Adviseur levert wanprestatie en moet advieskosten terugstorten

Kifid (logo)

Goedkopehypotheek.nl moet wegens wanprestatie 1.500 euro advieskosten aan een klant terugbetalen, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.

Consument heeft in het kader van het omzetten van de hypothecaire geldlening op advies van de tussenpersoon een hypotheekofferte voor akkoord ondertekend. Door de lange doorlooptijd van het dossier van consument bij de tussenpersoon is de hypothecaire geldlening niet tijdig afgenomen en heeft de tussenpersoon een nieuwe hypotheekofferte opgevraagd met gunstigere
voorwaarden. Consument stelt zich op het standpunt dat de tussenpersoon nalatig is geweest, waardoor vertraging is ontstaan in het traject van de hypotheekaanvraag en de eerste hypotheekofferte niet meer geldig was. Consument stelt dat de tussenpersoon aansprakelijk is voor de annuleringskosten (3.325 euro) van de eerste hypotheekofferte. De tussenpersoon voert hiertegen aan dat de annuleringskosten duidelijk in de hypotheekofferte worden genoemd en dat consument door de gunstigere voorwaarden in de nieuwe hypotheekofferte per saldo geen financiële schade
lijdt.

 

Wanprestatie

De Commissie oordeelt dat sprake is van wanprestatie zijdens de tussenpersoon, hetgeen in  casu rechtvaardigt dat de advieskosten door de tussenpersoon aan consument worden vergoed. "De vordering van consument inhoudende vergoeding van de annuleringskosten wordt afgewezen nu consument als gevolg van het nalaten van de tussenpersoon met de nieuwe hypotheekofferte ten opzichte van de eerste hypotheekofferte een rentevoordeel heeft die groter is dan de annuleringskosten, zodat per saldo geen sprake is van financiële schade die voor vergoeding in aanmerking komt."

Uitspraak 2016-272.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over