onheil over zichzelf afgeroepen door vrijwillig zeer belangrijke producten als AOV, OVR en uitvaart onder het provisieverbod te brengen. De grootste fout uit hun bestaan! Het intermediair is uitstekende geschoold, heeft een prima geheugen en vergeet deze dolkstoot niet. @Piet Visser. Kunt u mij aangeven op welke barricaden uw bestuur geklommen is? Ik heb het idee dat ze hun luie stoel niet uitkomen!

Arnie - 18 juli 2012

Beste Adfiz, verkoop zorgenkindje Anva...Volgens de laatste prognose hoopt Anva halverwege (!) 2013 abonnementen te ondersteunen. Verkoop nu voor er helemaal geen klant-bestand meer te verkopen is. Verder prima werk!

Rob - 18 juli 2012

@ Arthur Spoel: na de fusie NBvA en NVA zijn de contributies fors verlaagd. Jammer dat u en anderen zich nog steeds niet aangesloten hebben. Vele collega's hebben altijd gezegd: er zijn twee orgsanisaties waar we pas lid van worden zodra ze fuseren. Nu de fusie heeft plaatsgevonden bent u nog steeds geen lid geworden! Het is 100% zeker dat het intermediair zonder de belangenbehartiging van Adfiz er nog slechter voor gestaan zou hebben, denk daarbij aan een volledig prosviseverbod per 2013. Ook voor schade. Gelukkig is dat voorkomen.

Jeffrey Leichel (Stichting ODIN) - 18 juli 2012

Auw! dat doet pijn. Onze grootste en belangrijkste vertegenwoordiger diep in de rode cijfers. Zo te lezen meer door ANVA en Financieel College dan door belangenbehartiging. Ik hoop dat Adfiz de noodzakelijke draai snel kan maken en wens alle betrokkenen veel succes.

Boudewijn Korver - 18 juli 2012

is de leegloop van Adfiz niet voornamelijk ingegeven door de opkomst van CFD en de wijze waarop CFD met open vizier strijd daar waar Adfiz met haar achterkamertjespolitiekonzichtbaar is? Los nog van het feit dat het lidmaatschap van Adfiz op zijn minst 10x duurder is, ligt hier denk ik de oorzaak van de teloorgang van Adfiz. Advies aan Adfiz: verlaag het lidmaatschap drastisch en manifesteer u publiekelijker. Het intermediair wil zichtbaar zien dat een belangenorganisatie zich inzet en desnoods de barricade opgaat.

Arthur Spoel - 18 juli 2012

Ik twijfel al een tijdje of ik me zal organiseren. Het is me nu weer makkelijker gemaakt. Ik ga me niet aansluiten bij een organisatie die achteruit holt en waarvan men de toch al dure contributie nogeens met 30% wil gaan verhogen. Wil men direct bezuinigen dan is het de hoogste tijd om die VVD bobo en ex-AFM top eruit te bonjouren. Dat zal meteen het resultaat positief beinvloeden.

Lees meer over
Wiertsema: blijf onverzekerbare risico's melden

Wiertsema: blijf onverzekerbare risico's melden

“Verzekeraars gooien complete risico’s eruit. Het aanbod verschraalt", aldus Enno Wiertsema, directeur van Adfiz, op het Zakelijk Platform in Maarssen...

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Adfiz heeft op verzoek van Radar een stappenplan gemaakt hoe men na een scheiding ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid het beste kan regelen. Afgelopen maandag...

Adfiz: checklist IDD

Adfiz: checklist IDD

Adfiz heeft een checklist IDD toegevoegd aan haar Europa Portaal. De checklist is ook toegankelijk voor niet-leden. Adfiz: "Vorige week hebben we ons Europa Portaal...

Samen zaken in beweging zetten

Samen zaken in beweging zetten

"Het is belangrijk dat we het met elkaar blijven hebben over wat we om ons heen zien gebeuren binnen de branche. En dat we onszelf daarover een mening vormen, die...

Onderzoek naar autodealerpolissen

Onderzoek naar autodealerpolissen

Adfiz is een onderzoek gestart naar autodealerpolissen. De organisatie op haar website: "Met enige regelmaat ontvangen we klachten over autodealerpolissen die via...

Adfiz: verwerken BSN door adviseurs niet verboden

Adfiz: verwerken BSN door adviseurs niet verboden

Aangezien hierover veel vragen blijven bestaan, licht Adfiz toe hoe het wel zit met het BSN-nummer en de AVG. In juli antwoordde het ministerie van Financiën...