AFM-brochure 'Voldoet u aan de Wwft-verplichtingen?'

Euro's via Pixabay 2018

De AFM heeft de brochure 'Voldoet u aan de Wwft-verplichtingen?' uitgebracht. De brochure behandelt Wwft-wijzigingen en biedt risico-indicatoren & do’s and don’ts voor tussenpersonen in levensverzekeringen.

Per 25 juli 2018 is de Wwft gewijzigd. De nieuwe regelgeving verplicht bemiddelaars in levensverzekeringen een risicobeoordeling op te stellen van hun risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. Zij moeten ook hun risicobeoordeling beschikbaar houden voor de AFM.

De herziene Wwft laat geen ruimte voor het aanwijzen van gevallen waarin altijd vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan plaatsvinden. Eerdere uitzonderingen in artikel 7 Wwft (oud) met betrekking tot levensverzekeringsovereenkomsten zijn vervallen. Voorheen mocht bijvoorbeeld het cliëntenonderzoek standaard achterwege worden gelaten bij zakelijke relaties of levensverzekeringsovereenkomsten waarvan de jaarlijkse premie 1.000 euro of minder bedroeg of waarvan de eenmalige premie 2.500 euro of minder was. Als in het verleden op grond van artikel 6 of 7 Wwft (oud) geen cliëntenonderzoek is gedaan, moet dit nu onmiddellijk in gang worden gezet.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over