Adfiz wil volledige markttoegang alle adviseurs

Adfiz

"De onafhankelijk adviseur heeft zijn plek ingenomen naast de klant. Adfiz werkt daarom aan een nieuwe service level agreement (SLA) die de nieuwe marktverhoudingen moet helpen vormgeven. Ook onderzoekt ze of een collectieve inkoopfunctie ervoor kan zorgen dat onafhankelijk adviseurs volledige markttoegang krijgen", aldus de belangenorganisatie.

Adfiz vindt dat iedere aanbieder al zijn producten beschikbaar moet stellen voor de klanten van onafhankelijk adviseurs. "Onafhankelijk adviseurs treden op als zaakwaarnemer of belangenbehartiger van de klant. Een selectief aanstellingenbeleid van intermediaire aanbieders past niet in deze verhoudingen. En ook directe aanbieders moeten klanten geen product weigeren of onnodige kosten in rekening brengen enkel omdat hij een onafhankelijk adviseur naast zich heeft staan", aldus Adfiz.

Adfiz kan billijken dat aanbieders objectieve kwaliteitseisen aan bemiddelaars stellen. "Het uitgangspunt moet daarbij echter zijn dat in principe iedere bemiddelaar hier redelijkerwijs aan kan voldoen. Ook moet dit de adviseurs geen onredelijk hoge kosten opleveren. Zo is de eis van een aanbieder redelijk te noemen dat een adviseur zich bij bepaalde zeer complexe producten vooraf voldoende verdiept moet hebben in de werking van het product. Die aanbieder moet dan wel iedere bemiddelaar in staat stellen deze informatie tot zich te nemen."
Volgens Adfiz blijkt uit de wet dat een samenwerkingsovereenkomst niet nodig is voor volledige toegang tot alle producten. "Artikel 4:99 Wft bepaalt ook dat aanbieders alle klantinformatie met adviseurs moeten delen. Toch blijft ook dit in de praktijk problemen opleveren. Eerder ontwikkelde Adfiz hiervoor een machtiging van de klant. Daarmee kan de adviseur uit naam van iedere individuele klant de informatie opvragen. Deze werkwijze is echter omslachtig, bereikt onvoldoende resultaat en zou überhaupt overbodig moeten zijn."
"De wet regelt dus al dat elke onafhankelijk adviseur door de aanbieder zo goed mogelijk in staat gesteld moet worden zijn klant te bedienen. Overigens houdt datzelfde artikel ook in dat de adviseur de aanbieder zo goed mogelijk in staat stelt zijn deel van de dienstverlening invulling te geven. De open norm regelt niet hoe dit moet en de kwaliteit daarvan. Adfiz werkt daarom nu aan een SLA die over de wederzijdse kwaliteit van dienstverlening duidelijke en afrekenbare afspraken vastlegt tussen aanbieder en bemiddelaar en klant. Met als doel dat de klant van de onafhankelijk adviseur optimaal bediend kan worden. De SLA moet volledige toegang regelen tot de informatie en systemen van de aanbieder, zodat alle producten geoffreerd, gesloten en onderhouden kunnen worden. Dit zou een goede garantie moeten zijn voor optimale marktwerking. Zeker weten doen we dat niet. De praktijk blijkt tot op heden weerbarstig. Adfiz gaat daarom ook onderzoeken of een collectieve zuivere inkoopfunctie volledige markttoegang kan realiseren."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - 26 april 2013

Goed punt: we hebben nogal een spagaat tussen enerzijds wat onze relaties -terecht- van ons mogen verwachten, hetgeen volgens AFM/wetgever vanwege onze zorgplicht tot onze taken behoort, en anderzijds de aanbieders die ons tegenwerken vanwege het ontbreken van een agentuuroverenkomst. Het zou een goede zaak zijn als aanbieders verplicht worden mee te werken aan afhandeling van zaken op een door de consument gewenste wijze. Die kiest zijn vertegenwoordiger en bepaald zelf via welk kanaal hij geholpen wil worden. Iets met klant centraal?

Maarten Boddeüs - 26 april 2013

In dit kader is ons pleidooi voor 'Bemiddel Only' zeer toepasselijk. Volledige markttoegang zou behalve voor adviseurs ook voor consumenten mogelijk gemaakt moeten worden. Op basis van een door een professioneel adviseur Met behulp van 'Bemiddel Only' kunnen aanbieders op basis van een afgegeven adviesrapport een concurerend voorstel doen aan de consument (al dan niet via een adviseur) voor hetzelfde of een soorteglijk product. Meer informatie over 'Bemiddel Only' is te vinden op slideshare.

Richard Stuivenberg - 26 april 2013

@pius consilium. Beste Pius ik weet niet of u af en toe nog dit aardse forum aandoet, indien zo dan zal bovenstaand bericht u zeker plezieren. Want was het niet U die als bijzonder adviseur van de Commissie CFD bovenstaand idee aan de markt introduceerde? Is hier sprake van plagiaat of heeft u het patent op uw intellectuele eigendom aan Adfiz overgedragen? Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om inhoudelijk op deze aardse zaken te reageren?

Lees meer over
Wiertsema: blijf onverzekerbare risico's melden

Wiertsema: blijf onverzekerbare risico's melden

“Verzekeraars gooien complete risico’s eruit. Het aanbod verschraalt", aldus Enno Wiertsema, directeur van Adfiz, op het Zakelijk Platform in Maarssen...

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Adfiz heeft op verzoek van Radar een stappenplan gemaakt hoe men na een scheiding ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid het beste kan regelen. Afgelopen maandag...

Adfiz: checklist IDD

Adfiz: checklist IDD

Adfiz heeft een checklist IDD toegevoegd aan haar Europa Portaal. De checklist is ook toegankelijk voor niet-leden. Adfiz: "Vorige week hebben we ons Europa Portaal...

Samen zaken in beweging zetten

Samen zaken in beweging zetten

"Het is belangrijk dat we het met elkaar blijven hebben over wat we om ons heen zien gebeuren binnen de branche. En dat we onszelf daarover een mening vormen, die...

Onderzoek naar autodealerpolissen

Onderzoek naar autodealerpolissen

Adfiz is een onderzoek gestart naar autodealerpolissen. De organisatie op haar website: "Met enige regelmaat ontvangen we klachten over autodealerpolissen die via...

Adfiz: verwerken BSN door adviseurs niet verboden

Adfiz: verwerken BSN door adviseurs niet verboden

Aangezien hierover veel vragen blijven bestaan, licht Adfiz toe hoe het wel zit met het BSN-nummer en de AVG. In juli antwoordde het ministerie van Financiën...