Adviseur hoeft niet bij elke prolongatie te controleren of dekking nog passend is

Kifid (logo)

"Van een redelijk handelend en bekwaam tussenpersoon kan niet worden verwacht dat hij bij elke prolongatie controleert of er nog sprake is van een passende dekking, bijzondere omstandigheden daargelaten." Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-340.

De dochter van de klagende consument liet na haar adviseur te informeren over haar emigratie. In maart 2016 overleed ze aan de gevolgen van malaria. De kosten verbonden aan de medische behandeling en dergelijke alsmede de kosten van repatriëring werden niet door de reisverzekering vergoed omdat de dochter niet meer in Nederland woonachtig was.

De consument erkende dat de financieel adviseur niet op de hoogte was gebracht van de emigratieplannen van haar dochter. Hij had volgens haar echter wel moeten weten dat haar dochter was geëmigreerd. Hij moet zijn gedrag immers laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van zijn klanten, niet alleen voor het sluiten van de verzekering maar ook tijdens de looptijd daarvan. Hij had bij de verlenging van de verzekering in 2015 moeten informeren of controleren of de dekking nog overeenstemde met de actuele situatie van de dochter. Door dat niet te doen heeft de adviseur zijn jegens haar geldende zorgplicht geschonden, aldus de consument.

Naar het oordeel van de Commissie "kan van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon niet worden verwacht dat hij bij prolongatie van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen bij zijn klanten navraag doet of hun verzekering(en) nog wel de juiste dekking bied(t)(en), of aanpassing wellicht gewenst is etc. In zeer bijzondere omstandigheden kan dat wellicht anders zijn, maar zulk een omstandigheid doet zich naar het oordeel van de Commissie hier niet voor. De dochter heeft haar emigratie niet aan Tussenpersoon gemeld, zodat die omstandigheid geen reden kon zijn om bij gelegenheid van de prolongatie bij de dochter navraag te doen. Van andere omstandigheden, die voor Tussenpersoon aanleiding had moeten zijn bij de dochter te informeren is niet gebleken. Indien de dochter aan Tussenpersoon haar emigratie zou hebben gemeld, bijvoorbeeld als een wellicht voor de verzekering relevant gegeven, dan zou de verzekering op grond van de voorwaarden zijn beëindigd". .

De consument vorderde vergoeding van de door haar geleden schade ad 10.190 euro, zijnde een bedrag aan ziekenhuiskosten van 4960 euro, kosten van het mortuarium ad 17,40 euro en de kosten van repatriëring ad 5.212,43 euro.

Lees meer over

Reacties

Berend Tooms 13 juni 2017

Vervelende situatie natuurlijk, alleen maar verliezers. Maar wel opluchting dat helderziendheid niet één van de vele eigenschappen is waaraan een adviseur ook/wel aan moet voldoen.

Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Vier maanden duurde het eer de consument een definitieve afwijzing kreeg van de hypotheekaanvraag. Omdat de consument niet alle benodigde informatie aanleverde,...

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

HYPOTHEKEN – Binnen de Wft geldt dat dat de hypotheek zoals die na advies tot stand komt, geacht wordt te zijn conform het advies dat de adviseur aan de consument...

Wet beperkt tussentijds opzeggen door verzekeraar

Wet beperkt tussentijds opzeggen door verzekeraar

SCHADE – De verzekeraar wijst in deze casus een schade op een reisverzekering af. De consument is hier zeer boos om. Hij schrijft onder meer aan de verzekeraar:...

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

SCHADE – De verzekeraar in deze uitspraak bood in het verleden de mogelijkheid om de WA-dekking van de auto tijdelijk op te schorten. Deze mogelijkheid wordt...

Dekking bereddingskosten niet onbeperkt

Dekking bereddingskosten niet onbeperkt

SCHADE – Onder bereddingskosten wordt in het algemeen verstaan de kosten die een verzekerde maakt om tijdens of na een schadegebeurtenis schade te voorkomen...

Ook consument moet zijn best doen

Ook consument moet zijn best doen

LEVEN – De geschillencommissie Kifid legt normen op aan aanbieders en adviseurs. Maar ook aan de consument worden door de geschillencommissie eisen gesteld....