Afm: geen advieskosten bij betalingsproblemen

AFM (logo)

Volgens de AFM mag het provisieverbod geen belemmering zijn om klanten met betalingsproblemen te helpen.

"Mede als gevolg van de slechte economische omstandigheden krijgen huishoudens het financieel zwaarder. Dit leidt steeds vaker tot betalingsproblemen bij de hypotheek", aldus de AFM, die aanbieders al eerder opriep om klanten met betalingsproblemen actief te benaderen. De AFM ziet ook dat aanbieders graag het initiatief nemen om hiervoor een oplossing te zoeken.

De toezichthouder zegt geregeld vragen van aanbieders te krijgen die worstelen met de vraag of zij klanten die in betalingsproblemen zitten als gevolg van het provisieverbod een rekening moeten sturen voor het advies dat zij hierover geven. "Het provisieverbod wordt als een grote belemmering ervaren om klanten te benaderen en om tot een passende oplossing te komen, aldus de AFM, die benadrukt dat de wet niet vereist dat aanbieders huishoudens met betalingsproblemen of concreet voorzienbare betalingsproblemen een rekening sturen. "Bij deze klanten is het belangrijk om rond de tafel te zitten om meer inzicht te krijgen in zijn financiële positie en te kijken of er mogelijkheden zijn om iets aan de hypotheek, de inkomens- of bestedingenkant te veranderen, zodat er weer lucht ontstaat. Aanbieders of intermediairs kunnen hierover gewoon het gesprek aangaan met klanten zonder een rekening te sturen. Deze werkzaamheden vinden in beginsel plaats in het kader van beheer."

In het algemeen geldt voor aanbieders dat werkzaamheden in het kader van beheer niet onder het provisieverbod vallen. "Als een advies gericht is op de totstandkoming van een overeenkomst is er geen sprake van beheer meer en ontstaat de plicht om een rekening te sturen. Hiervan is, naar de mening van de AFM, in ieder geval sprake wanneer het advies is gericht op wijziging van de productsamenstelling. Voor het oplossen van betalingsproblemen of concreet voorzienbare betalingsproblemen bij een hypotheek is dit vaak niet nodig.

Als het toch nodig is om een nieuwe overeenkomst te sluiten dan stelt de AFM zich op het standpunt dat de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn ook niet in rekening hoeven te worden gebracht. Het is evident niet in het belang van de klant, en ook niet reëel om in dit soort probleemsituaties een rekening te sturen."

De AFM zal de komende tijd de effecten van het provisieverbod op de beheerfase van lopende overeenkomsten monitoren en als nodig in overleg met de markt inspelen op onwenselijke situaties.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Nico van Koesveld - 20 december 2013

Gewoon een zakelijk beleid voeren waarbij alle partijen vrede hebben en kunnen blijven bestaan. Aanpak verschilt van zaak tot zaak en is niet zwart / wit te betitelen. Uiteindelijk ben ik de ondernemer en bepaal ik mijn eigen bedrijfsbeleid.

Harry Mutsaers - 20 december 2013

Beste Nico Natuurlijk dat is ook zo, maar wat we proberen duidelijk is te maken, dat er nu een grote groep mensen die we in het verleden altijd hielpen aan advies nu geen toegang meer hebben tot dit advies, omdat ze het niet kunnen of willen betalen. Het directe advies van verzekeraars via hun web sites is alles behalve betrouwbaar en wie toetst dat als er voor de klant wat mis gaat. Voorbeeld; Verzekeraar A biedt via site een direct ingaande lijfrente aan. Daarin is niet duidelijk dat de fiscale regel anders is geworden en dat max per jaar mag worden uitgekeerd, zeg rond de 21000,= euro. Info leerde me dat zelf hun fiscalisten dat niet weten. Een andere verz. B geeft dat ook niet aan, maar na informatie hebben ze dat achterhaald. Sites nog steeds onjuist. Het is zo jammer dat het telkens over onze beroepsgroep gaat maar dit soort zaken komen niet aan de orde. De AFM zou de web sites van de aanbieders eens moeten toetsen op waarheid.

Nico van Koesveld - 20 december 2013

Begrijp ik Harry, Over die hele grote groep maakt de AFM zich maar druk. Ik niet, ik heb en hoef niet iedereen als klant. Mijn verantwoording houdt een keer op. Die van de AFM niet. We moeten ook maar eens wat piketpaaltjes slaan, tot hier en niet verder. Na alle bezuinigingen en ontslagen bij banken en verzekeraars komt men wellicht weer bij de tussenpersoon voor een echt advies. Kun je dat niet betalen, tja, dan ga je klagen bij de AFM of Ombudsman, ten minste dat ga ik op mijn site zetten. Er moet een einde komen aan het verplichten van allerlei zaken die dan ook nog eens gratis moeten. De vergoeding is al laag en voor gratis zoekt men maar een gek die het wel doet. Ik ben de gek in ieder geval niet. Ik ben ondernemer en doel van een ondernemer is winst maken. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ondernemer Daarvoor moet ik wel in de gelegenheid gesteld worden. Gratis werken is niet het doel van een ondernemer, maar van een vrijwilliger. Lijkt mij dat met al die duizenden ontslagen in de branche er voldoende vrijwilligers zijn, die met behoud van hun uitkering, uitstekend gratis advies zouden kunnen geven. Wellicht dat deze gouden tip iets is voor de AFM?

Harry Mutsaers - 20 december 2013

Nico, Daar houden we het bij. Ik sta er wat dat betreft helemaal achter. Wens iedereen toch een prettige kerst en een voorspoedig 2014 toe.

Paul Schoo - 18 december 2013

Bewindvoerders worden door de rechtbank betaald. Als wij nu onze rekening eens aan de AFM sturen.

Peter Dirks - 18 december 2013

Als je geen geld hebt en je hebt honger ga je naar de gratis voedselbank. Als je bekeurd wordt voor dronkenschap achter het stuur en je zegt dat je een drankprobleem hebt hoef je niet te betalen. Als je de kledingzaak berooft en het is duidelijk dat je onder een bestaansminimum zit; ga gewoon je gang. Als je uit domheid of pure pech door de makelaar een veel te dure woning is aangesmeerd, dat lost de financieel adviseur dat wel even gratis voor je op. Logisch toch? Als diezelfde adviseur daardoor in de financiele moeilijkheden komt, dan bestaat er ineens geen vangnet meer. Dat is niet logisch!

Leo de Schiffart - 18 december 2013

Het provisieverbod moet ongedaan gemaakt worden. Geen enkele consument is zich bewust van provisieverboden. Wel is het zaak dat provisies in verhouding moeten staan tot de prestatie die geleverd moet worden door de tussenpersoon. Het resultaat van het provisieverbod is dat er nauwelijks nog risico, uitvaart, aov verzekeringen worden gesloten. Het is onwerkbaar geworden!!! De consument is de dupe!!!

Leo Tol - 18 december 2013

Ik zeg: De Klerk en Vis inschakelen. Doet de AFM ook.

Wil Rotteveel - 18 december 2013

Leo, bedankt voor de tip. Afm kan ook terugkomen en toegeven dat een algeheel provisieniet zo zaligmakend was als dat men bedacht had? Maar ja, fouten toegeven is misschien nog een brug te ver. Misschien in een volgend leven?

Harry Mutsaers - 18 december 2013

Als wij door al die mooie uitspraken nu zelf niet meer de rekening van bijv. de AFM kunnen betalen, komen wij dan ook in aanmerking voor gratis advies of is dat gewoon onze eigen schuld.

Lees meer over
Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Instellingen hanteren veelal een bewuste strategie als verlieslatende producten in de Motor WA- en de WIA-WGA-markt worden gezet, maar de risicobeheersing hierbij...

AFM: meer focus op voorkomen problemen

AFM: meer focus op voorkomen problemen

Meer internationale samenwerking en focus op voorkomen van problemen. Dit zijn de speerpunten van de AFM, zoals aangeven in het jaarverslag over 2017. Voorzitter...

AFM legt Geldshop forse boete op

AFM legt Geldshop forse boete op

De AFM heeft op 18 december 2014 twee bestuurlijke boetes opgelegd van ieder 270.000 euro aan Geldshop.nl  en Geldlenen. Dit omdat zij tussen 1 januari 2011...

MMAB 2018: ook AFM speelt in op verscherpte datawetgeving

MMAB 2018: ook AFM speelt in op verscherpte datawetgeving

Ook de AFM moet inspelen op de aanscherping van de privacy- en datawetgeving, blijkt uit de inmiddels gestarte Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2018. "Als...

Merel van Vroonhoven blijft AFM-voorzitter

Merel van Vroonhoven blijft AFM-voorzitter

Merel van Vroonhoven is voor vier jaar herbenoemd als voorzitter van de AFM. Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht: “Onder de leiding...

Boerboom (AFM) neemt taken Raaijmakers waar

Boerboom (AFM) neemt taken Raaijmakers waar

Jan Boerboom, hoofd toezicht Service Centrum van de AFM, neemt vanaf 1 april de taken van Karina Raaijmakers waar. Raaijmakers, nu nog hoofd toezicht Verzekeren...