Afm: kwijtschelden advieskosten is wetsovertreding

AFM (logo)

"Er zijn directe aanbieders die de kosten van advies en distributie bij afsluiten van een financieel product op structurele basis niet in rekening brengen bij de klant. Dit is na invoering van de nieuwe wettelijke regels op 1 januari 2013 niet toegestaan voor producten onder het provisieverbod", aldus de AFM.

"Onder de nieuwe provisieregels moeten niet alleen bemiddelaars en adviseurs kosten van advies en distributie bij de klant rechtstreeks in rekening brengen. Ook directe aanbieders zijn hiertoe verplicht. Deze nieuwe regels bevorderen onder meer dat klanten een goede vergelijking kunnen maken tussen dienstverlening van aanbieders en die van onafhankelijke adviseurs en bemiddelaars. Deze eerlijke vergelijking kan alleen plaatsvinden als de prijs zowel bij aanbieders als bij onafhankelijke adviseurs en bemiddelaars rechtstreeks in rekening wordt gebracht."

De AFM zegt het onwenselijk te achten dat directe aanbieders de suggestie bij klanten wekken dat advies en distributie gratis is. Dit doet afbreuk aan de doelstelling van de nieuwe wettelijke regels, en daarmee aan de gewenste cultuuromslag van productgerichte verkoop naar klantgerichte advisering.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ironie - 9 januari 2013

Lager rendement, mindere borging en hogere verborgen kosten. Zou de AFM als snelstgroeiende werkgever/wetgever van nederland nu nog meer personeel kunnen gebruiken ?

JD - 5 januari 2013

Als ik alles goed begrijp,zal de hy potheken verkoop als volgt plaatsvinden.Consument laat weten dat hij een hypotheek nodig heeft.Je maakt een afspraak en vraagt of hij financiele gegevens meebrengt.Bij de eerste kennismaking vraag je de client of hij anuiteitenhypotheek kan schrijven.Kan hij dat niet dan laat je de client een paar keer oefenen.Als hij dit kan dan stel je nog een paar vragen en geef je nog informatie die noodzakelijk is.Hypotheek aanvragen , ondertekenen en client zorgt verder dat de documenten op de goede plaats terecht komen.Op dit ogenblik wordt er al zo gewerkt onder toezicht.Jammer

Lambert Becks - 3 januari 2013

Laat ik voorop stellen dat ik het met de strekking van de boodschap van AFM eens ben. Vreselijk dat Rabobank deze oplossing heeft kunnen bedenken. Wat ik mij -net als Gerda- afvraag is waar de wetsovertreding gemaakt word. Waar staat in de wet dat Rabo geld moet vragen voor advies? Er is ergens iets geschreven dat beloning passend moet zijn, als Rabo zo weinig overtuigd is van de kwaliteit van haar advies (of van de toegevoegde waarde) mag zij toch zelfstandig besluiten daar geen geld voor te vragen? Op deze manier eigent AFM zich een bevoegdheid toe die ze volgens mij niet heeft. AFM hoeft niet te oordelen of het advies van Rabobank € 0 waard is of  800. Wat ze wel mag is oordelen of de advieskosten afgewenteld worden op de bemiddelingskosten. Is dat hier het geval?

Marjolein - 2 januari 2013

ps ) hier wordt niet gesproken over hoeveel kosten er in rekening gebracht moeten worden, maar dát er kosten in rekening gebracht moeten worden. Stap 2 zal zijn dat de redelijkheid hiervan (ofwel extreem laag = om niet, zoals bij Rabo) naderhand wel aangepakt zal worden door afm

Paul van Brederode - 2 januari 2013

zit het niet hierin dat de advieskosten niet in de productprijs mogen worden verwerkt en dat, wanneer de advieskosten nul of 2 euro zijn, die onrealistisch laag zijn en dan dús de advieskosten klaarblijkelijk in het produkt zijn verwerkt? (Wat niet mag).

Gerda - 2 januari 2013

AFM "kwijtschelden advieskosten is wetovertreding" Kan de AFM ook even aangeven welk wetsartikel en welke nieuwe wettelijke regels hier overtreden zouden worden?

Marjolein - 2 januari 2013

Een stok achter de deur, ik vind het wel terecht eigenlijk. Weg met vage suggesties, op naar openheid en transparantie van kosten, bij álle dienstverleners.

ruud - 2 januari 2013

hoe zit het dan met advieskosten, die niet in rekening worden gebracht bij het niet afsluiten van een product???? Dan mag je blijkbaar wel de advieskosten kwijtschelden. Lijkt erop dat de Rabobank een goede lobby heeft bij de AFM. Bij de ing/nn moeten ze nog hun dienstenwijzer aanpassen. https://www.nn.nl/Particulier/Klantenservice/Advieswijzer.htm De vergoeding zit gewoon in het product verwerkt.

Gerda - 2 januari 2013

@Ruud, Ach, dit is toch helemaal een schijnvertoning van de AFM. Zolang Verzekeraars en Banken niet AL hun kosten transparant hoeven te maken, kunnen ze bij wijze van spreken eenvoudig zeggen dat er E 1,- advieskosten en E 1,-0 bemiddelingskosten in hun product is opgenomen. Dus wanneer ze die E 2,- advies/bemiddelingskosten wel in rekening brengen bij de consument, dan is de AFM tevreden.

Lees meer over
Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Instellingen hanteren veelal een bewuste strategie als verlieslatende producten in de Motor WA- en de WIA-WGA-markt worden gezet, maar de risicobeheersing hierbij...

AFM: meer focus op voorkomen problemen

AFM: meer focus op voorkomen problemen

Meer internationale samenwerking en focus op voorkomen van problemen. Dit zijn de speerpunten van de AFM, zoals aangeven in het jaarverslag over 2017. Voorzitter...

AFM legt Geldshop forse boete op

AFM legt Geldshop forse boete op

De AFM heeft op 18 december 2014 twee bestuurlijke boetes opgelegd van ieder 270.000 euro aan Geldshop.nl  en Geldlenen. Dit omdat zij tussen 1 januari 2011...

MMAB 2018: ook AFM speelt in op verscherpte datawetgeving

MMAB 2018: ook AFM speelt in op verscherpte datawetgeving

Ook de AFM moet inspelen op de aanscherping van de privacy- en datawetgeving, blijkt uit de inmiddels gestarte Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2018. "Als...

Merel van Vroonhoven blijft AFM-voorzitter

Merel van Vroonhoven blijft AFM-voorzitter

Merel van Vroonhoven is voor vier jaar herbenoemd als voorzitter van de AFM. Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht: “Onder de leiding...

Boerboom (AFM) neemt taken Raaijmakers waar

Boerboom (AFM) neemt taken Raaijmakers waar

Jan Boerboom, hoofd toezicht Service Centrum van de AFM, neemt vanaf 1 april de taken van Karina Raaijmakers waar. Raaijmakers, nu nog hoofd toezicht Verzekeren...