"adviseur moet duidelijkheid bieden over nazorg"

Theodor Kockelkoren

AFM-bestuurders Theodor Kockelkoren en Merel van Vroonhoven roepen financieel dienstverleners op klanten inzicht te geven in de (kosten van) dienstverlening tijdens de looptijd van een hypotheek. Dit schrijven ze in een brief aan de Vereniging Eigen Huis. De AFM vindt het nog te vroeg om het onderdeel 'nazorg' in het dienstverleningsdocument aan te scherpen.

“Financiële dienstverleners kunnen nu al - onafhankelijk van regelgeving - dit inzicht verschaffen. Ze hebben de ruimte om informatie op bijvoorbeeld hun website te plaatsen over de kosten die verbonden zijn aan de nazorg. Op die manier geven ze de consument meer inzicht in de kosten van de diensten die hij in de toekomst mogelijk zou willen ontvangen”, aldus Kockelkoren en Van Vroonhoven.

De AFM-bestuurders merken op dat vóór invoering van het provisieverbod voor impactvolle en complexe producten consumenten überhaupt beperkt inzicht in de kosten hadden. "Dankzij het provisieverbod kan de klant hierover gemakkelijker in gesprek gaan met de adviseur. In eerste instantie gaat dat gesprek vooral over diensten en kosten bij initieel advies. Uiteraard zijn wij er voorstander van als het gesprek ook gaat over de doorlopende dienstverlening en kosten.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Edwin Nijenhuis - 18 september 2014

@Willem. Hoe voorzienig! Het wordt wel tijd voor gebundelde politieke stellingname (CFD!) in een systeem waarin onze overheid perverse groeiprikkels aan "afweermechanismen" in een nochtans "gezond lichaam" negeert of zelfs stimuleert. Of zoals de AFM het zelf uitlegt: "De ministers van Financiën en Sociale zaken en werkgelegenheid moeten jaarlijks instemmen met de begroting van de AFM. Gezien de instabiele situatie op de financiële markten vinden de AFM en de ministers dat de huidige toezichtinspanning noodzakelijk is. De omvang van het toezicht voor de huidige taken blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Als door nieuwe wetgeving of overheidsmaatregelen het takenpakket of het aantal ondernemingen dat onder het toezicht van de AFM komt toeneemt, dan kan de begroting verder stijgen." Ik ben voor goed kwalitatief toezicht, maar ervaar de toenemende regeldruk vanuit de AFM en politiek niet als een zegen voor de aandacht voor mijn klant. Integendeel, het leidt steeds meer af van mijn bedrijfsvoering. Medici hebben voor het fenomeen van ongebreidelde groei van afweermechanismen in een in wezen gezond lichaam, waarbij het lichaam uiteindelijk ten gronde gaat al eens een naam bedacht ... Kan ik nu lid worden van CFD?!

Willem van Spronsen - 18 september 2014

Beste Edwin, een aardige definitie en samenvatting van jou:Ik ben voor goed kwalitatief toezicht, maar ervaar de toenemende regeldruk vanuit de AFM en politiek niet als een zegen voor de aandacht voor mijn klant. Integendeel, het leidt steeds meer af van mijn bedrijfsvoering. Kijk daar gaat het nu precies om, Wat is de kwaliteit van het toezicht voor het intermediair en zijn/haar klanten. Blijkbaar is dat beperkt tot het jaarlijks invullen van een SE waarbij je achteraf na invullen aan de normen moet voldoen die de AFM n.a.v. dat SE heeft gesteld. Wat voor meerwaarde heeft een SE in dat verband dan? Eigenlijk helemaal niets als men met (bij)bedoelingen info verzamelt en men eigenlijk dat alleen maar doet om te sturen in een richting. Ik durf te stellen dat men met volmacht zelf grenzen opzoekt en ze moedwillig overschrijdt. Kun je dan in dit kader nog spreken van vrij ondernemerschap, nee dat kun je feitelijk niet. Het is een vorm van gedwongen mentorschap door betweterige ambtenaren waarin de gehele intermediaire bedrijfstak met behulp van wetgeving wordt gemanoeuvreerd. Iedereen is schijnbaar verdacht. Geen antwoord op (suggestieve)vragen stellen komt je wellicht duur te staan. Een verdachte in Nederland bij strafzaken is nog beter beschermd, die kan zich heel eenvoudig beroepen op het feit dat hij gebruik kan maken van zijn of haar zwijgrecht. Ik zou zeggen meld je gewoon aan bij CFD, hierbij de http://www.commissiecfd.nl/ Met hartelijke groet, Willem van Spronsen

Willem van Spronsen - 17 september 2014

@ Edwin Met grote belangstelling heb ik je stuk gelezen. Je vraagt je af of de AFM als commerciëel opleidingsinstituut door het leven kan gaan om je te leren succesvol en duurzaam met je klanten om te gaan? Dat gaat hem niet worden, (semi) ambtenaren denken niet commercieel en zeker niet een orgaan dat op zoek is naar profilering van haarzelf en ook nog toezichhouder is. Mogelijk is men dat laatste zowat aan het vergeten. Overigens vorig jaar manifesteerde men zich ook al als bedrijfseconomisch adviesbuereau en CBS tegelijk. Toen was men kengetallen aan het verzamelen. Ik begrijp je verhaal volkomen. Ik werd bij aanvang in 2008 er eigenlijk al moe van. In 2008, dus al weer zes jaar geleden zag ik de buien al hangen en schreef ik al een artikel. In de Tweede Kamer is er naar aanleiding daarvan toen vragen gesteld. Het stuk is eigenlijk nog steeds op een aantal terreinen actueel en feitelijk een bevestiging van wat er zou gaan gebeuren. Hierbij de link http://amweb.nl/assurantiemagazine-1221720/kleine-intermediair-moet-de-barricaden-op Ben benieuwd wat je er van vindt.

Edwin Nijenhuis - 17 september 2014

Mijn oude DVD voldeed hier al aan. Maar die kon niet meer van de AFM. Ik gebruik hem toch nog steeds als "tarievenoverzicht" incl. nazorg, omdat ie duidelijker is dan de voorgekookte tekst van de AFM-DVD. Nu is het dus eigenlijk weer niet goed. Als commercieel dienstverlener - commercieel in de zin van klantgericht en uit op lange termijn relaties naar volle tevredenheid van mijn klanten en win-win-situatie - doe ik moeite om mijn waarde te verkopen (= de koop is nog ver, dus moet je waarde aantonen om de koop te doen). Kan de AFM niet als commerciëel opleidingsinstituut door het leven om je te leren succesvol en duurzaam met je klanten om te gaan? Dat lijkt me beter dan elke intellectuele vondst van deze monopolist meteen maar aan de markt op te dringen zonder zich af te vragen of ik of mijn klanten hier wel op zitten te wachten. Er is ook nog zoiets als beroepsaansprakelijkheid waar een preventieve werking van uit gaat. Blijf ik in gebreke jegens mijn klanten dan kunnen ze altijd nog verhaal halen bij de rechter of KiFiD. Een paar geweldige fouten en de BAV knikkert je wel uit de polis, einde oefening. Daar heb ik geen AFM voor nodig en ook niet voor de zoveelste onduidelijke DVD. Ik pleit voor een energielabel voor al deze verplichte AFM-kost om aan de klant aan te geven hoeveel van zijn spaarzame vrije tijd opgaat aan het lezen van AFM's intellectuele literatuur. Ik maak offerte's. Soms heel beknopt met een inschatting van het aantal uren nu voor de werkzaamheid en nazorg in de toekomst. Vlot leesbaar en te begrijpen. Mind you: "De AFM vindt het nog te vroeg ...!" Er staat niet "De AFM vindt het niet nodig ...!" Ik word hier zo moe van. De AFM zuigt alle energie en geld uit je bedrijf en wordt zelf voller en voller ...

Geert Sijbring - 17 september 2014

Ja Theodoor , ik begrijp jou volledig, Maar Theodoor er zijn haast geen klanten die de nota kunnen betalen, Daar weet jij natuurlijk niets van . Jij eigent je een salaris toe die zo riant is dat betalen voor advies geen probleem is , ( door ons betaald) maar ik weet zeker dat jij het zelf doet dus geen advies kosten. maar jij heb de kennis!!!. De gewone burger niet. Ook bij hypotheken wordt het al een probleem, kon er altijd bij in. nu niet meer en de klant die en woning wil kopen en die zelf wat geld had gespaard voor de verhuizing en meubels moeten dit nu in brengen anders kunnen ze de hypotheek niet rond krijgen. en moeten daarna duur lenen om als nog de woning in te richten, hoe moeilijk kunnen we het de burger maken. En voor de andere complexe producten ( complexe alleen door de mee eet cultuur van de overheid) is geen interesse meer , kunnen de nota niet betalen. En terwijl de gewone burger dit juist zo hard nodig heeft, Overheid laat ze zitten( Participatie samenleving) en de burger wordt steeds financieel kwetsbaarder. Trouwen we deden het onderhoud altijdd gratis, maar dit behoort tot het verleden Ook weer door het ingrijpen van de overheid in onze branche Je weet wel Klant bescherming , Bank bescherming bedoelen ze. Geert Sijbring

Albert van der Poll - 16 september 2014

@ Mark, niet eens een mogelijkheid om advies te vragen over welke rente bij verlenging? Magertjes. Het is toch simpel genoeg: je gaat een dienstverleningsovereenkomst aan voor het afsluiten van de hypotheek, inclusief de wettelijk verplichte -minimale- nazorg. Voor het overige kan de consument te zijner tijd met jou een afspraak maken over de kosten van de dan door hem gewenste dienstverlening. Renteverlenging, echtscheiding, verbouwing, financieel probleem? Tarief maal uren, vooraf transparant en duidelijk op te geven. Abo's lijken sec voor hypotheek niet voor de had te liggen, tenzij je er een geweldig mooie strik omheen doet en het in een grote doos stopt zal de consument hier niet snel een warm gevoel bij krijgen, of je moet de dienstverlening uitbreiden naar een totaal financieel onderhoudsplan . En nu al vastleggen wat over tien of twintig jaar jaar de kosten zijn is onverantwoord en onhaalbaar. Het pluspunt is wel dat dit nu allemaal veel duidelijker is: waarvoor betaalt u en wat krijgt u daarvoor? Die afspraak met je klant leg je vast.

Mark van den Broek - 16 september 2014

Beste Theodoor en Merel. Ik kijk even naar mij zelf. Ik heb een jaar of 6 geleden een hypotheek afgesloten. Deze loopt nu nog steeds, onlangs is de rentevastperiode weer vast gelegd. Sinds het afsluiten heb ik nooit meer iets of iemand van adviseur gezien. Dus nazorg? Ik denk met mij dat dit in 90% van de gevallen zo is. Alleen bij (betalings) problemen zal er wellicht nog geadviseerd worden. Verder hoor of zie je nooit iemand. Dus betalen voor nazorg? Doe maar op uurbasis, dat is wel zo handig.