Afm: geen advieskosten bij betalingsproblemen

AFM (logo)

Volgens de AFM mag het provisieverbod geen belemmering zijn om klanten met betalingsproblemen te helpen.

"Mede als gevolg van de slechte economische omstandigheden krijgen huishoudens het financieel zwaarder. Dit leidt steeds vaker tot betalingsproblemen bij de hypotheek", aldus de AFM, die aanbieders al eerder opriep om klanten met betalingsproblemen actief te benaderen. De AFM ziet ook dat aanbieders graag het initiatief nemen om hiervoor een oplossing te zoeken.

De toezichthouder zegt geregeld vragen van aanbieders te krijgen die worstelen met de vraag of zij klanten die in betalingsproblemen zitten als gevolg van het provisieverbod een rekening moeten sturen voor het advies dat zij hierover geven. "Het provisieverbod wordt als een grote belemmering ervaren om klanten te benaderen en om tot een passende oplossing te komen, aldus de AFM, die benadrukt dat de wet niet vereist dat aanbieders huishoudens met betalingsproblemen of concreet voorzienbare betalingsproblemen een rekening sturen. "Bij deze klanten is het belangrijk om rond de tafel te zitten om meer inzicht te krijgen in zijn financiële positie en te kijken of er mogelijkheden zijn om iets aan de hypotheek, de inkomens- of bestedingenkant te veranderen, zodat er weer lucht ontstaat. Aanbieders of intermediairs kunnen hierover gewoon het gesprek aangaan met klanten zonder een rekening te sturen. Deze werkzaamheden vinden in beginsel plaats in het kader van beheer."

In het algemeen geldt voor aanbieders dat werkzaamheden in het kader van beheer niet onder het provisieverbod vallen. "Als een advies gericht is op de totstandkoming van een overeenkomst is er geen sprake van beheer meer en ontstaat de plicht om een rekening te sturen. Hiervan is, naar de mening van de AFM, in ieder geval sprake wanneer het advies is gericht op wijziging van de productsamenstelling. Voor het oplossen van betalingsproblemen of concreet voorzienbare betalingsproblemen bij een hypotheek is dit vaak niet nodig.

Als het toch nodig is om een nieuwe overeenkomst te sluiten dan stelt de AFM zich op het standpunt dat de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn ook niet in rekening hoeven te worden gebracht. Het is evident niet in het belang van de klant, en ook niet reëel om in dit soort probleemsituaties een rekening te sturen."

De AFM zal de komende tijd de effecten van het provisieverbod op de beheerfase van lopende overeenkomsten monitoren en als nodig in overleg met de markt inspelen op onwenselijke situaties.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Harry Mutsaers - 20 december 2013

Nico, Daar houden we het bij. Ik sta er wat dat betreft helemaal achter. Wens iedereen toch een prettige kerst en een voorspoedig 2014 toe.

Nico van Koesveld - 20 december 2013

Begrijp ik Harry, Over die hele grote groep maakt de AFM zich maar druk. Ik niet, ik heb en hoef niet iedereen als klant. Mijn verantwoording houdt een keer op. Die van de AFM niet. We moeten ook maar eens wat piketpaaltjes slaan, tot hier en niet verder. Na alle bezuinigingen en ontslagen bij banken en verzekeraars komt men wellicht weer bij de tussenpersoon voor een echt advies. Kun je dat niet betalen, tja, dan ga je klagen bij de AFM of Ombudsman, ten minste dat ga ik op mijn site zetten. Er moet een einde komen aan het verplichten van allerlei zaken die dan ook nog eens gratis moeten. De vergoeding is al laag en voor gratis zoekt men maar een gek die het wel doet. Ik ben de gek in ieder geval niet. Ik ben ondernemer en doel van een ondernemer is winst maken. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ondernemer Daarvoor moet ik wel in de gelegenheid gesteld worden. Gratis werken is niet het doel van een ondernemer, maar van een vrijwilliger. Lijkt mij dat met al die duizenden ontslagen in de branche er voldoende vrijwilligers zijn, die met behoud van hun uitkering, uitstekend gratis advies zouden kunnen geven. Wellicht dat deze gouden tip iets is voor de AFM?

Nico van Koesveld - 20 december 2013

Gewoon een zakelijk beleid voeren waarbij alle partijen vrede hebben en kunnen blijven bestaan. Aanpak verschilt van zaak tot zaak en is niet zwart / wit te betitelen. Uiteindelijk ben ik de ondernemer en bepaal ik mijn eigen bedrijfsbeleid.

Harry Mutsaers - 20 december 2013

Beste Nico Natuurlijk dat is ook zo, maar wat we proberen duidelijk is te maken, dat er nu een grote groep mensen die we in het verleden altijd hielpen aan advies nu geen toegang meer hebben tot dit advies, omdat ze het niet kunnen of willen betalen. Het directe advies van verzekeraars via hun web sites is alles behalve betrouwbaar en wie toetst dat als er voor de klant wat mis gaat. Voorbeeld; Verzekeraar A biedt via site een direct ingaande lijfrente aan. Daarin is niet duidelijk dat de fiscale regel anders is geworden en dat max per jaar mag worden uitgekeerd, zeg rond de 21000,= euro. Info leerde me dat zelf hun fiscalisten dat niet weten. Een andere verz. B geeft dat ook niet aan, maar na informatie hebben ze dat achterhaald. Sites nog steeds onjuist. Het is zo jammer dat het telkens over onze beroepsgroep gaat maar dit soort zaken komen niet aan de orde. De AFM zou de web sites van de aanbieders eens moeten toetsen op waarheid.

Chris de Bruin - 18 december 2013

Ik kan de redenering van de AFM volgen tot en met het onderdeel "Beheer". Beheer is niet gericht op het sluiten van producten c.q. het uitbrengen van advies daarover, alhoewel je je zelfs kunt afvragen of een dergelijk beheersgesprek dat uitmondt in een advies om een andere hypotheek samen te stellen niet heel erg die kant op gaat. Maar goed, als de AFM dit uit het oogpunt van het belang van de klant niet factuur-waardig acht, komt de klant daarmee goed weg. Maar de stap hierna ontgaat mij. Als er dus uiteindelijk een advies gegeven gaat worden die leidt tot een nieuwe overeenkomst, is er evenmin een noodzaak tot een factuur. Dat zet toch de deur open naar allerlei grijze gebieden? Bovendien ontgaat mij wat het verschil is tussen een advocaat die een klant-in problemen wél een factuur stuurt (zit die klant net zo min op te wachten) en een aanbieder die diezelfde klant helpt met een andere hypotheek. En dit geldt natuurlijk al helemaal als niet de aanbieder, maar de adviseur er aan te pas moet komen om een nieuwe constructie te bedenken. Het enige dat ik als oplossing kan verzinnen is een abonnement tussen de adviseur en de klant, met als verplicht onderdeel ook de nazorg. Daarin zit dan (goed omschrijven!) ook de dienstverlening in bij rampenscenario's. Ik zie echter alweer een spookbeeld opkomen: als we dat doen, dan bieden we waarschijnlijk in de ogen van DNB weer een onzeker voorval aan en moet de wet daarop weer aangepast worden want een normale adviseur heeft geen verzekeraarsvergunning. Is het een idee voor productontwikkelaars een aparte "Hypotheek-disaster-polis" te gaan ontwikkelen?

Wil Rotteveel - 18 december 2013

Leo, bedankt voor de tip. Afm kan ook terugkomen en toegeven dat een algeheel provisieniet zo zaligmakend was als dat men bedacht had? Maar ja, fouten toegeven is misschien nog een brug te ver. Misschien in een volgend leven?

Adriaan Clemens - 18 december 2013

Helemaal eens met Chris de Bruin. Op het moment dat de consument niet hoeft te betalen, en wel dienstverlening afneemt, is hier kennelijk sprake van een verzekering. Aanbieders kunnen de kosten dekken vanuit de productmarge. Adviseurs kunnen dit niet. Dat hier met geen woord over gerept wordt, schetst het vermoeden dat AFM helemaal geen plekje inruimt voor de adviseur. Het gaat toch al gauw over 5 a 10 uur werk dat onbetaald blijft. En dan hoeft er nog helemaal geen sprake te zijn van nieuwe constructies want dat is meteen weer productdenken. De begeleiding van iemand met betalingsproblemen kan vaak ook in jaren gespreid liggen. Er ligt dus duidelijk een probleem. De wetgever zou dit probleem moeten oplossen.

Harry Mutsaers - 18 december 2013

Waarom wordt er niet wat langer onderzoek gedaan naar de gevolgen van al die regel en wetgeving. Heel veel is echt niet in het belang van of de consument of de adviseur. De staat vaart er wel bij door fiscale wetgeving aan te passen en BTW en of assurantie belasting te heffen over nota's die iemand toch zal moeten betalen. Het is duidelijk. Een collega schreef dit al eerder. Hoe meer kantoren met het geven van advies stoppen hoe meer en beter de AFM grip krijgt op de overblijvers. Dat heeft naar mijn idee geen enkele toegevoegde waarde voor de consument. Ook hier geldt dat de werkgelegenheid teniet gaat. Wij willen wel, maar dan zal de overheid zich ook moeten leren gedragen.

B.I. Veenstra - 18 december 2013

Als de AFM nu eens begint met een stuk in te leveren van die vorstelijke onnodige salrissen die zij hebben dan kan daar een pot van gemaakt worden en kunnen mensen met betalingsproblemen geholpen worden

Peter Dirks - 18 december 2013

Als je geen geld hebt en je hebt honger ga je naar de gratis voedselbank. Als je bekeurd wordt voor dronkenschap achter het stuur en je zegt dat je een drankprobleem hebt hoef je niet te betalen. Als je de kledingzaak berooft en het is duidelijk dat je onder een bestaansminimum zit; ga gewoon je gang. Als je uit domheid of pure pech door de makelaar een veel te dure woning is aangesmeerd, dat lost de financieel adviseur dat wel even gratis voor je op. Logisch toch? Als diezelfde adviseur daardoor in de financiele moeilijkheden komt, dan bestaat er ineens geen vangnet meer. Dat is niet logisch!

Lees meer over
AFM op VVP Event Communicatie

AFM op VVP Event Communicatie

Met welk oog kijkt de toezichthouder naar de communicatie van uw advieskantoor? Op 28 november geeft de AFM op het VVP Kennisevent Communicatie tips voor assurantiekantoren. Het...

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen. Zorgvuldige keuzebegeleiding en doelgroepbepaling...

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

"Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij...

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel inderdaad minder bijdragen aan de kosten van het toezicht. Een door minister Hoekstra aan de Kamer gezonden uitwerking...

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

De AFM gaat in overleg met marktpartijen over de toelaatbaarheid van bepaalde vergoedingen van verzekeraars aan het intermediair, zo blijkt uit het jaarlijkse Dashboard-onderzoek...

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

De AFM heeft Miscanthus Green Power (dat per 1 augustus 2018 is omgedoopt tot Pecunia Assetmanagement) een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro. Dit omdat...