Adfiz wil volledige markttoegang alle adviseurs

Adfiz

"De onafhankelijk adviseur heeft zijn plek ingenomen naast de klant. Adfiz werkt daarom aan een nieuwe service level agreement (SLA) die de nieuwe marktverhoudingen moet helpen vormgeven. Ook onderzoekt ze of een collectieve inkoopfunctie ervoor kan zorgen dat onafhankelijk adviseurs volledige markttoegang krijgen", aldus de belangenorganisatie.

Adfiz vindt dat iedere aanbieder al zijn producten beschikbaar moet stellen voor de klanten van onafhankelijk adviseurs. "Onafhankelijk adviseurs treden op als zaakwaarnemer of belangenbehartiger van de klant. Een selectief aanstellingenbeleid van intermediaire aanbieders past niet in deze verhoudingen. En ook directe aanbieders moeten klanten geen product weigeren of onnodige kosten in rekening brengen enkel omdat hij een onafhankelijk adviseur naast zich heeft staan", aldus Adfiz.

Adfiz kan billijken dat aanbieders objectieve kwaliteitseisen aan bemiddelaars stellen. "Het uitgangspunt moet daarbij echter zijn dat in principe iedere bemiddelaar hier redelijkerwijs aan kan voldoen. Ook moet dit de adviseurs geen onredelijk hoge kosten opleveren. Zo is de eis van een aanbieder redelijk te noemen dat een adviseur zich bij bepaalde zeer complexe producten vooraf voldoende verdiept moet hebben in de werking van het product. Die aanbieder moet dan wel iedere bemiddelaar in staat stellen deze informatie tot zich te nemen."
Volgens Adfiz blijkt uit de wet dat een samenwerkingsovereenkomst niet nodig is voor volledige toegang tot alle producten. "Artikel 4:99 Wft bepaalt ook dat aanbieders alle klantinformatie met adviseurs moeten delen. Toch blijft ook dit in de praktijk problemen opleveren. Eerder ontwikkelde Adfiz hiervoor een machtiging van de klant. Daarmee kan de adviseur uit naam van iedere individuele klant de informatie opvragen. Deze werkwijze is echter omslachtig, bereikt onvoldoende resultaat en zou überhaupt overbodig moeten zijn."
"De wet regelt dus al dat elke onafhankelijk adviseur door de aanbieder zo goed mogelijk in staat gesteld moet worden zijn klant te bedienen. Overigens houdt datzelfde artikel ook in dat de adviseur de aanbieder zo goed mogelijk in staat stelt zijn deel van de dienstverlening invulling te geven. De open norm regelt niet hoe dit moet en de kwaliteit daarvan. Adfiz werkt daarom nu aan een SLA die over de wederzijdse kwaliteit van dienstverlening duidelijke en afrekenbare afspraken vastlegt tussen aanbieder en bemiddelaar en klant. Met als doel dat de klant van de onafhankelijk adviseur optimaal bediend kan worden. De SLA moet volledige toegang regelen tot de informatie en systemen van de aanbieder, zodat alle producten geoffreerd, gesloten en onderhouden kunnen worden. Dit zou een goede garantie moeten zijn voor optimale marktwerking. Zeker weten doen we dat niet. De praktijk blijkt tot op heden weerbarstig. Adfiz gaat daarom ook onderzoeken of een collectieve zuivere inkoopfunctie volledige markttoegang kan realiseren."

Lees meer over

Reacties

Maarten Boddeüs 26 april 2013

In dit kader is ons pleidooi voor 'Bemiddel Only' zeer toepasselijk. Volledige markttoegang zou behalve voor adviseurs ook voor consumenten mogelijk gemaakt moeten worden. Op basis van een door een professioneel adviseur Met behulp van 'Bemiddel Only' kunnen aanbieders op basis van een afgegeven adviesrapport een concurerend voorstel doen aan de consument (al dan niet via een adviseur) voor hetzelfde of een soorteglijk product. Meer informatie over 'Bemiddel Only' is te vinden op slideshare.

Albert van der Poll 26 april 2013

Goed punt: we hebben nogal een spagaat tussen enerzijds wat onze relaties -terecht- van ons mogen verwachten, hetgeen volgens AFM/wetgever vanwege onze zorgplicht tot onze taken behoort, en anderzijds de aanbieders die ons tegenwerken vanwege het ontbreken van een agentuuroverenkomst. Het zou een goede zaak zijn als aanbieders verplicht worden mee te werken aan afhandeling van zaken op een door de consument gewenste wijze. Die kiest zijn vertegenwoordiger en bepaald zelf via welk kanaal hij geholpen wil worden. Iets met klant centraal?

Richard Stuivenberg 26 april 2013

@pius consilium. Beste Pius ik weet niet of u af en toe nog dit aardse forum aandoet, indien zo dan zal bovenstaand bericht u zeker plezieren. Want was het niet U die als bijzonder adviseur van de Commissie CFD bovenstaand idee aan de markt introduceerde? Is hier sprake van plagiaat of heeft u het patent op uw intellectuele eigendom aan Adfiz overgedragen? Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om inhoudelijk op deze aardse zaken te reageren?

AFM in Adfiz Magazine: "Ideaal is én goedkoop én 24/7 toegankelijkheid én goed advies"

AFM in Adfiz Magazine: "Ideaal is én goedkoop én 24/7 toegankelijkheid én goed advies"

"Voor ons is de vraag: hoe kunnen we de regels zo interpreteren dat de markt voor online onafhankelijk advies zich goed ontwikkelt?" Dat zegt Reinier Pollmann (programma-manager...

Oproep Adfiz aan verzekeraars: blijf  breed pakket dekkingen bieden

Oproep Adfiz aan verzekeraars: blijf breed pakket dekkingen bieden

Adfiz-directeur Enno Wiertsema roept verzekeraars op een breed pakket te blijven aanbieden om zo de verzekerbaarheid van risico's te waarborgen. Wiertsema in zijn...

Klant krijgt gegevens  stevig in handen

Klant krijgt gegevens stevig in handen

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze regels hebben een flinke impact op de bedrijfsvoering van financieel dienstverleners....

Zorgen om onverzekerbare risico's

Zorgen om onverzekerbare risico's

Steeds vaker bereiken mij signalen over de (praktische) onverzekerbaarheid van bepaalde risico’s. Bijvoorbeeld van taxi’s en recyclingbedrijven. En in...

Adviseur krijgt steun bij privacykwesties

Adviseur krijgt steun bij privacykwesties

Adfiz rolt een privacyprogramma voor leden uit. Dataverwerking moet vanaf medio volgend jaar aan strengere regels voldoen. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening...

Adfiz: "Zorgplicht biedt ook commerciële kansen"

Adfiz: "Zorgplicht biedt ook commerciële kansen"

Zorgplicht is niet alleen lastig maar biedt ook commerciële kansen, aldus Adfiz in de VVP-rubriek Ken je vak! Nazorg kun je als een last ervaren als adviseur...