Adviseurs dagen DNB voor de rechter

Pjotr van Tilburg

Een groep onafhankelijke financieel adviseurs heeft bij de bestuursrechter in Rotterdam een beroepsprocedure aangespannen tegen DNB. Via de rechter willen zij afdwingen dat DNB een vergunning afgeeft voor de oprichting van een onderlinge waarborgmaatschappij waarbij de winst op schade volledig terugvloeit naar de polishouders.

Anderhalf jaar geleden besloten de financieel adviseurs tot oprichting van de Onderlinge Assurantie Waarborg Maatschappij (OAWM). Omdat DNB sindsdien weigert de benodigde vergunning te verlenen, vragen zij de rechter tussenbeide te komen. "Financieel dienstverleners moeten transparant zijn over de eigen verdiensten, verzekeraars hoeven dat niet. Om het vertrouwen in de sector te herstellen heeft een groep onafhankelijk financieel adviseurs een onderlinge waarborgmaatschappij opgericht die 100 procent transparant opereert.", zegt OAWM-woordvoerder Pjotr van Tilburg. "De transparantie wordt bereikt door alle werkzaamheden van de verzekeraar onder te brengen in een speciaal hiertoe opgerichte service provider. Omdat de geldstroom tussen risicodrager en service provider onder het Bgfo valt, is gegarandeerd dat de verzekeraar per polis inzichtelijk maakt welk deel van de premie naar de service provider gaat ter afdekking van maatschappijkosten."

De opgerichte onderlinge waarborgmaatschappij richt zich primair op de betrokken adviseurs en hun relaties. "Als de rechter oordeelt dat DNB de aangevraagde vergunning moet afgeven, wordt het voor alle (onafhankelijk) adviseurs van Nederland mogelijk om een 100 procent transparant opererende onderlinge waarborgmaatschappij op te richten voor hun eigen relaties", aldus Van Tilburg. Adviseurs die hiertoe besluiten worden via hun onderlinge waarborgmaatschappij mede-eigenaar van de service provider, waarna gebruik gemaakt kan worden van het herverzekeringscontract dat OAWM heeft afgesloten met Lloyds underwriter Liberty Syndicate.
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arthur Goes - 2 mei 2013

In de verzekeringssector gebeurt heel veel, maar de effectieve verandering is nog steeds beperkt. Oude organisatie zitten gevangen in een systemisch patroon. Per definitie is ook de behoefte aan verandering bij de bestaande belangrijkste – en kennelijk tevreden - klanten niet of nauwelijks aanwezig. Het gevaar van kannibalisme op de bestaande ‘business’ en/of verdienmodellen is daardoor levensgroot. Nieuwkomers op een markt dwingen meestal bestaande spelers tot vernieuwing. Juist binnen verzadigde markten met een relatief homogeen aanbod, zijn het de nieuwkomers die vernieuwing en verandering brengen. Zij streven naar marktaandeel en zorgen voor extra capaciteit. Hoe kan ik waarde vernieuwing realiseren en een positie veroveren op de markt? De kans dat nieuwe toetreders de markt betreden hangt af van de bestaande toetredingsbarrières en de reactie van bestaande concurrenten op de (dreigende komst) van een nieuwe speler. Vooralsnog lijken de kansen klein, waardoor gevestigde marktpartijen kunnen blijven teren op hun past performance. Het kritisch kantelpunt wordt bereikt indien de gewenste gematigde rendementsdoelstellingen aansluiten bij het verwachte rendement dat een nieuwkomer kan realiseren. Bij traditionele kapitaalverstrekkers ligt dit niet voor de hand. Zolang er voldoende alternatieve mogelijkheden zijn waarbij een double digit rendement op korte termijn haalbaar is. Hulde aan Pjotr van Tilburg c.s. voor dit initiatief. Zonder nieuwkomers geen innovatie!

Lees meer over
OAWM daagt dnb voor rechter

OAWM daagt dnb voor rechter

Onderlinge waarborgmaatschappij OAWM heeft een rechtszaak aangespannen tegen De Nederlandsche Bank (DNB), omdat deze weigert om een vergunning af te geven die nodig...