Adfiz ontwikkelt Gedragscode Privacy

Adfiz

Adfiz komt in januari met de Gedragscode Privacy. De gedragscode wordt beschikbaar voor de hele markt.

Adfiz: "Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wetgeving is erg breed, complex en juridisch. Daarom komen wij met een praktische vertaling voor financieel adviseurs. In samenspraak met een klankbordgroep van specialisten onder de leden is deze praktische vertaling vastgelegd in een zogenaamde Gedragscode Privacy. Hierover zijn wij in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens met als doel dat zij de gedragscode uiteindelijk goedkeurt. Adfiz zal de privacy-gedragscode voor de hele markt beschikbaar stellen."

Naast de gedragscode zal Adfiz tot aan mei 2018 op verschillende manieren ondersteuning bieden bij de invoering van de AVG. Het gaat om onder meer een stappenplan, een privacy portaal met alle relevante informatie en praktische instrumenten/tools (exclusief voor leden), bijeenkomsten en praktische artikelen in de media (waaronder VVP).

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Klant zelf aan stuur dankzij privacy dashboard

Klant zelf aan stuur dankzij privacy dashboard

Het kabinet vindt een privacy dashboard voor klanten van financiële ondernemingen een interessante optie. Dat schrijft minister Hoekstra in de kabinetsreactie...

Data wissen als klant het vraagt

Data wissen als klant het vraagt

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In de vorige uitgave, VVP 9, heeft Adfiz kort aangeduid wie...

Tips om van privacywetgeving een geschenk te maken

Tips om van privacywetgeving een geschenk te maken

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leeft nog niet zo onder adviseurs, stelt Silvia Janssen (Oostdam & Partners) in VVP 9. "Misschien omdat...

Eén hypotheek, drie datalekken...

Eén hypotheek, drie datalekken...

Een lid van Vereniging Eigen Huis schrijft in Eigen Huis Magazine met drie datalekken te zijn geconfronteerd bij zijn hypotheekadvies. "Drie keer lagen gevoelige...

Klant krijgt gegevens  stevig in handen

Klant krijgt gegevens stevig in handen

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze regels hebben een flinke impact op de bedrijfsvoering van financieel dienstverleners....

Adviseur krijgt steun bij privacykwesties

Adviseur krijgt steun bij privacykwesties

Adfiz rolt een privacyprogramma voor leden uit. Dataverwerking moet vanaf medio volgend jaar aan strengere regels voldoen. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening...