Afm: begrip voor weerstand tegen examens

Studieboeken 4

De AFM zegt begrip te hebben voor de ongerustheid en weerstand die de examens in het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw oproepen.

De AFM, bij de publicatie van de uitkomsten van haar tweede enquête over vakbekwaamheid: "Uit de enquête blijkt dat veel respondenten negatief zijn over de nieuwe vakbekwaamheidseisen en dat zij zich ongerust maken over de toekomst. Zo geeft 63 procent aan dat in hun organisatie onzekerheid heerst over de gevolgen van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor de positie van medewerkers. Dergelijke geluiden bereiken de AFM ook via andere manieren, zoals via onze gesprekken met de markt. Wij kunnen ons deze ongerustheid voorstellen en begrijpen dat de nieuwe eisen een grote impact op de markt hebben. We hebben dan ook begrip voor de weerstand die een deel van de markt voelt. We vinden het goed om te vernemen dat een meerderheid van de respondenten bereid is tijd vrij te maken voor het invoeren van de nieuwe eisen en dat een meerderheid de invoering doelgericht aanstuurt. Hierdoor draagt u bij aan het verder verbeteren van de dienstverlening aan de klant en het vergroten van het vertrouwen in de financiële markt.


Regionale verschillen

"Op basis van de uitkomsten worden verschillen zichtbaar in de manier waarop door verschillende groepen respondenten naar de nieuwe vakbekwaamheidseisen wordt gekeken. Zo is een link zichtbaar tussen de grootte van de onderneming en de manier waarop gemiddeld gescoord wordt. Hoe groter de onderneming waar een respondent werkzaam is, hoe positiever de vragen zijn beantwoord. Ook is een verschil zichtbaar tussen verschillende provincies. Respondenten in Zeeland en Groningen hebben de vragen gemiddeld negatiever beantwoord dan respondenten uit Friesland, Limburg en Noord-Holland. Daarnaast valt op dat respondenten die al examens hebben afgelegd de stellingen gemiddeld positiever hebben beantwoord dan respondenten die nog geen examens hebben afgelegd."


Lastiger dan verwacht

De tweede enquête is ingevuld door 851 respondenten. De grootste groep respondenten, namelijk 717, valt in de categorie adviseur, bemiddelaar en/of huisvolmacht. Ook hebben 23 service providers/gevolmachtigd agenten en 89 medewerkers van aanbieders de enquête ingevuld. Dit komt ongeveer overeen met de verhouding tussen de verschillende vergunninghouders in het AFM-register. Daarnaast hebben 23 andere belanghebbenden, zoals medewerkers van opleidingsinstituten hun mening gegeven.

Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat de invoering van de nieuwe vakbekwaamheidseisen door de eigen organisatie doelgericht wordt aangestuurd (63 procent). Een krappe meerderheid (59 procent) geeft aan tijd vrij te willen maken voor de invoering van de nieuwe eisen, terwijl iets minder respondenten aangeven veel energie te steken in een succesvolle invoering van de nieuwe eisen (54 procent).

Uit de cijfers blijkt ook dat 29 procent van de respondenten eind 2014 al een of meerdere examens had afgelegd en dat ongeveer de helft van alle af te leggen examens voor de eerste helft van 2015 zijn ingepland. Van degenen die de examens hebben afgelegd, geeft een meerderheid aan dat de examens lastiger waren dan ze van tevoren hadden gedacht. De meeste respondenten bereiden zich voor op examens door (digitale) zelfstudie of opleidingen bij opleidingsinstituten (respectievelijk 30 en 62 procent). Uit de open tekstvlakken blijkt dat een belangrijk deel van de respondenten behoefte heeft aan tips bij het voorbereiden en afleggen van examens.

De uitkomsten zijn opgenomen in een nieuwsbrief van de AFM met daarin ook tips over hoe het beste de examens aan te vliegen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Mark Vis - 11 maart 2015

@ Roelof Dank je, kan volgende keer ook een 3 zijn ;-) Wil mezelf hier ook niet op de borst kloppen. Ik hoop dat we in 2016 een aanpassing op het systeem krijgen.

Mark Vis - 11 maart 2015

Vorige week gezakt op 0,2 punt en nu geslaagd met een 9. Ben ik in één week een hele andere en/of veel betere adviseur geworden? Uiteraard niet, wat ik vanaf het begin al aangeef is voor mij wederom bevestigd. Je moet geluk hebben met vragen die je krijgt. Is wel vreemd dat de toekomst van je bedrijf om de paar jaar met een loterij wordt bepaald....

Roelof Radstaake - 11 maart 2015

@ Mark, evengoed gefeliciteerd. En als je zo doorgaat, dan heb je de volgende keer een twaalf :-)

Berend Tooms - 5 maart 2015

Mijn dochter gisteren: "Ik moet me nog snel voor een andere studie inschrijven." Uh.... hoezo? "Nou als ik mijn puntjes niet haal zit ik volgend jaar zonder studie." Discussie uitgesloten natuurlijk, het betreft hier een verstandige beslissing (natuurlijk). Heeft geen zin natuurlijk om dit verhaal tegen aan aan te houden, maar wat als ik aan het eind van het jaar onvoldoende puntjes heb? Ik kan best aardig eitjes bakken: hardgebakken, zachtgebakken, dubbelgebakken en doorgeprikt. Oh ja, ooit eens een beker met biertappen gewonnen. Behoorlijk wat horeca-ervaring dus. Verder kan ik niet zoveel verzinnen. Aan de andere kant wel weer een uitdaging. Ik kan straks natuurlijk niet thuis vertellen dat ik niet genoeg puntjes gehaald heb.

Kees Bergman - 5 maart 2015

@Roelof. Volledig 200% mee eens . Ik wilde net hetzelfde gaan schrijven. Haal die stomme PE's waar je kunt, ga er maar dag en nacht voor door. De trein loopt en denk maar niet dat Dijsselbloem één nacht wakker ligt van deze reacties. Sluit je nu aan bij ADFIZ of CFD. CFD kost € 120,-- per jaar en is de enige instantie die in deze roerige tijd de weg nog niet kwijt is. Wij moeten ervoor zorgen, dat CFD vóór het eind van het jaar 5.000 leden heeft. CFD kan er dan voor zorgen, dat er vanaf 01-01-2016 een humaan systeem komt, waar wij allen mee kunnen en willen leven. Collegae,wanneer jullie zelfs te belabberd zijn om je te verenigen en € 120,-- per jaar aan een instantie te betalen die werkelijk voor je belangen opkomt , ga dan maar zakjes plakken en rustig op de executeur zitten wachten en ga vooral door met het schrijven van zielige stukjes.

Kees Bergman - 5 maart 2015

@Dorus Tonijs. Laten wij elkaar respecteren, want wij bedoelen beiden hetzelfde. Ik heb tot verleden jaar april geprotesteerd tegen de gang van zaken wat betreft PE. Ik ben toen gestopt met protesteren omdat ik deze hele bui al zag hangen en heb sinds december al mijn verplichte diploma's binnen. PE plus hypotheek/ inkomen en zakelijk. Dit ging niet makkelijk en ik behoor ook niet meer tot de jongste. Ik huiver al weer voor de volgende periode. Hier moeten wij voor zorgen, dat wij vanaf 2016 een humaan systeem krijgen net zoals elk vak en zoals elke ambtenaar. Wat ik wil zeggen is dat wij vanuit Den Haag geen greintje medelijden krijgen en hoeven te verwachten en dat wij ervoor moeten zorgen, dat wij de PE plussen binnen hebben. Wij moeten!! ons organiseren en zichtbaar zijn bij de klanten. Worden wij niet door Dijsselbloem gepakt, dan wel door verzekeraars. Kijk maar vandaag weer naar AEGON. Ze beginnen met de volmachten en straks gaan ze zonder onze steun met gesubsidieerde premies de directe markt op. Laat elke volgene verzekeraar die hier ook over na zit te denken deze week ook maar de knoop doorhakken, dan weten wij eindelijk waar wij aan toe zijn. De geesten zijn er rijp voor, want wij worden toch langzaam naar de slachtbank geleid.Nogmaals wordt nu lid van Adfiz of CFD o.i.d en gaan met die banaan en geloof in jezelf. Je klanten geloven nog in je. Laat ze allemaal een poepie ruiken haal die PE plussen en luister naar het lied van André van Duin de andere versie van Ramses. We zullen doorgaan!!!!!! Staat vast wel op you tube. Kun je nog een beetje lachen ook. Is wel nodig in deze sombere tijd.

Dorus Tonijs - 5 maart 2015

@ Kees Bergman. Lekker collegiaal jouw commentaar. Ieder voelt zijn eigen ongemak op zijn of haar manier en dat gaat niet om zielige stukjes zoals jij het benoemt. Aansluiting bij CFD prima maar laat iedereen wel gewoon in zijn waarde en probeer niet de wijste jongen uit de klas te zijn. Dat was Dijsselbloem al volgens mij. En jij wilde toevallig net hetzelfde gaan schrijven als Roelof; knap hoor. Maar wat is nou echt jouw mening. Succes gewenst.

Roelof Radstaake - 5 maart 2015

Een hele stroom aan reacties, waarin ik heel veel argumenten zie terugkomen die ik al jaren zie. Niemand heeft bezwaar tegen bijscholing. Het cruciale punt waar alles omheen draait is het gegeven dat als je niet PE proof meer bent alle oude diploma's per direct hun geldigheid verliezen. Deze diploma's zijn nodig wil je voldoen aan de WFT en intrekking van de geldigheid heeft daarmee direct effect hetzij op je baan hetzij op voortzetting van het bedrijf. Dit hangt daarmee als het bekende zwaard van Damocles boven het hoofd van iedereen die adviseert. Wat ik echter ook wederom tegenkom is het gegeven dat er heel veel roepers zijn, maar dat er geen onderlinge structuur is die alle roepers verzamelt, kanaliseert en coördineert. Adfiz heeft circa 700 leden, CFD ongeveer 25o vaste donateurs, terwijl er vele duizenden kantoren zijn die onder de WFT criteria vallen. De rest roept wel, maar op een eigen eiland waardoor de andere zijde -lees de minister en aanhangende partijen- die verdeel en heers tot absolute kunst hebben verheven, altijd kunnen winnen. Alleen als iedereen zich verenigt en met 1 mond gaat spreken is er macht. De belangenorganisaties dienen hun onderlinge verschillen te vergeten en op zoek te gaan naar wat hen bindt met de belangen van de leden bovenaan. Eigen belangen moeten ondergeschikt zijn. En als er dan een belangenorganisatie is die alle partijen vertegenwoordigt met een beleid dat de belangen van de leden topprioriteit geeft, Dan kan je veel meer druk uitoefenen op de andere partijen in dit dossier. Immers, als van de ene op de andere dag alle adviseurs een week stoppen met adviseren, dan is de financiële sector in heel zwaar weer gekomen. Daar zijn ze namelijk helemaal niet meer op ingesteld. En pas dan krijg je de publieke opinie mee, want de gemiddelde burger heeft geen enkele weet wat hier speelt. Oftewel, verenigt u allen eerst voordat u verder gaat met roepen. Het haalt de grens van uw eigen eiland, maar bereikt het volgende eiland niet en dus kan de overheid u allen eilandje voor eilandje innemen en veroveren. Want over time een eilandenrijk innemen is veel makkelijker dan een aaneengesloten land.

Roelof Radstaake - 5 maart 2015

En, geacht intermediair van Nederland, weet ook dat er tussen de CFD en de Nationale VraagBaak een samenwerking bestaat. Wilt u weer de vertrouwde man aan de keukentafel van uw klant worden? Kunt u als lid van de CFD een vraag van uw klant niet aan omdat het niet uw vakgebied is? Dan is er een korte weg naar de Nationale VraagBaak om het probleem voor uw klant alsnog op te lossen. U kunt uw klant daarmee vrijwel ALTIJD helpen, of het nu wel of niet uw vakgebied is. En daarmee uw plaats aan de zijde van uw klant niet alleen verdienen, maar u kunt uzelf onmisbaar maken. U wordt weer het vertrouwde aanspreekpunt voor uw klant en hij weet dat hij altijd bij U terecht kan voor het oplossen van zijn problemen. Oftewel, In het belang van uw klant en van uzelf; verenigt u en geef tegelijkertijd uw klant de meest optimale service die hij of zij verdient. Of ruste in vrede en ga naar de slachtbank.

Kees Bergman - 5 maart 2015

Mijn mening is, dat wij momenteel niets kunnen doen en naar de slachtbank geleid worden als wij onze diploma's niet halen. Dit heeft Dijsselbloem vorig jaar ruim van te voren aangekondigd. Ik was en ben het er niet mee eens, maar wij kunnen niet anders. Voordat u gaat uiten dat ik niet collegiaal ben zie mijn eerder geuite mening in deze rubriek. Ik ben collegiaal maar ook super realistisch. Voor de extra duidelijkheid ik zit niet in het bestuur van CFD en heb geen enkel belang bij meer deelnemers bij CFD. Het is echter 5 over 12 en als wij ons nog een beetje willen uiten, dan wordt het echt de hoogste tijd, dat wij ons nu eens echt gaan organiseren. Succes iedereen!!!

Lees meer over
AFM op VVP Event Communicatie

AFM op VVP Event Communicatie

Met welk oog kijkt de toezichthouder naar de communicatie van uw advieskantoor? Op 28 november geeft de AFM op het VVP Kennisevent Communicatie tips voor assurantiekantoren. Het...

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen. Zorgvuldige keuzebegeleiding en doelgroepbepaling...

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

"Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij...

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel inderdaad minder bijdragen aan de kosten van het toezicht. Een door minister Hoekstra aan de Kamer gezonden uitwerking...

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

De AFM gaat in overleg met marktpartijen over de toelaatbaarheid van bepaalde vergoedingen van verzekeraars aan het intermediair, zo blijkt uit het jaarlijkse Dashboard-onderzoek...

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

De AFM heeft Miscanthus Green Power (dat per 1 augustus 2018 is omgedoopt tot Pecunia Assetmanagement) een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro. Dit omdat...