Adfiz wil volledige markttoegang alle adviseurs

Adfiz

"De onafhankelijk adviseur heeft zijn plek ingenomen naast de klant. Adfiz werkt daarom aan een nieuwe service level agreement (SLA) die de nieuwe marktverhoudingen moet helpen vormgeven. Ook onderzoekt ze of een collectieve inkoopfunctie ervoor kan zorgen dat onafhankelijk adviseurs volledige markttoegang krijgen", aldus de belangenorganisatie.

Adfiz vindt dat iedere aanbieder al zijn producten beschikbaar moet stellen voor de klanten van onafhankelijk adviseurs. "Onafhankelijk adviseurs treden op als zaakwaarnemer of belangenbehartiger van de klant. Een selectief aanstellingenbeleid van intermediaire aanbieders past niet in deze verhoudingen. En ook directe aanbieders moeten klanten geen product weigeren of onnodige kosten in rekening brengen enkel omdat hij een onafhankelijk adviseur naast zich heeft staan", aldus Adfiz.

Adfiz kan billijken dat aanbieders objectieve kwaliteitseisen aan bemiddelaars stellen. "Het uitgangspunt moet daarbij echter zijn dat in principe iedere bemiddelaar hier redelijkerwijs aan kan voldoen. Ook moet dit de adviseurs geen onredelijk hoge kosten opleveren. Zo is de eis van een aanbieder redelijk te noemen dat een adviseur zich bij bepaalde zeer complexe producten vooraf voldoende verdiept moet hebben in de werking van het product. Die aanbieder moet dan wel iedere bemiddelaar in staat stellen deze informatie tot zich te nemen."
Volgens Adfiz blijkt uit de wet dat een samenwerkingsovereenkomst niet nodig is voor volledige toegang tot alle producten. "Artikel 4:99 Wft bepaalt ook dat aanbieders alle klantinformatie met adviseurs moeten delen. Toch blijft ook dit in de praktijk problemen opleveren. Eerder ontwikkelde Adfiz hiervoor een machtiging van de klant. Daarmee kan de adviseur uit naam van iedere individuele klant de informatie opvragen. Deze werkwijze is echter omslachtig, bereikt onvoldoende resultaat en zou überhaupt overbodig moeten zijn."
"De wet regelt dus al dat elke onafhankelijk adviseur door de aanbieder zo goed mogelijk in staat gesteld moet worden zijn klant te bedienen. Overigens houdt datzelfde artikel ook in dat de adviseur de aanbieder zo goed mogelijk in staat stelt zijn deel van de dienstverlening invulling te geven. De open norm regelt niet hoe dit moet en de kwaliteit daarvan. Adfiz werkt daarom nu aan een SLA die over de wederzijdse kwaliteit van dienstverlening duidelijke en afrekenbare afspraken vastlegt tussen aanbieder en bemiddelaar en klant. Met als doel dat de klant van de onafhankelijk adviseur optimaal bediend kan worden. De SLA moet volledige toegang regelen tot de informatie en systemen van de aanbieder, zodat alle producten geoffreerd, gesloten en onderhouden kunnen worden. Dit zou een goede garantie moeten zijn voor optimale marktwerking. Zeker weten doen we dat niet. De praktijk blijkt tot op heden weerbarstig. Adfiz gaat daarom ook onderzoeken of een collectieve zuivere inkoopfunctie volledige markttoegang kan realiseren."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Maarten Boddeüs - 26 april 2013

In dit kader is ons pleidooi voor 'Bemiddel Only' zeer toepasselijk. Volledige markttoegang zou behalve voor adviseurs ook voor consumenten mogelijk gemaakt moeten worden. Op basis van een door een professioneel adviseur Met behulp van 'Bemiddel Only' kunnen aanbieders op basis van een afgegeven adviesrapport een concurerend voorstel doen aan de consument (al dan niet via een adviseur) voor hetzelfde of een soorteglijk product. Meer informatie over 'Bemiddel Only' is te vinden op slideshare.

Albert van der Poll - 26 april 2013

Goed punt: we hebben nogal een spagaat tussen enerzijds wat onze relaties -terecht- van ons mogen verwachten, hetgeen volgens AFM/wetgever vanwege onze zorgplicht tot onze taken behoort, en anderzijds de aanbieders die ons tegenwerken vanwege het ontbreken van een agentuuroverenkomst. Het zou een goede zaak zijn als aanbieders verplicht worden mee te werken aan afhandeling van zaken op een door de consument gewenste wijze. Die kiest zijn vertegenwoordiger en bepaald zelf via welk kanaal hij geholpen wil worden. Iets met klant centraal?

Richard Stuivenberg - 26 april 2013

@pius consilium. Beste Pius ik weet niet of u af en toe nog dit aardse forum aandoet, indien zo dan zal bovenstaand bericht u zeker plezieren. Want was het niet U die als bijzonder adviseur van de Commissie CFD bovenstaand idee aan de markt introduceerde? Is hier sprake van plagiaat of heeft u het patent op uw intellectuele eigendom aan Adfiz overgedragen? Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om inhoudelijk op deze aardse zaken te reageren?

Lees meer over
Register AVG biedt handig overzicht

Register AVG biedt handig overzicht

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen.  Adfiz geeft in een artikel in VVP 3 uitleg over het register...

"Zie wat een ondernemerschap en verandervermogen adviseurs tonen!"

"Zie wat een ondernemerschap en verandervermogen adviseurs tonen!"

"De enkeling die nog niet begonnen is met het AVG-proof maken van zijn bedrijf wil ik zeggen: begin er vandaag nog aan." Aldus Enno Wiertsema in zijn column op www.adfiz.nl....

Register biedt handig overzicht

Register biedt handig overzicht

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In dit stuk geeft Adfiz uitleg over het register van verwerkingsactiviteiten....

Adfiz en Verbond: verwerkersovereenkomsten niet nodig

Adfiz en Verbond: verwerkersovereenkomsten niet nodig

Verzekeraars en intermediair moeten van alles doen om zich voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg), maar ze hoeven onderling geen verwerkingsovereenkomsten...

AVG: welke informatie dienen adviseurs te verstrekken?

AVG: welke informatie dienen adviseurs te verstrekken?

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In dit stuk geven we uitleg over de informatie die je moet...

Adfiz blij met zestien nieuwe leden

Adfiz blij met zestien nieuwe leden

"In 2017 keerde de ledenontwikkeling ten goede. Zestien kantoren mochten we in 2017 als nieuw lid verwelkomen. Hieronder ook een groot aantal kantoren die de meerwaarde...