Afm: kwijtschelden advieskosten is wetsovertreding

AFM (logo)

"Er zijn directe aanbieders die de kosten van advies en distributie bij afsluiten van een financieel product op structurele basis niet in rekening brengen bij de klant. Dit is na invoering van de nieuwe wettelijke regels op 1 januari 2013 niet toegestaan voor producten onder het provisieverbod", aldus de AFM.

"Onder de nieuwe provisieregels moeten niet alleen bemiddelaars en adviseurs kosten van advies en distributie bij de klant rechtstreeks in rekening brengen. Ook directe aanbieders zijn hiertoe verplicht. Deze nieuwe regels bevorderen onder meer dat klanten een goede vergelijking kunnen maken tussen dienstverlening van aanbieders en die van onafhankelijke adviseurs en bemiddelaars. Deze eerlijke vergelijking kan alleen plaatsvinden als de prijs zowel bij aanbieders als bij onafhankelijke adviseurs en bemiddelaars rechtstreeks in rekening wordt gebracht."

De AFM zegt het onwenselijk te achten dat directe aanbieders de suggestie bij klanten wekken dat advies en distributie gratis is. Dit doet afbreuk aan de doelstelling van de nieuwe wettelijke regels, en daarmee aan de gewenste cultuuromslag van productgerichte verkoop naar klantgerichte advisering.

Lees meer over

Reacties

Ironie 9 januari 2013

Lager rendement, mindere borging en hogere verborgen kosten. Zou de AFM als snelstgroeiende werkgever/wetgever van nederland nu nog meer personeel kunnen gebruiken ?

JD 5 januari 2013

Als ik alles goed begrijp,zal de hy potheken verkoop als volgt plaatsvinden.Consument laat weten dat hij een hypotheek nodig heeft.Je maakt een afspraak en vraagt of hij financiele gegevens meebrengt.Bij de eerste kennismaking vraag je de client of hij anuiteitenhypotheek kan schrijven.Kan hij dat niet dan laat je de client een paar keer oefenen.Als hij dit kan dan stel je nog een paar vragen en geef je nog informatie die noodzakelijk is.Hypotheek aanvragen , ondertekenen en client zorgt verder dat de documenten op de goede plaats terecht komen.Op dit ogenblik wordt er al zo gewerkt onder toezicht.Jammer

Lambert Becks 3 januari 2013

Laat ik voorop stellen dat ik het met de strekking van de boodschap van AFM eens ben. Vreselijk dat Rabobank deze oplossing heeft kunnen bedenken. Wat ik mij -net als Gerda- afvraag is waar de wetsovertreding gemaakt word. Waar staat in de wet dat Rabo geld moet vragen voor advies? Er is ergens iets geschreven dat beloning passend moet zijn, als Rabo zo weinig overtuigd is van de kwaliteit van haar advies (of van de toegevoegde waarde) mag zij toch zelfstandig besluiten daar geen geld voor te vragen? Op deze manier eigent AFM zich een bevoegdheid toe die ze volgens mij niet heeft. AFM hoeft niet te oordelen of het advies van Rabobank € 0 waard is of  800. Wat ze wel mag is oordelen of de advieskosten afgewenteld worden op de bemiddelingskosten. Is dat hier het geval?

Marjolein 2 januari 2013

ps ) hier wordt niet gesproken over hoeveel kosten er in rekening gebracht moeten worden, maar dát er kosten in rekening gebracht moeten worden. Stap 2 zal zijn dat de redelijkheid hiervan (ofwel extreem laag = om niet, zoals bij Rabo) naderhand wel aangepakt zal worden door afm

Paul van Brederode 2 januari 2013

zit het niet hierin dat de advieskosten niet in de productprijs mogen worden verwerkt en dat, wanneer de advieskosten nul of 2 euro zijn, die onrealistisch laag zijn en dan dús de advieskosten klaarblijkelijk in het produkt zijn verwerkt? (Wat niet mag).

Gerda 2 januari 2013

AFM "kwijtschelden advieskosten is wetovertreding" Kan de AFM ook even aangeven welk wetsartikel en welke nieuwe wettelijke regels hier overtreden zouden worden?

Marjolein 2 januari 2013

Een stok achter de deur, ik vind het wel terecht eigenlijk. Weg met vage suggesties, op naar openheid en transparantie van kosten, bij álle dienstverleners.

ruud 2 januari 2013

hoe zit het dan met advieskosten, die niet in rekening worden gebracht bij het niet afsluiten van een product???? Dan mag je blijkbaar wel de advieskosten kwijtschelden. Lijkt erop dat de Rabobank een goede lobby heeft bij de AFM. Bij de ing/nn moeten ze nog hun dienstenwijzer aanpassen. https://www.nn.nl/Particulier/Klantenservice/Advieswijzer.htm De vergoeding zit gewoon in het product verwerkt.

Gerda 2 januari 2013

@Ruud, Ach, dit is toch helemaal een schijnvertoning van de AFM. Zolang Verzekeraars en Banken niet AL hun kosten transparant hoeven te maken, kunnen ze bij wijze van spreken eenvoudig zeggen dat er E 1,- advieskosten en E 1,-0 bemiddelingskosten in hun product is opgenomen. Dus wanneer ze die E 2,- advies/bemiddelingskosten wel in rekening brengen bij de consument, dan is de AFM tevreden.

AFM: houd tijdig rekening met nieuwe leennormen

AFM: houd tijdig rekening met nieuwe leennormen

De AFM wijst consumenten erop dat per 1 januari 2018 de leennormen voor hypotheken wijzigen. De toezichthouder wijst erop dat de normen ook gelden voor degenen...

Dé ZZP’er bestaat niet, we kunnen wél oplossingen bedenken

Dé ZZP’er bestaat niet, we kunnen wél oplossingen bedenken

Op het moment van schrijven van deze column is er nog geen nieuw kabinet. En omdat begin september duidelijk werd dat sociale partners geen overeenstemming hebben...

AFM brengt pensioenregeling onder bij Nationale APF

AFM brengt pensioenregeling onder bij Nationale APF

De AFM gaat vanaf 1 januari 2018 de uitvoering van haar pensioenregeling voor de circa duizend deelnemers overbrengen van Pensioenfonds AFM naar De Nationale APF....

AFM-bestuurder wordt consultant

AFM-bestuurder wordt consultant

AFM-bestuurder Femke de Vries treedt op 1 januari 2018 in dienst als senior partner bij &samhoud consultancy. De reden voor de overstap is van persoonlijke...

Nog één week om mening over provisieverbod te ventileren

Nog één week om mening over provisieverbod te ventileren

Financieel adviseurs hebben nog één week om hun stem te laten horen over het provisieverbod. Onderzoeksbureau Decisio evalueert in samenwerking met...

AFM boetes van 20.000 euro voor twee advieskantoren

AFM boetes van 20.000 euro voor twee advieskantoren

 De AFM heeft boetes opgelegd van 20.000 euro aan fiinancieel adviseur Van der Aa uit Enschede en aan de Hypotheekexperts uit Almere. De twee lasten onder dwangsom...