Afm: adviseur moet onderhandelen over productprijs

AFM gebouw

Onderhandelen over de prijs van een financieel product of het verlenen van prijskorting op een financieel product, is niet alleen toegestaan onder het provisieverbod maar toont ook de meerwaarde van een adviseur, aldus de AFM.

"Het is in het belang van de klant dat aanbieders verscheidenheid aanbrengen in de prijs en voorwaarden van financiële producten. Bij hypotheken geldt het eensporig rentebeleid. Dit betekent dat de korting ook verleend dient te worden bij het vernieuwen van de rentevastperiode", aldus de AFM. "Financiële dienstverleners kunnen hun meerwaarde tonen door op zoek te gaan naar aanbieders met gunstige voorwaarden en prijzen, en namens hun klanten hierover te onderhandelen. Het is in het belang van de klant om namens hem scherp te letten op de prijs en voorwaarden van financiële producten."

De AFM stelt dat het doel van het provisieverbod is het creëren van een situatie waarbij de financiële dienstverlener naast zijn klant komt te staan en verkeerde prikkels in het adviesproces worden voorkomen. "Het is daarom onder het provisieverbod niet toegestaan om aan kortingsafspraken afdwingbare voorwaarden te verbinden over bijvoorbeeld een minimale productie of advieskwaliteit van de financiële dienstverlener. Dit soort afspraken leveren sturingsmogelijkheden op in het advies aan de consument. Afspraken waarbij een aanbieder toezegt slechts via één bepaalde adviseur een prijskorting op een financieel product te geven, passen bij uitstek niet in de doelstelling van het provisieverbod. Hierdoor ontstaat naar de mening van de AFM een intensieve relatie tussen adviseur en aanbieder. Exclusieve kortingsafspraken zijn niet in het belang van de klant omdat hij hierdoor wordt gestuurd richting één specifieke financiële dienstverlener. Bovendien ontstaat er door de exclusieve korting op de prijs een te grote prikkel bij de financiële dienstverlener om in het advies het product van de betreffende aanbieder te adviseren. Dit terwijl andere voorwaarden van groter belang kunnen zijn voor de klant."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Niels Dokter - 4 maart 2013

Geachte heren @Martin Kroezen @Albert van der Poll, Dit is mijns inziens ook de perfect oplossing wij verzorgen de inventarisatie e.d. Op basis van de hieruit voortvloeiende parameters mogen de verzekeraars aanbieden/offreren (scheelt ons flink wat paracetamol) Vervolgens kunnen wij op basis van een objectieve analyse met een passend advies komen. 100% klantbelang! Kunnen we Europa er niet toe bewegen dit af te dwingen bij de lidstaten? Ik heb er overigens behoorlijk genoeg van naast het klantbelang OOK het commercieel belang van banken/verzekeraars te dienen zonder hiervoor een vergoeding te krijgen.

Jurjen Oosterbaan Martinius - 26 februari 2013

Laten we ons even bij de feiten houden. AFM wil niet dat aanbieder en bemiddelaar samenspannen in de sturing van de productie. Dat is de kern. En dat lijkt een goede zaak. Vervolgens wordt er een streep gezet door afspraken waarbij grote bemiddelaars op basis van volume lagere premies mogen bieden dan kleine bemiddelaars. Natuurlijk kun je bij elke gedachte voor vernieuweing op zoek gaan naar een situatie waarin er een probleem ontstaat. Maar je kunt ook eerst eens nadenken of je het over de hoofdlijn eens bent. En die hoofdlijn is in het bericht van de AFM dat het niet is toegestaan dat aanbieder extra productie naar zich toetrekt door een bemiddelaar extra korting te geven. Zijn we het met deze hoofdlijn eens of niet? Ik wel.

Arthur Goes - 26 februari 2013

@fred: dit keer zitten wij niet op 1 lijn. Ik deel je angst namelijk niet. De adviseur mag namens de klant onderhandelen over de prijs, maar de aanbieder mag er geen verplichtingen meer tegenover stellen. Dat is de essentie van de richtlijn. Daarmee wordt de inkoopvaardigheid een extra onderscheidende toegevoegde waarde in het aanbod van de adviseur. Iedere adviseur zal moeten nadenken over de wijze waarop deze vaardigheid ontwikkeld of verbeterd kan worden. De aanbieder mag ook niet langer exclusieve afspraken maken met een enkele keten of adviseur. Hierdoor ontstaat veel meer een level playing field, waarbij omzetbelang (vanuit de aanbieder en de adviseur) niet langer de doorslaggevende factor is. Ik voorzie wel problemen daar waar omzetafspraken indirect gekoppeld zijn aan vormen van financiering vanuit aanbieders. Maar of wij daar om moeten treuren?

Albert van der Poll - 26 februari 2013

Het heeft mij in het verleden nogal verbaasd dat mijn relaties blijkbaar moesten meebetalen aan de hogere provisies en bonussen die verzekeraars verstrekten aan grote kantoren.Ja, zelfs op provisievrije polissen wordt in model 3 "gewoon" kosten adviseur vermeld. Leg het maar uit! Hoe het nu ook wordt: in elk geval zal de tarifering duidelijker zijn. Transparant. Prijsonderhandelingen zonder dat daar voor de aanbieder "iets" tegenover staat (in het verleden natuurlijk omzetbeloften) lijken me zinloos. Zou bijvoorbeeld: u mag uw relatie 0,1% rentekorting geven als u alle stukken in maximaal twee zendingen in ons acceptatiesysteem in pfdf aanlevert een accepetabele afspraak zijn? Wat je niet wilt is een vette knipoog met een onder de tafel gentlemen's agreement. @Martin Kroezen, dat zou de perfecte oplossing zijn. Laat de aanbieders maar een on-line loketje maken voor onze aanvragen, dan redden wij ons verder wel. Qua transparant: ik krijg nu een advertentie van een collega met een 10 jaar vaste rente van 3,1%, gelijk maar even de mystery shopper inzetten. Mogelijk is hier al sprake van een voortvarend inkoopbeleid?

Jurjen Oosterbaan Martinius - 26 februari 2013

Dag Hein, Ik ben bang dat een exclusieve mantel dus ook niet meer mag indien de mantel uitsluitend via één bemiddelaar is te verkrijgen. Een mantel die openstaat voor het hele intermediair mag dan weer wel. Overigens mogen labelproducten wel. Wij hebben hierover , n.a.v. het bericht van de AFM gisteren een WFT nieuwsbrief uitgebracht waarin we dit ook hebben geschreven. Gaat echter niet om benamingen label/mantel/collectiviteit, Waar het om gaat of er een exclusieve relatie tussen aanbieder en adviseur ontstaat gericht op de doelstelling dat de adviseur zo veel mogelijk productie één kanaal instuurt. Oude wereld is zeker geen diskwalificatie. Maar mij valt wel op dat mensen juist zo hebben ingespannen om te komen tot een zuiver rokmodel nu lijken terug te schrikken voor iets wat ze zelf zich zo sterk hebben gemaakt.

Leo Tol - 26 februari 2013

Hij is weer terug: "Tussenpersoon": 'agent, bemiddelaar, commissionair, contactpersoon, intermediair, makelaar, middelaar, verbindingsman, vertrouwensman'

Fred de Jong - 26 februari 2013

Dus de adviseur mag/moet onderhandelen namens de klant voor betere prijs en voorwaarden. Prima, dat is in het belang van de klant en biedt meerwaarde voor de adviseur. Maar als de AFM vervolgens stelt dat er geen voorwaarden mogen worden gesteld door de aanbieder om een korting of betere voorwaarden te verstrekken, lijkt me dit een loze kreet. Hoe zouden aanbieders dan nog kunnen differentiëren? Ben benieuwd hoe de AFM dit ziet.

Hein Brouwer - 26 februari 2013

Waaruit bestaat de prikkel bij de financiele dienstverlener (adviseur) in de volgende zin uit het artikel? "Bovendien ontstaat er door de exclusieve korting op de prijs een te grote prikkel bij de financiële dienstverlener om in het advies het product van de betreffende aanbieder te adviseren" Er zit toch geen marge meer op de productinkoop, oder?

Martin Kroezen - 26 februari 2013

Als het echt de bedoeling dat er een gelijk speelveld voor iedereen is waarbij de klant 100% centraal staat zonder enige vorm van sturing dan zouden de huidige contracten met banken en verzekeraars opgeheven moeten worden en je met je AFM vergunning en volmacht klant overal naar binnen kunnen stappen waarbij partijen de plicht hebben met jou om de tafel te gaan zitten. Voorlopig een Utopie ben ik bang voor. Wel iets wat ik toejuich.

Arthur Goes - 26 februari 2013

Ik sluit mij aan bij Jurjen. Ik ben het geheel eens met de hoofdlijn van de richtlijn van de AFM. Aanbieders mogen nog steeds differentiëren (selectieve distributie), maar het maken van exclusieve afspraken of het verbinden van afdwingbare productie voorwaarden is verboden. Een richtlijn die wat mij betreft verder getrokken mag worden dan alleen financiële producten die vallen onder het provisieverbod.

Lees meer over
Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Instellingen hanteren veelal een bewuste strategie als verlieslatende producten in de Motor WA- en de WIA-WGA-markt worden gezet, maar de risicobeheersing hierbij...

AFM: meer focus op voorkomen problemen

AFM: meer focus op voorkomen problemen

Meer internationale samenwerking en focus op voorkomen van problemen. Dit zijn de speerpunten van de AFM, zoals aangeven in het jaarverslag over 2017. Voorzitter...

AFM legt Geldshop forse boete op

AFM legt Geldshop forse boete op

De AFM heeft op 18 december 2014 twee bestuurlijke boetes opgelegd van ieder 270.000 euro aan Geldshop.nl  en Geldlenen. Dit omdat zij tussen 1 januari 2011...

MMAB 2018: ook AFM speelt in op verscherpte datawetgeving

MMAB 2018: ook AFM speelt in op verscherpte datawetgeving

Ook de AFM moet inspelen op de aanscherping van de privacy- en datawetgeving, blijkt uit de inmiddels gestarte Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2018. "Als...

Merel van Vroonhoven blijft AFM-voorzitter

Merel van Vroonhoven blijft AFM-voorzitter

Merel van Vroonhoven is voor vier jaar herbenoemd als voorzitter van de AFM. Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht: “Onder de leiding...

Boerboom (AFM) neemt taken Raaijmakers waar

Boerboom (AFM) neemt taken Raaijmakers waar

Jan Boerboom, hoofd toezicht Service Centrum van de AFM, neemt vanaf 1 april de taken van Karina Raaijmakers waar. Raaijmakers, nu nog hoofd toezicht Verzekeren...