Afm: "execution only onvermijdelijk"

De AFM zegt het belang van financieel advies te zullen blijven benadrukken, maar schrijft in de nieuwe VVP van dinsdag dat andere vormen van dienstverlening zoals execution only onvermijdelijk zijn. De AFM vraagt zich ook af of dat laatste erg is.

Hoofd Toezicht Michiel Denkers: "Voor een grote groep consumenten staat de toegevoegde waarde van onafhankelijk financieel advies buiten kijf. Dat neemt niet weg dat de ontwikkeling van alternatieve vormen van dienstverlening - waaronder execution only of online bedieningsconcepten - een verdere vlucht zal nemen. Dit lijkt een beweging die niet te vermijden is. De vraag is ook of je dat wel wilt vermijden. Je kunt het ook omarmen. Het grootste risico is misschien wel het negeren. Het biedt u als ondernemer kansen om uw bedrijfsmodel aan te passen en zo op verschillende klantgroepen en klantbehoeftes in te spelen. Juist in segmentatie en focus in dienstverlening aan consumenten liggen kansen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Belofte maakt schuld - 21 november 2012

@Jeffrey, Nee, Jeffrey, het gaat in de nieuwe wereld niet hoe sèc wij de klant bedienen: ik heb al vaker gezegd, bij een onverhoopte totale ontkoppeling is er m.i. helemaal geen mogelijkheid meer voor de adviseur om de consument solide en adequaat te adviseren c.q. om te bemiddelen. Hoe dicht wij bij de klant staan ? Gisteren kregen wij een vraag van een totaalrelatie m.u.v. de begrafenisverzekering: Een bemiddelaar van Axentverzekering had een paar weken geleden opgebeld met de opmerking dat de begrafenisverzekering z.i. te laag was en of ze deze niet wilden verhogen. Na onderling overleg accepteerde de relatie de verhoging en ontving per post de nieuwe polis met het verhoogde bedrag. En kreeg een bankafschrijving ad E 150,-. Prompt aan ons de vraag, of dit zomaar mocht: de bank had gezegd dat dit tegenwoordig mocht. Na onze reactie, dat dit niet mocht zonder enig overleg vooraf heeft cliënt vervolgens naar Axent gebeld en deze zei dat er sprake was van een vergissing en dat het bedrag gerestitueerd zou worden... Over ingewikkeld gesproken...

Belofte maakt schuld - 21 november 2012

@Jeffrey, Na onderling overleg d.w.z. na overleg tussen de partners onderling, dus niet in overleg met de agent..

John - 21 november 2012

Volgens mij zijn we terug bij af en waar het ooit allemaal mee begon. De adviseur adviseert een relatie een product en het blijkt 10 jaar later een woekerpolis te zijn. Gevolg: een groot deel van de financiele dienstverlening met duizenden gaat verloren. De overheid werkt mee aan de oplopende werkloosheid. "Men" wil dat een klant beter/goed wordt geinformeerd en geadviseerd. Een perverse prikkel moet uitblijven dus maar een provisieverbod ingevoerd. Nu moeten we execution only omarmen..ofwel de klant sluit een product zonder info/advies en weet dus nog niet wat ie afneemt en ook nog online. Groot voordeel is dat de provisie eruit is, dus scheelt kosten (toch?). Dit lijkt als het kip en het ei verhaal, de overheid is de kip maar wel zonder kop. Trouwens: er zijn zoveel branches waar provisie etc normaal. Wat dacht u van de makelaars. 1,5% courtage ongeacht de koopsom vd woning. Is toch vreemd want wat doet ie er voor? zeg het maar. Toeslagen op medicijnen bij apothekers. Bv je neemt voor het eerst een medicijn af en dan betaal je meer als je hetzelfde medicijn voor de 2e en verdere keren afneemt..belachelijk!! Daarnaast: een medicijn is niet duur maar het zijn weer die belachelijke toeslagen en bonussen die het duur maakt. Medici en specialisten in het ziekenhuis zijn ondernemers want werken vaak in een maatschap maar ze hoeven niets te doen om te ondernemen en klanten te winnen. Ze lopen dus geen ondernemersrisico. Ze verdienen buitensporig veel geld waardoor de zorgkosten oplopen, het zogenaamde graaicultuurtje. Tuurlijk, ze zijn met mensenlevens bezig maar een mensenleven is onbetaalbaar. Volgens mij heeft de overheid nog genoeg te doen...

Systse - 21 november 2012

@Jeffrey @ Belofte, Even jullie discussie gelezen en ik neig toch naar de uitleg van Belofte. Het is mijns inziens heel simpel. Als niemand ons een maandelijkse vergoeding wil betalen voor de zorgplicht, de heb je geen zorgplicht, punt. Alleen goed vastleggen in je DVD. De verzekeraar betaal ons € 0,- de overheid betaalt ons € 0,- en als de consument ook € 0,- wil betalen is er dus ook 0 zorgplicht. Hoe de verzekeraar, overheid en consument dit probleem willen oplossen zal mij een zorg zijn. Zij hebben deze ellende veroorzaakt, dan mogen ze het ook oplossen.

Jeffrey Leichel (ODIN) - 21 november 2012

@Belofte maakt schuld We praten hier over de nieuwe wereld, dus ik ben slechts een leerling. Begrijp ik nu goed dat je de klant helpt met het bemiddelen op basis van execution only, om te voorkomen dat er teveel zorgplicht bij jou komt te liggen? Okay, dus de wetgever gaat zorgplicht zwaarder invullen in de WFT. De verzekeraar heeft daar geen zin in en wentelt dat af op de adviseur. De adviseur draait zich hier weer uit door te klant te bemiddelen op execution only........ en de klant dan? Als dit is wat je bedoelt, dan is dat in mijn ogen 100% carwashing. Maar waarschijnlijk begrijp ik je verkeerd. Kun je het svp verder toelichten?

Belofte maakt schuld - 21 november 2012

@Jeffrey Leichel, Jammer dat ik de stempel op je heb willen drukken, dat je de verzekeraars wilde pleasen, door een EXTRA en OVERBODIGE zorgplicht naar je toe te willen halen. Provisie zorgde immers automatisch voor overnamen door de tussenpersoon voor zorgplicht namens de verzekeraar en was daarom -geheel terecht- in de premie opgenomen. In geval van advisering op vaste feebasis kun je daarnaast heel eenvoudig bemiddelen op basis van urendeclaratie en de klant behulpzaam zijn bij het afsluiten van een hypotheek en de klant richting de verzekeraar SCHIJNBAAR laten accepteren op basis van "Execution only". Dat betekent niet dat je tegenover de klant bemiddelt op basis van Execution Only". Nee, tegenover de klant houd je gewoon de zorgplicht dat je de bemiddeling goed begeleidt, maar het mag niet zo zijn dat in de toekomst de verzekeraar profiteert van het feit dat de consument een tussenpersoon heeft ingeschakeld bij de bemiddeling! "hoe ingewikkelder ze het maken, hoe meer ze te verbergen hebben" Bovenstaande is heel eenvoudig, duidelijk en transparant te beschrijven in je DVD. Ik geef toe, het is enkel uitvoerbaar voor die adviseur die bereid is dicht naast de verzekerde te gaan staan en onmogelijk uit te voeren door de telefonische ING-adviseur: haha, de ING ziet hem al komen.

Ironie - 20 november 2012

Kunnen we -met al deze doe het zelfers- nu ook de AFM inschrijving laten vervallen ? Heerlijk, deze 1e stap naar het bankroet van de AFM.

Reneef - 20 november 2012

Vorige week nog een uitgebreid telefonisch gesprek gehad met de AFM. Als ik iets niet zou moeten willen was het wel Execution Only, vertelde AFM mij... Nu dit bericht. Tja, dat neigt toch weer tot een nieuwe creatieve klantbenadering voor de toch al zo creatieve branche, nietwaar...?

Jazeker.......... een hypotheker! - 20 november 2012

Even resume allemaal. Execution Only is een middel waarmee een klant goedkoper, rechtstreeks via een internetsite/c.q. verzekeraar, een product van een verzekeraar kan afnemen. Bedoeling hiervan is dat dit goedkoper is voor de klant, maar hij wel volledig zelf verantwoordelijk is voor de gevolgen van het door hem gekozen product. Een fout bij een gezondheidsverklaring invullen is zo gemaakt, maar dan altijd een reden voor de verzekeraar om bij schade niet uit te hoeven keren. Laten we zeggen dat in dit soort situaties de klant, door de adviseur, beschermt wordt voor de maatschappij. Want iedereen weet toch dat, als de maatschappij later iets kan vinden om niet uit te hoeven betalen, de maatschappij dat ook gaat vinden. Een ander voorbeeld van het niet juist uitvoeren van execution only. Ik was gisteren bij een klant die vorig jaar een product heeft afgenomen via Independer. ORV bij TAF, een ieder die de software kent weet waar ik het nu over ga hebben, een korting van 10%, waar 15% maximaal is, op de premie. Tot hier gaat het nog redelijk, maar nu komt ie, een fee van 800 euro, te betalen in 8 termijnen. Lekker dit, direct 800 euro verdient, geen risico op terugboek en de verantwoording voor de keuze van het product ligt bij de klant. Nog zo eentje. Ga naar de site van Klaverblad, reken een uitvaart verzekering uit en de premie wordt getoond. De letterlijke tekst die dan verschijnt. Dit is inclusief 400 euro vergoeding aan het intermediair welke deze site beheert. Dat is nota bene Klaverblad zelf. Ik vraag me af, indien er een vraag vergeten wordt om in te vullen of de maatschappij dit gaat melden. De vraag "zijn er nog andere situaties welke van belang kunnen zijn voor de acceptatie van deze polis", wordt vaak gesteld. Een klant "vergeet" hier makkelijk wat. Een mooie reden om niet uit te hoeven betalen bij schade, toch. Het lijkt allemaal vergezocht, maar wat als een klant schade bij mij maakt en niet goed verzekert is door een onbewust foutje tijdens het invullen van het formulier. Een klant denkt tijdens het invullen van het AVP formulier, nou 500.000 euro dekking is meer dan genoeg. Je moet nogal wat schade maken voordat je aan dat bedrag zit. Dan maar hopen dat de klant niet mijn kind invalide maakt door van een trapje boven op hem te vallen, en hij een inkomstenderving claim van 2 miljoen krijgt, die ik nimmer van hem zal ontvangen. Ik zou haast zeggen, laat het dan een kind van ......... zijn, maar nee dat gun ik niemand, maar je zou het haast wel denken. Nu is de adviseur er voor de klant, straks zijn de maatschappijen er voor de klant, waardoor de klant alleen maar kwetsbaarder wordt. Want een goeie adviseur praat niet mee met de mooie praatjes van de maatschappijen.

Rien de Vries - 20 november 2012

Execution only. Als ik al mee maak dat een hoofd personeelszaken er over denkt haar auto te verzekeren in het collectieve contract van haar werk en daarbij mij de vraag stelt: De schadeverzekering inzittenden zit toch in de WA verzekering van de auto....

Lees meer over
AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

"Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij...

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel inderdaad minder bijdragen aan de kosten van het toezicht. Een door minister Hoekstra aan de Kamer gezonden uitwerking...

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

De AFM gaat in overleg met marktpartijen over de toelaatbaarheid van bepaalde vergoedingen van verzekeraars aan het intermediair, zo blijkt uit het jaarlijkse Dashboard-onderzoek...

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

De AFM heeft Miscanthus Green Power (dat per 1 augustus 2018 is omgedoopt tot Pecunia Assetmanagement) een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro. Dit omdat...

Balans tussen regels en eigen invulling

Balans tussen regels en eigen invulling

Leidraden van de AFM worden niet zelden benoemd als ‘regeltjes’. De term is illustratief voor het onderliggende gevoel: belemmerende verplichtingen,...

AFM:  ruimte voor eigen verantwoordelijkheid adviseur

AFM: ruimte voor eigen verantwoordelijkheid adviseur

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) mag dan regelmatig bindende leidraden voor financieel professionals publiceren, de toezichthouder heeft naar eigen zeggen...