Afm: financiële sector ontwoekert te traag

AFM gebouw

"Verzekeraars en adviseurs hebben in 2013 belangrijke stappen gezet om klanten met een beleggingsverzekering te helpen. Desondanks is er nog een lange weg te gaan, voordat alle klanten met een dergelijke verzekering beter af zijn. Niet alle verzekeraars en adviseurs zijn met dezelfde urgentie en intensiteit bezig", aldus de AFM.

De AFM deed tot december 2013 onderzoek naar de vooruitgang van de nazorg door verzekeraars en adviseurs voor klanten met een beleggingsverzekering. De minister van Financiën stuurt de AFM-rapportage 18 maart naar de Tweede Kamer. De AFM: "Nazorg is zeer belangrijk, omdat voor veel klanten geldt dat ze nu in actie moeten komen om grotere financiële problemen in de toekomst te voorkomen. De AFM dringt er al enige tijd bij verzekeraars en adviseurs op aan om deze klanten actief te benaderen en te helpen. Onder het activeren van klanten verstaat de AFM dat klanten inzicht krijgen in de financiële situatie van hun polis, overzicht krijgen van de mogelijkheden om financiële problemen op te lossen en – indien nodig – stappen zetten om hun situatie te verbeteren."
De AFM heeft streefcijfers vastgesteld voor het activeren van klanten. Voor polissen waarmee consumenten wegens bijvoorbeeld hoge kosten van de overlijdensrisicoverzekering geen kapitaal meer opbouwen, moet voor het einde van het eerste kwartaal een oplossing zijn gevonden. Voor polissen die aan een hypotheek zijn gebonden, gaat de AFM ervan uit dat voor het einde van het jaar 80 procent van de klanten is geactiveerd. In de volgende rapportage rond de zomer zal de AFM de resultaten van verzekeraars kunnen toetsen aan de streefcijfers.
De zes grote verzekeraars scoren op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed) een 3,1. Een jaar eerder was dat 2,1. Dit jaar heeft de AFM voor het eerst ook de overige verzekeraars een score gegeven. Op een enkele uitzondering na ligt de score van deze laatste groep onder die van de grote zes, aldus de AFM.

Een belangrijk deel van de verzekeraars heeft een gedegen aanpak en is begonnen met het benaderen van klanten. "Er waren eind november 2013 echter ook verzekeraars die nog niet waren begonnen. Het is de vraag of zij de streefcijfers halen. Veertien van de achttien verzekeraars benaderen hun klanten inmiddels. Ongeveer 55 procent van klanten met alle typen beleggingsverzekeringen had eind november 2013 een eerste ‘activatiebrief’ ontvangen van de zes grootste verzekeraars; ongeveer 2 procent is een of meerdere keren gebeld. Voor klanten met een hypotheekgebonden polis is 72 procent inmiddels benaderd door de zes grootste verzekeraars. De meeste verzekeraars kunnen echter nog onvoldoende aantonen dat klanten daadwerkelijk een bewuste keuze over hun beleggingsverzekering hebben gemaakt of trekken te snel de conclusie dat klanten in actie zijn gekomen."
De AFM heeft ook onderzoek gedaan naar de nazorg door adviseurs. Per 1 september 2013 had 64 procent van alle adviseurs meer dan de helft van hun klanten met een beleggingsverzekering benaderd (2012: 55 procent) en had 40 procent meer dan de helft van hun klanten hersteladvies gegeven (2012: 33 procent). Deze cijfers komen uit het zogenoemde self-assessment voor financieel dienstverleners, dat afgelopen jaar is gehouden.
Naar schatting van de AFM zijn er nog ongeveer 3,3 miljoen lopende beleggingsverzekeringen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Wil Rotteveel - 19 maart 2014

Van achter een bureau is het makkelijk praten. Dat is het enige wat de AFM, c.q. overheid doet, en gooit hun waanidee over de schutting en zoek het maar lekker uit. Daarbij worden wij als adviseurs afgeschoten, ook door de z.g. vakpers, terwijl de verzekeraars de dossiers voor zich uit hebben geschoven. Terwijl de verzekeraars heel eenvoudig het probleem intern kunnen oplossen. N.l. door i.p.v. nieuwe producten te ontwikkelen, de bestaande producten van alle bovenmatige kosten te ontdoen, incl. de hoge ORV premies aanpassen. Dit is sneller en goedkoper, dan wil de adviseur ook wel een stuk van zijn doorloopprovisie inleveren. Dan hoeft men geen nieuwe verpandingsaktes etc. aan te vragen etc. alles blijft onder dezelfde polis doorlopen, tegen veel lagere kosten en dus ook een aanzienlijk hogere opbrengst. Sneller en efficienter!

Albert van der Poll - 19 maart 2014

@ Wil, stel: poliskosten verlaag je van 12,50 naar 0, beleggingskosten van 2,85% naar < 1%, de premieopslag van 7% voor maandbetaling stort je in de polis, en je neemt een verlaagd orv tarief 2014. O jee, dan is de winst grotendeels weg. We blijven dus aandringen op tijdrovend 1 op 1 hersteladvies, door een steeds kleiner wordende groep overgebleven adviseurs, aan klanten die vrijwel niet in beweging zijn te krijgen, waarbij we dankbaar gebruik maken van de taaie blokkeringen door geldverstrekkers, fiscaliteit, NHG regels enzovoorts, met als motivatie dat we natuurlijk niet zomaar alle polissen en bloc kunnen verbeteren.

Arjan Lubbe - 18 maart 2014

Is het nu een hersteladvies of toch een ONTWOEKERADVIES?? Dat zijn twee verschillende dingen maar de AFM benoemt een hersteladvies nu dus toch ontwoekeren? Of heeft een jolige eindredacteur een verkeerde kop gekozen? Gaarne ophelderen.

Lees meer over
Financieel Stabiliteitscomité pleit voor beter passend woningaanbod

Financieel Stabiliteitscomité pleit voor beter passend woningaanbod

Volgens het Financieel Stabiliteitscomité (bestaande uit vertegenwoordigers van AFM, DNB, Financiën en het CPB) zal een beter passend woningaanbod de...

Klantgerichtheid volgens de AFM

Klantgerichtheid volgens de AFM

Wat wil de klant? Er zijn weinig sectoren waar deze vraag zo van belang is als de financiële dienstverlening. De impact van een niet-passende aov of hypotheek...

DNB-directeur benoemd in bestuur AFM

DNB-directeur benoemd in bestuur AFM

Jos Heuvelman (DNB) en Hanzo van Beusekom (Clear Conduct) zijn door minister Hoekstra van Financiën benoemd als bestuursleden van de AFM. Zij treden respectievelijk...

Bied wat de klant past

Bied wat de klant past

Wat wil de klant? Er zijn weinig sectoren waar deze vraag zo van belang is als de financiële dienst-verlening. De impact van een niet-passende aov of hypotheek...

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Instellingen hanteren veelal een bewuste strategie als verlieslatende producten in de Motor WA- en de WIA-WGA-markt worden gezet, maar de risicobeheersing hierbij...

AFM: meer focus op voorkomen problemen

AFM: meer focus op voorkomen problemen

Meer internationale samenwerking en focus op voorkomen van problemen. Dit zijn de speerpunten van de AFM, zoals aangeven in het jaarverslag over 2017. Voorzitter...