Adviseurs benutten mogelijkheden dvd onvoldoende

Henri Drost (2013)

Financieel adviseurs maken niet optimaal gebruik van de mogelijkheden van het nieuwe dienstverleningsdocument, concludeert Oostdam & Partners.

Henri Drost van het bureau noemt het op www.delametelkaar.nl opvallend hoe weinig aandacht sommige financiële dienstverleners in het dvd aan het prijsaspect besteden, terwijl de consument dit aspect juist belangrijk vindt. Drost: "Van de mogelijkheid om de kosten voor de eigen dienstverlening uit te splitsen naar doelgroep of soort dienst (bijvoorbeeld advieswerk rond een aov versus werk voor een uitvaartverzekering), maakt meer dan de helft géén gebruik. Tussen de 30 en 40 procent neemt bovendien niet de moeite enige toelichting te geven op de genoemde bedragen."

Wat verder opvalt, aldus Drost, is dat "van de mogelijkheid om de dienstverlening in het dvd nader toe te lichten – in de ‘vrije tekstvelden ‘- maar mondjesmaat gebruik wordt gemaakt. Als het al gebeurt, zijn de teksten vaak weinig begrijpelijk en weinig klantgericht. Daar worden heel wat kansen gemist".

Overigens bleek van de bijna 100 financiële dienstverleners die Oostdam & Partners onderzocht 28 procent geen dvd op de website te hebben. "Op dat punt hebben 5 (!) financiële dienstverleners een excuus: zij hebben namelijk geen website. Anno 2013 is dat toch niet meer te betitelen als professionele beroepsuitoefening?"

Klik HIER voor de hele column.

Lees meer over

Reacties

Henri Drost 20 november 2013

Nee, zo'n onderzoek is er (nog) niet. Als dat er komt, is het de vraag of de conclusie zal zijn dat de consument het dvd als "toegevoegde waarde" beschouwt. Ik kan je alleen wijzen op een onderzoek verricht in opdracht van de AFM, kort vóór invoering van de DVD-plicht: http://www.afm.nl/nl/nieuws/2013/juni/waardering-dvd.aspx Ik beweer overigens niet dat het DVD een buitengewoon geslaagd document is. Maar de plicht tot het beschikbaar stellen ervan is nu eenmaal een feit: maak er dan het beste van!

Leon Brummelhuis 19 november 2013

Beste Henri, Is er ook een onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat de consument het dvd als toegevoegde waarde ervaart? Of vullen wij dit in voor de consument? Mijn ervaring is dat klanten bijna nooit in het dvd kijken die we bij elke afspraakbevestiging netjes meesturen, zoals de wetgever dat wenst. Laten we beginnen bij het achterhalen wat de klant als toegevoegde waarde ervaart en daar vervolgens onze dienstverlening op afstemmen. Een product is immers niet meer of minder dan een mogelijk voortvloeisel uit een advies.

Laten we stoppen met adviseritus. Wie durft?

Laten we stoppen met adviseritus. Wie durft?

Het lijkt wel of iedereen op zoek is naar het perfecte adviesproces. Niet alleen adviseurs maar ook distributiepartners willen zeker weten dat er volgens de Wft...

Laatste inschrijfmogelijkheid Dag van het Topadvies

Laatste inschrijfmogelijkheid Dag van het Topadvies

Over een paar dagen vindt in Leusden de Dag van het Topadvies plaats, een intermediaire praktijkdag, puur gericht op adviseurs. Met intermediaire topsprekers en...

"Goed bestuur: controleren of communiceren?"

"Goed bestuur: controleren of communiceren?"

Verzand vooral niet in papieren procedures bij het concreet maken van de Wft-norm ‘de bedrijfsvoering zodanig inrichten dat deze een beheerste en integere...

Goed bestuur:  controleren of communiceren?

Goed bestuur: controleren of communiceren?

De meeste financiële dienstverleners zijn het liefst met klanten bezig. Veel liever dan met ondernemerszaken. Goed leiding geven is in de praktijk nog niet...

Bevrijd jezelf uit het woud van adviesregels

Bevrijd jezelf uit het woud van adviesregels

"Bevrijd jezelf uit het woud van regels. Silva Janssen (Oostdam & Partners) laat in haar workshop op de Dag van het Topadvies van 21 juni zien hoe dit moet....

NVIA besteedt secretariaat uit aan Oostdam & Partners

NVIA besteedt secretariaat uit aan Oostdam & Partners

Het NVIA heeft haar secretariaat uitbesteed aan Oostdam & Partners. Het betreft de secretariële werkzaamheden van zowel de Stichting Certificering NVIA...