Adfiz tegen uitzondering provisieverbod

Adfiz

"We willen voorkomen dat nu ruimte ontstaat om de verworvenheden van het provisieverbod voor de klant te niet te doen en het imago van de branche opnieuw ter discussie te stellen door de introductie van een uitzondering op het provisieverbod." Aldus Adfiz-directeur Hanneke Hartman in reactie op het voornemen van Financiën een uitzondering te maken op het provisieverbod bij het adviseren van hypotheekklanten met een betalingsachterstand.

Adfiz stelt een alternatieve route voor. Hartman: "De kern van het probleem is dat de klant nu belemmerd wordt hulp in te schakelen, doordat hij een grote extra uitgave moet doen voor financiële dienstverlening, op een moment dat hij geen financiële ruimte heeft. In de praktijk blijkt dat consumenten veel minder weerstand tegen directe betaling hebben, wanneer de betaling uitgesmeerd kan worden over een langere periode. Wij stellen voor dat de consument die geconfronteerd wordt met betalingsproblemen tegemoet gekomen wordt in de fiscale behandeling en in de betalingstermijn.
"De consument komt een opdracht overeen met de adviseur of aanbieder voor aanvullende dienstverlening over de betalingsachterstand. Op basis van deze opdracht kan de consument de overeengekomen advieskosten lenen bij de aanbieder bij wie ook zijn hypothecaire lening loopt. Het bedrag wordt direct uitgekeerd aan de onafhankelijk adviseur of de adviseur van de aanbieder, zodat er zekerheid is omtrent de betaling van de dienstverlening. Het rentetarief voor deze lening is gelijk aan het tarief van de hypothecaire lening.
"De aflossing van de lening door de consument kan tegelijk plaatsvinden met de aflossing van de hypothecaire lening, danwel onderdeel zijn van de regeling die getroffen wordt in het kader van het managen van de betalingsachterstand.
"De kosten voor de advieswerkzaamheden en de rente over de lening zijn fiscaal aftrekbaar (zoals de kosten voor het advies inzake het aangaan van een hypothecaire lening en de hypotheekrente dat ook zijn). Dit fiscaal voordeel zit ook in de nu door de minister voorgestelde situatie, aangezien de kosten in zijn voorstel uit de fiscaal aftrekbare rentebetalingen vergoed worden. Fiscale neutraliteit is dus gewaarborgd."
Adfiz meent dat Financiën in plaats een nieuwe uitzondering te maken beter een bestaande uitzondering kan repareren. Hartman: "Een zuivere keuze kan alleen gemaakt worden op basis van een zuivere prijs. De zuivere prijs kan gezien de huidige regelgeving hier nog niet tot stand komen, doordat aanbieders de kosten voor hun onderhoudswerkzaamheden in de prijs van het product mogen stoppen. Wij pleiten daarom voor het opheffen van de bestaande uitzondering ten aanzien van de onderhoudsactiviteiten van de aanbieder, in plaats van de uitzonderingen op het provisieverbod uit te breiden voor betalingsachterstanden. Wij vragen de minister aanbieders te verplichten de onderhoudskosten apart in rekening te brengen bij de klant, zoals de adviseur dat nu al verplicht is. Dat geeft de consument nog beter zicht op de werkelijke kosten van dienstverlening en stelt hem in staat een betere afweging te maken tussen verschillende soorten dienstverlening."

Reactie toevoegen

 

Reacties

A.S.N. de Bruijn - 15 april 2014

Tjonge, hoe ver staan jullie van de werkelijkheid ??? Als de situatie lastiger wordt, lopen de uren en dus de kosten alleen maar op, dat heet in beleggingstermen "hefboom-effect" en dat creëren jullie met jullie zogenaamde "alternatieve voorstel". Ga eerst eens natte voeten halen voordat je een voorstel doet voor mensen die - veelal buiten hun schuld - kopje onder staan. Tjonge, ik verbaas me echt over jullie standpunt. De uren die ik tóch besteed aan mensen in zovele buitengewoon uiteenlopende situaties (en écht niet alleen onze eigen klanten hoor !!) ondanks geen enkele vergoeding daartegenover, zouden door de BANKEN betaald dienen te worden, want DIE zijn tenslotte veelal oorzaak en dus schuldig aan de problemen van de steeds gesepareerd blijvende individuen (achter de gesloten gordijnen...)

Lees meer over
Witboek Waarde van Advies

Witboek Waarde van Advies

Adfiz roept financieel adviseurs (ook de niet-leden) op bij te dragen aan een Witboek Waarde van Advies.  Adfiz: "Op dinsdag 6 februari is de door SP, PvdA...

Samenwerken vergt goede afspraken

Samenwerken vergt goede afspraken

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In onze vorige bijdrage hebben we aangegeven welke vragen betrokkenen...

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

"Ik roep de politiek op om zich geen zand in de ogen te laten strooien. Maar om oog te hebben voor wat kwetsbare klanten werkelijk nodig hebben: een adviseur", aldus...

Adfiz-leden verwachten groei in 2018

Adfiz-leden verwachten groei in 2018

De meeste Adfiz-leden geven aan een positief resultaat over 2017 te hebben behaald en zijn positief over 2018, zo blijkt uit de nieuwjaarspeiling van Adfiz. Vorig...

Wél problemen bij toegankelijkheid financieel advies

Wél problemen bij toegankelijkheid financieel advies

Anders dan minister Hoekstra stelt bij de uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod, zijn er volgens Adfiz wél problemen bij de toegankelijkheid...

Uniforme uitvraagformulier WGA ERD vernieuwd

Uniforme uitvraagformulier WGA ERD vernieuwd

Sinds enige jaren is het uniforme uitvraagformulier van Adfiz de standaard binnen de branche voor het aanvragen van offertes bij aanbieders voor het WGA eigenrisicodragerschap....