Adviseurs benutten mogelijkheden dvd onvoldoende

Henri Drost (2013)

Financieel adviseurs maken niet optimaal gebruik van de mogelijkheden van het nieuwe dienstverleningsdocument, concludeert Oostdam & Partners.

Henri Drost van het bureau noemt het op www.delametelkaar.nl opvallend hoe weinig aandacht sommige financiële dienstverleners in het dvd aan het prijsaspect besteden, terwijl de consument dit aspect juist belangrijk vindt. Drost: "Van de mogelijkheid om de kosten voor de eigen dienstverlening uit te splitsen naar doelgroep of soort dienst (bijvoorbeeld advieswerk rond een aov versus werk voor een uitvaartverzekering), maakt meer dan de helft géén gebruik. Tussen de 30 en 40 procent neemt bovendien niet de moeite enige toelichting te geven op de genoemde bedragen."

Wat verder opvalt, aldus Drost, is dat "van de mogelijkheid om de dienstverlening in het dvd nader toe te lichten – in de ‘vrije tekstvelden ‘- maar mondjesmaat gebruik wordt gemaakt. Als het al gebeurt, zijn de teksten vaak weinig begrijpelijk en weinig klantgericht. Daar worden heel wat kansen gemist".

Overigens bleek van de bijna 100 financiële dienstverleners die Oostdam & Partners onderzocht 28 procent geen dvd op de website te hebben. "Op dat punt hebben 5 (!) financiële dienstverleners een excuus: zij hebben namelijk geen website. Anno 2013 is dat toch niet meer te betitelen als professionele beroepsuitoefening?"

Klik HIER voor de hele column.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Henri Drost - 20 november 2013

Nee, zo'n onderzoek is er (nog) niet. Als dat er komt, is het de vraag of de conclusie zal zijn dat de consument het dvd als "toegevoegde waarde" beschouwt. Ik kan je alleen wijzen op een onderzoek verricht in opdracht van de AFM, kort vóór invoering van de DVD-plicht: http://www.afm.nl/nl/nieuws/2013/juni/waardering-dvd.aspx Ik beweer overigens niet dat het DVD een buitengewoon geslaagd document is. Maar de plicht tot het beschikbaar stellen ervan is nu eenmaal een feit: maak er dan het beste van!

Leon Brummelhuis - 19 november 2013

Beste Henri, Is er ook een onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat de consument het dvd als toegevoegde waarde ervaart? Of vullen wij dit in voor de consument? Mijn ervaring is dat klanten bijna nooit in het dvd kijken die we bij elke afspraakbevestiging netjes meesturen, zoals de wetgever dat wenst. Laten we beginnen bij het achterhalen wat de klant als toegevoegde waarde ervaart en daar vervolgens onze dienstverlening op afstemmen. Een product is immers niet meer of minder dan een mogelijk voortvloeisel uit een advies.

Lees meer over
Silvia Janssen van start met Onkar Compliance

Silvia Janssen van start met Onkar Compliance

Silvia Janssen (43) is gestart met haar nieuwe bedrijf Onkar Compliance. Ze werkte sinds 2009 bij Oostdam & Partners waarvan ze in 2011 mede-aandeelhouder wordt....

Tips om van privacywetgeving een geschenk te maken

Tips om van privacywetgeving een geschenk te maken

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leeft nog niet zo onder adviseurs, stelt Silvia Janssen (Oostdam & Partners) in VVP 9. "Misschien omdat...

Adviseur schenkt klanten privacy

Adviseur schenkt klanten privacy

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leeft nog niet zo onder adviseurs. Misschien omdat het in eerste instantie gaat om administratieve verplichtingen...

Laten we stoppen met adviseritus. Wie durft?

Laten we stoppen met adviseritus. Wie durft?

Het lijkt wel of iedereen op zoek is naar het perfecte adviesproces. Niet alleen adviseurs maar ook distributiepartners willen zeker weten dat er volgens de Wft...

Laatste inschrijfmogelijkheid Dag van het Topadvies

Laatste inschrijfmogelijkheid Dag van het Topadvies

Over een paar dagen vindt in Leusden de Dag van het Topadvies plaats, een intermediaire praktijkdag, puur gericht op adviseurs. Met intermediaire topsprekers en...

"Goed bestuur: controleren of communiceren?"

"Goed bestuur: controleren of communiceren?"

Verzand vooral niet in papieren procedures bij het concreet maken van de Wft-norm ‘de bedrijfsvoering zodanig inrichten dat deze een beheerste en integere...