AFM legt uit waarom kosten toezicht in 2015 zijn gestegen

Merel van Vroonhoven (portret)

Uitbreiding van het aantal medewerkers en verdere professionalisering van de eigen organisatie. Dat zijn volgens de AFM de redenen waarom de kosten van het toezicht in 2015 zijn gestegen,

De AFM legt dit uit bij de publicatie van de Agenda 2015. De toezichthouder schrijft: "De begrote totale lasten 2015 (87,2 miljoen euro) zijn 3 procent hoger dan in de begroting 2014 (84,3 miljoen euro). De hogere lasten worden grotendeels veroorzaakt door hogere personeelslasten als gevolg van een stijging van de begrote gemiddelde bezetting met 40 naar 610 fte. Er wordt onder meer extra capaciteit ingezet op de thema’s ‘Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend’, ‘De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig’ en ‘De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog’, en er zal extra aandacht besteed gaan worden aan de AFM-brede onderwerpen ‘gedrag en cultuur’, technologische ontwikkelingen en inzicht in consumentengedrag. Daarnaast reserveren wij middelen om te werken aan de verdere professionalisering van de eigen organisatie."

De AFM merkt op dat de totale lasten 1,2 miljoen euro liggen onder het in overleg met het ministerie van Financiën bepaalde externe kostenkader van 88,4 miljoen.

In 2014 daalden de begrote totale lasten juist, met 1 procent ten opzichte van de begroting 2013. De AFM betitelde de daling toen als het netto effect van de uitbreiding voor nieuwe taken (met 7 fte's tot 570), een efficiëntere uitvoering van werkzaamheden en lagere pensioenlasten.

In zijn reactie op de eind vorig jaar verspreide concept-agenda 2015 plaatst het Verbond van Verzekeraars een kritische kanttekening bij de stijging. Directeur Leo de Boer schrijft: "De begrote totale lasten zijn 3 procent hoger dan in de begroting van vorig jaar. Dat wordt grotendeels veroorzaakt doordat de gemiddelde personele bezetting 7 procent stijgt van 570 naar 610 fte. Deze ontwikkeling staat in contrast met de ontwikkelingen in de verzekeringssector. Producten worden vereenvoudigd, de individuele levensverzekeringsmarkt krimpt, de schadeverzekeringsmarkt is verzadigd, er is een sterke focus op kostenbesparing, organisaties worden compacter en steeds meer verzekeraars consolideren. Daar waar de sector rationaliseert verwacht de sector dat de toezichthouders mee ademen. Maatvoering en proportionaliteit in het toezicht zijn naar onze mening van groot belang, zeker in een tijd van rationalisatie. Een kleinere, stabielere en eenvoudigere sector zou aldus tot kleiner extern toezicht moeten leiden en daarmee tot lagere kosten. W dringen er bij u op aan uiterst terughoudend te zijn bij het aannemen van extra personeel."

Er is geen reactie van de adviseursorganisaties bekend.
Behalve de thema's waar zij in 2015 extra aandacht aan besteedt, handhaaft de AFM de negen toezichtthema's uit 2014.

Lees meer over

Reacties

S. Kroeger 15 januari 2015

Opmerkelijk: Agenda blz. 60 Tabel 4.8. Heeft betrekking op het toezicht BES-eilanden. Kosten 400.000,00 Uit bovenstaande tabel blijkt dat de marktbijdrage heel beperkt is en afgerond in miljoenen gelijk is aan nul. Ach, het is maar 400.000,00 euro, afgerond 0.

Ane Duijff 15 januari 2015

130.000 per fte. Wat is ook al weer de norm voor TOP bestuurders bij de overheid?

Ane Duijff 15 januari 2015

Toezichthouder = 610 fte op laten we zeggen 10.000 financiële dienstverleners? Zoveel blauw op straat zag ik nog nooit.

Albert van der Poll 14 januari 2015

extra toezicht op zakelijke diensten, effectengedoe en accountants. Met alles heb ik niks van doen. Verzekeraars betalen procentueel de helft van wat het intermediair betaalt (ik begrijp dat er minder verzekeraars zijn dan intermediairs, hoor) Procentueel zijn de kosten van wet- en regelgeving plus opleidingseisen al veel hoger voor de kleine bedrijven. Juist de categorie waar de consument van aangeeft dat die hem het best kan helpen, en die het minst betrokken is bij schandalen (of hebben jullie ook zo lekker gerenteswapt, geliborfraudeerd, bijzonder beheerd, vastgoedgeblunderd woekerkosten in rekening gebracht) moet het meest betalen, en heeft de meeste moeite om het hoofd boven water te houden. Ik wed dat er over gewone lokale bedrijven helemaal niet zoveel klachten zijn. Als er klachten zijn, dan is dat met een eenvoudig onkruidstekertje te verhelpen. Sociale controle en kleinschaligheid zorgen ervoor dat hier helemaal geen excessief toezicht nodig is. Dan is het redelijker de kosten meer bij de risicogroepen neer te leggen, of liever nog, deze uit overheidsmiddelen te betalen, als het zo'n algemeen nut heeft. Nu rekenen we de toezichtskosten door aan de consument, die hierdoor mogelijk eerder kiest om zijn zaken zonder gebruikmaking van advies te gaan regelen. Een averechts effect.

Paul van Brederode 14 januari 2015

@Mark van den Broek. Briljant ! "woekertoezicht" lol

Wil Rotteveel 14 januari 2015

Zozo, het gaat zeker van de grote hoop, uit een andermans knip geroofd! Laten ze ...................... eerst eens gaan doorwerken, meer werk p.p. verrichten. De blinde houd toezicht!

Mark van den Broek 14 januari 2015

@ Albert, wijs gesproken ! Ik vergelijk maar met voetbal....De toezichts kosten ( de politie die elke week op de been komt) wordt betaald door de belastingbetaler......Wij allemaal dus. Waarom is het bij verzekeren en bankieren dan anders.....?

Willem van Spronsen 14 januari 2015

In 2004 heb ik al gesteld in het AM dat het toezicht wordt dan gedaan vanuit hoge ivoren torens. Het enige wat sinds die tijd ontbreekt is wat de top in zijn totaliteit uit de taart snijdt, of dat passend is met de inspanningen die men doet en of dat naar maatschappelijke opvattingen redelijk dient te worden geacht. Wat ontbreekt is werkelijk toezicht op de toezichthouder. Ja we weten PvdA minister Dijsselbloem dat zou moeten doen, maar verwachten we daar wat van, nee geen ene biet. Hij maakt namelijk geen beleid dat doen zijn top ambtenaren van MinFin en die zijn slim in het bedenken van regels. Bijvoorbeeld om het intermedair op hun paadjes te laten lopen wordt er dan gewoon een aanvullnde AMvB ofwel een aanpassing op BGFO gemaakt. Bij een toezichthouder, die toezicht moet houden op wat zij eens bedacht en ingevuld hebben bij Wet en AmvB gaat niet werken. Dus de bal wordt dan voor ''de fun'' terug gelegd bij de minister die dan formeel de Kamer van antwoord mag voorzien. Het blijft bij niets aanders dan de bal rond spelen. Vergeet daarbij niet: The show must go on.

Milco de Frel 14 januari 2015

Laat ze eerst maar eens gaan snijden in alle mooie extraatjes die deze 'graaiers' zich toe-eigenen. Te gek voor woorden gewoon! Stoelmassages, korting op financiële producten (hypotheken). Met het toezicht op onze branche ben ik het roerend eens, met de luxueuze uitvoering en die monopolypositie niet!

Willem van Spronsen 14 januari 2015

De gemiddelde bezetting stijgt bij de AFM, begrijp ik goed dat ze dan meer gaan doen, Of toch niet en is het nodig voor interne cultuurverbetering waarbij je dan kunt denken om het werken bij de AFM aangenamer te maken, De branche moet de broekriem aanhalen en de toezichthouder zet hem een haakje verder. Logica en politiek gaat niet met elkaar op, maar logica en toezichthouden moet blijkbaar een aparte afstudeerrichting gaan worden.

AFM: houd tijdig rekening met nieuwe leennormen

AFM: houd tijdig rekening met nieuwe leennormen

De AFM wijst consumenten erop dat per 1 januari 2018 de leennormen voor hypotheken wijzigen. De toezichthouder wijst erop dat de normen ook gelden voor degenen...

Dé ZZP’er bestaat niet, we kunnen wél oplossingen bedenken

Dé ZZP’er bestaat niet, we kunnen wél oplossingen bedenken

Op het moment van schrijven van deze column is er nog geen nieuw kabinet. En omdat begin september duidelijk werd dat sociale partners geen overeenstemming hebben...

AFM brengt pensioenregeling onder bij Nationale APF

AFM brengt pensioenregeling onder bij Nationale APF

De AFM gaat vanaf 1 januari 2018 de uitvoering van haar pensioenregeling voor de circa duizend deelnemers overbrengen van Pensioenfonds AFM naar De Nationale APF....

AFM-bestuurder wordt consultant

AFM-bestuurder wordt consultant

AFM-bestuurder Femke de Vries treedt op 1 januari 2018 in dienst als senior partner bij &samhoud consultancy. De reden voor de overstap is van persoonlijke...

Nog één week om mening over provisieverbod te ventileren

Nog één week om mening over provisieverbod te ventileren

Financieel adviseurs hebben nog één week om hun stem te laten horen over het provisieverbod. Onderzoeksbureau Decisio evalueert in samenwerking met...

AFM boetes van 20.000 euro voor twee advieskantoren

AFM boetes van 20.000 euro voor twee advieskantoren

 De AFM heeft boetes opgelegd van 20.000 euro aan fiinancieel adviseur Van der Aa uit Enschede en aan de Hypotheekexperts uit Almere. De twee lasten onder dwangsom...