Adviseur moet niet altijd willen mikken op maximale hypotheek

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

"Vooral in een stijgende woningmarkt, waar de wettelijke regels voor de consument als knellend kunnen worden ervaren, vind ik het belangrijk te benadrukken dat de maximale hypotheek niet in alle gevallen passend hoeft te zijn." Dat schrijft minister Hoekstra in een kabinetsreactie op de aanpak bij aflossingsvrije hypotheken, waar hij tevreden over is.

Echter, schrijft de minister: "Ik vind niet alleen het hoge aandeel aflossingsvrije hypotheken kwetsbaar. De Nederlandse schuld van huishoudens is door de hypotheekschulden in Europees perspectief hoog. Hier staat tegenover dat Nederlandse huishoudens ook relatief veel vermogen in de vorm van pensioenen en woningbezit hebben. De combinatie van hoge pensioen- en woningvermogens met hoge hypotheekschulden wordt de 'lange balans' van Nederlandse huishoudens genoemd. Echter, doordat vermogen grotendeels vastzit in 'stenen' en pensioenfondsen, kunnen huishoudens dat geld niet eenvoudig aanwenden bij tegenslag. Dat maakt huishoudens relatief kwetsbaar.

"Naast de genomen wettelijke maatregelen vind ik het van belang dat de sector ook hier zijn eigen verantwoordelijkheid pakt. De hypotheekadviseur heeft een belangrijke taak in het adviseren van de consument over de mogelijke risico’s van een hoge hypotheek. De maximale hypothecaire kredietruimte wordt aan de hand van enkele aannames vastgesteld. Zo wordt bij het bepalen van de maximale hypotheek bijvoorbeeld uitgegaan van een uitgavenpatroon van de consument dat lager is dan gemiddeld, dat de woning een energielabel C heeft, en wordt er geen rekening gehouden met de kosten van kinderen. Dit betekent dat, hoewel de normen in beginsel verantwoorde kredietverlening voorstaan, de maximale hypotheek niet voor alle consumenten de meest passende keuze hoeft te zijn. Ik zie het als de rol van de adviseur om samen met de consument te bespreken welke hypotheeklasten hij kan en wil dragen op basis van zijn persoonlijke situatie. In individuele gevallen zou een lagere hypotheek beter kunnen passen bij de huishoudsituatie dan de maximaal toegestane hypotheek."

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Hypotheek op pand voor verhuur weinig aangeboden

Hypotheek op pand voor verhuur weinig aangeboden

Het aantal aanbieders dat een hypotheek verstrekt voor een pand dat verhuurd zal worden, is niet noemenswaardig toegenomen in het afgelopen jaar. Aldus het nieuwe...

Meer risk based pricing

Meer risk based pricing

De Hypotheekshop verwacht dat risk based pricing bij hypotheken zal toenemen. De adviesketen: "Door het toenemende gebruik van rentekortingen zal in de toekomst...

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

HYPOTHEKEN – In 2014 sluit de consument een hypotheek voor 395.000 euro bij de geldverstrekker waarbij de rente voor twintig jaar is vastgesteld op 4,3 procent....

Ingrijpen bij consumptieve kredieten niet nodig

Ingrijpen bij consumptieve kredieten niet nodig

Minister Hoekstra gaat op zoek naar een alternatief in online beslisomgevingen voor de huidige kredietwaarschuwing ‘Let op, geld lenen kost geld’. Dat...

Garantiestelsel verzekeringen niet nodig

Garantiestelsel verzekeringen niet nodig

Minister Hoekstra vindt een garantiestelsel bij verzekeringen niet nodig. Dat schrijft hij in zijn memorie van antwoord op vragen bij de herziening van het kader...

HDN ziet starters achterblijven

HDN ziet starters achterblijven

Ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 is het aantal hypotheekaanvragen door starters bijna tien procent gedaald, aldus HDN. "Dit kan te maken hebben met een...