Adviseur krijgt steun bij privacykwesties

Privacy Data AVG Adfiz

Adfiz rolt een privacyprogramma voor leden uit. Dataverwerking moet vanaf medio volgend jaar aan strengere regels voldoen.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze privacywet geeft consumenten meer zeggenschap over het registreren, verspreiden, opslaan en aanbieden van hun gegevens. Organisaties en bedrijven moeten expliciete toestemming hebben voor het verwerken van data en een consument kan eisen dat zijn persoonlijke gegevens worden verwijderd of overgedragen. 

Verantwoordingsplicht

De AVG kent een verantwoordingsplicht. Organisaties en bedrijven moeten eigenhandig kunnen aantonen dat ze aan de regels voldoen. Hoewel de AVG een grote impact heeft op de bedrijfsvoering, zijn veel kantoren nog niet toegerust op de nieuwe eisen die aan dataverwerking worden gesteld.

Privacy-Portaal

Adfiz wil de nodige ondersteuning bieden. De brancheorganisatie ontwikkelt voor leden een Privacy-Portaal, waar kennis over de AVG op toegankelijke wijze wordt gedeeld, en informeert adviseurs via de rubriek 'Ken je vak!' in vakblad VVP. Een klankbordgroep, bestaande uit gespecialiseerde leden, gaat toezien op de praktische invoering van de wet- en regelgeving. Adfiz organiseert in aanloop naar 25 mei 2018 diverse bijeenkomsten over het thema privacy.  

  

 

Lees meer over
Tips om van privacywetgeving een geschenk te maken

Tips om van privacywetgeving een geschenk te maken

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leeft nog niet zo onder adviseurs, stelt Silvia Janssen (Oostdam & Partners) in VVP 9. "Misschien omdat...

Eén hypotheek, drie datalekken...

Eén hypotheek, drie datalekken...

Een lid van Vereniging Eigen Huis schrijft in Eigen Huis Magazine met drie datalekken te zijn geconfronteerd bij zijn hypotheekadvies. "Drie keer lagen gevoelige...

Klant krijgt gegevens  stevig in handen

Klant krijgt gegevens stevig in handen

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze regels hebben een flinke impact op de bedrijfsvoering van financieel dienstverleners....

Verbond werkt aan nieuwe privacy-gedragscode

Verbond werkt aan nieuwe privacy-gedragscode

Het Verbond van Verzekeraars werkt aan een nieuwe privacy-gedragscode. Deze zal in 2017 tijdens de algemene ledenvergadering worden voorgelegd aan zijn leden. Daarnaast...

Is uw assurantiekantoor privacy proof?

Is uw assurantiekantoor privacy proof?

Ook assurantiekantoren moeten voldoen aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Met een online privacytest van Bureau D&O kunnen adviseurs inzicht...

Verbond vernieuwt Privacy-dossier

Verbond vernieuwt Privacy-dossier

Het Verbond van Verzekeraars heeft een vernieuwd Privacy-dossier gelanceerd op de Europese Dag van de Privacy (woensdag). Om de bewustwording bij verzekeraars te...