AFM behoudt geloof in kostprijsmodel

AFM (logo)

De AFM behoudt het geloof in het kostprijsmodel, ondanks de stellingname van accountants dat controleren lastig is.

De toezichthouder: "De controle van de externe accountant van het kostprijsmodel blijft een belangrijke en kritische blik op de toepassing van dit model door aanbieders, ondanks de kanttekeningen die de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hierbij plaatst. Volgens de NBA laat de open normering van de regelgeving veel ruimte voor interpretatie bestaan. Het gaat bijvoorbeeld over gehanteerde veronderstellingen over het aantal producten dat naar verwachting wordt verkocht of de winstmarge die wordt gehanteerd. Wij hebben hier begrip voor, aangezien aannames over toekomstige ontwikkelingen moeilijker te controleren zijn. Maar ondanks deze voorbehouden blijft de controle in onze ogen belangrijk, omdat de accountant wel gaat controleren of de relevante kosten volledig en goed worden toegerekend en onderzoek verricht naar de totstandkoming van de gehanteerde veronderstellingen. De inhoudelijke en kritische blik van de externe accountant op de toepassing van het kostprijsmodel draagt bij aan een goede toepassing van de regelgeving in de praktijk. Wij hebben er vertrouwen in dat wij op basis van de verklaringen van de accountants ons toezicht op het kostprijsmodel goed vorm kunnen geven: de grootste risico’s kunnen we snel identificeren en indien nodig tot actie over gaan. Of de kanttekeningen van de NBA zich in de praktijk zullen voordoen, wordt pas duidelijk nadat de accountants de modellen in de praktijk hebben gecontroleerd. Het is daarom belangrijk dat ze hier nu daadwerkelijk toe over gaan."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Aanbieders maken redelijke start met kostprijsmodel

Aanbieders maken redelijke start met kostprijsmodel

Banken en verzekeraars hebben in 2013 "een redelijke start" gemaakt met het zogenoemde kostprijsmodel, dat ze gebruiken om de advies- en distributiekosten...

Afm: niet alle aanbieders leven provisieverbod correct na

Afm: niet alle aanbieders leven provisieverbod correct na

De AFM heeft banken en verzekeraars geïnformeerd over de uitkomsten van een informatieverzoek over de naleving van het provisieverbod. De toezichthouders gaat...

OvFD wil aanpassing kostprijsmodel

OvFD wil aanpassing kostprijsmodel

De OvFD pleit voor aanpassing van de regels en definities voor het kostprijsmodel voor directe aanbieders, nu accountants op basis van het huidige model geen volledig...

Accountants willen kostprijsmodel niet controleren

Accountants willen kostprijsmodel niet controleren

De Nederlandse Beroepsorgansatie van Accountants (NBA) wil bij het kostprijsmodel van rechtstreekse werkende aanbieders alleen een oordeel met beperking afgeven....

"adviseur niet gebaat bij kostprijsmodel adviesfee"

"adviseur niet gebaat bij kostprijsmodel adviesfee"

Voor producten die onder het provisieverbod zijn banken en verzekeraars sinds dit jaar verplicht een zogenaamde 'adviesfee' in rekening te brengen. Deze adviesfee...