Afm: ook kritisch kijken naar uitwerking provisieverbod

Michiel Denkers 2013

"Het is nog te vroeg voor een evaluatie, maar intussen mogen we best kritisch kijken naar de uitwerking van het provisieverbod." Dit zegt Michiel Denkers, Hoofd Toezicht AFM in VVP 16 van 23 september 2014.

Denkers in zijn column in VVP: "De kritiek en de roep om een snelle evaluatie lijken vooral te zijn ingegeven door zorgen over een verminderde toegankelijkheid van traditioneel advies. Dit is misschien een terechte zorg, maar in mijn ogen een te beperkte insteek van de discussie. Het provisieverbod is ingevoerd om de professionalisering en de kwaliteit van de financiële dienstverlening te bevorderen. Kan de consument er straks op vertrouwen dat hij een vorm van dienstverlening krijgt die aansluit bij zijn behoefte en dat het met de  kwaliteit van die dienstverlening wel snor zit? Een echt nuttige discussie zou moeten gaan over de brede vraag of het provisieverbod heeft geleid tot een markt die consumenten voldoende mogelijkheden biedt om op een passende en eerlijke manier hun financiële situatie in te richten, al dan niet met tussenkomst van een adviseur. Het antwoord op die vraag vereist een brede evaluatie en het verzamelen van feiten en waarnemingen over langere tijd."
Dit neemt niet weg dat er ook volgens Denkers ook kritisch gekeken mag worden naar de uitwerking van het provisieverbod. "Ingrijpende maatregelen gaan altijd gepaard met meervoudige effecten. Als het goed is zijn de meeste van die effecten bedoeld en voorzien. Maar vaak zijn er ook onbedoelde bijeffecten. Dat is onvermijdelijk in een complexe financiële wereld waarin de heilige graal en 'silver bullets' zelden blijken te bestaan."

Het is volgens Denkers daarom belangrijk om continu oog te hebben voor de effecten in de praktijk. "Oog voor de positieve ontwikkelingen; oog voor de zorgen die er zijn. Zien we voldoende beweging de goede kant op? Zijn er verbeteringen mogelijk die we laten liggen? Zijn er onduidelijkheden die de beoogde uitwerking van het provisieverbod in de weg staan? Dit betekent dat we soms, als het nodig is, moeten bijsturen. Zoals recentelijk met de uitzondering op het provisieverbod voor consumenten met voorzienbare betalingsachterstanden."

"Het provisieverbod vraagt om fundamentele veranderingen van financiëledienstverleners, aanbieders en consumenten. Die veranderingen voltrekken zich niet van de ene op de andere dag. Dit vereist blijvende aandacht, van u en van ons, en dat kost tijd. Laten we onszelf die tijd geven. Om straks te kunnen zeggen: we hebben alles gedaan wat binnen ons vermogen lag om er een succes van te maken. Laten we niet blijven hangen in zorgen - het provisieverbod is realiteit - maar met elkaar ervoor zorgen dat het een zegen wordt"!
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geert Sijbring - 30 september 2014

Ik heb een vraag, wat moet ik doen. heb een hypotheek geadviseerd en bemiddeld, nu passeert deze hypotheek morgen. Maar nu heeft de Notaris opdracht gekregen om mijn nota niet te betalen. dossier liep zeer goed .Heb de AFM gebeld maar ,die zegt dat de wet alleen voorziet in het verplicht stellen van de adviseur om de nota rechtstreeks bij de klant te incasseren. Maar er staat niet dat de klant verplicht is deze nota te betalen. Lang leven het provisie verbod. Net als bij dit provisie verbod, de overheid heeft bepaalt dat er geen geld stroom mag zijn tussen maatschappij , bank en tussenpersoon, maar de geld stroom van tussen persoon naar maatschappijen is blijven bestaan. ( terug boek risico) dit is toch van de zotte. Ik heb gezegd tegen de AFM dat het tijd wordt dat de tussen persoon beschermt moet worden. En dat de klant ook een mens is ( DUS SLECHT TOT OP HET BOT) P.S. WAAROM ACEPTEREN WIJ DIT TOCH ALLEMAAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ik zal nu eigen maatregelen moeten nemen. Geert Sijbring

Albert van der Poll - 30 september 2014

Beste Geert, ik begrijp uit uw relaas dat de klant expliciet opdracht heeft gegeven de nota niet te betalen. Is het misschien zo dat op de notarisafrekening anders een minnetje voor het bedrag staat, met andere woorden dat de relatie moet betalen voor passeren en dat dat geld er niet is? Ik zou in overleg gaan met de klant, als je dossier verder normaal is verlopen is er toch geen zinnig mens die dan weigert te betalen? Eventueel kun je dan voorstellen een klein WOZ krediet te sluiten voor de kosten. Zijn mensen werkelijk zonder reden onwillig dan heb je toch een getekende opdracht? Dan volg je de normale incassoprocedure van elke ondernemer: deurwaarder beslagleggen op de woning, brief beëindiging adviesrelatie en overdracht naar geldverstrekker voor wettelijk verplichte nazorg. Het is voor ons nog wennen, dat de betaling soms een probleem is. Gaat dit op grotere schaal gebeuren dan moeten we maatregelen treffen door pas stukken naar de notaris te sturen als de adviesnota is voldaan. Menig notaris wil bij een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid betaling vooraf, en mediators houden rechtbankstukken vast tot hun nota is voldaan, dat kan bij ons natuurlijk ook.

Geert Sijbring - 30 september 2014

Beste Albert dank voor de uitleg, deze klant kwam op 07-09 bij ons binnen met een koopcontact. Daarin stond passeren op 01-10. dus wij hebben het onmogelijke mogelijk gemaakt. een min puntje wij hebben de uiterlijke passerdatum , uitgesteld en de klant hiervan op de hoogte gebracht. je weet wel zorg plicht Mede aansprakelijkheid . en daar was klant niet van gediend. ook de ontbindende voor waarden uitgesteld. want NN wilde eerst niet mee werken aan een spoed dossier voor finaal akkoord . Later toch voorrang bij finaal akkoord gekregen van NN. de klant is dus nu erg boos dat wij voor zijn belangen zijn opgekomen. Is een boekhouder die alle voor zich zelf hand ingeplant dit was nu door de war geschopt. Dus het zal wel een incasso procedure worden. Wat een Vak. Geert Sijbring

Dennis Jellema - 30 september 2014

@Albert, De oplossing zet je zelf al grootendeels neer.

Albert van der Poll - 30 september 2014

@ Dennis, ik zit te denken over deelbetalingen, bijvoorbeeld na de orientetie - en adviesfase een nota sturen, en bij aanvang bemiddeling ook. Dan splits je het wat op. Het lastige is, dat wij hier juichend van de stoel springen bij een finaal akkoord (ein-de-lijk etc etc) de zaak voor de klant dan verder wel doorgaat maar wij nog geen ene cent hebben ontvangen. Ik moest recent voor het opstarten van de mogelijkheid tot buitenbranchelijke bezigheden wat geregeld hebben, tot mijn verbazing bleek ik vooraf te moeten betalen omdat desbetreffende dienstverlener dezelfde ervaring had: het werk is gedaan, en dan moet je achter de centen aan.

Willem van Spronsen - 30 september 2014

@Geert, Volgens de heer Denkers mag er (ook) kritisch gekeken worden naar het provisieverbod en stelt hij dat ingrijpende maatregelen altijd gepaard gaan met meervoudige effecten. Je mag dus aannemen dat men van tevoren wist dat een definitief verbod op bepaalde financiële producten via de route van een Algemene Maatregel van Bestuur meervoudige negatieve effecten met zich zou mee brengen. Met het in bepaalde gevallen toestaan van provisie geven de ontwerpers van het verbod dus eigenlijk gedeeltelijk al toe dat het door hen bewerkstelligde definitieve verbod op financiële producten (meervoudige) negatieve effecten heeft meegebracht voor de consument, kortom duidelijk marktverstorende uitwerkingen met zich meebrengt. Een evaluatie met de markt op korte termijn zou dus meer dan op zijn plaats zijn. Dat laatste lijkt men graag voor zich uit te schuiven.

Dennis Jellema - 30 september 2014

Geert, Ik ga helemaal mee in Alberts verhaal, wij kennen dit fenomeen al een paar jaar, en hebben toen het ons voor het eerst overkwam passende maatregelen getroffen, zodat het niet weer kan voorkomen. Eigenlijk hebben we er een positive win-win-win van gemaakt. Het is natuurlijjk zwaar klote dat je een deurwaarder naar je klant toe moet sturen, dan dit omdat je nog 30 jaar met diezelfde klant door 1 deur zou moeten kunnen gaan.

Geert Sijbring - 29 september 2014

Michiel gebruik de zegen van mijn Heer niet in een betoog die is ingeven door maatregelen die zijn ingevoerd door de overheid. die van geen god en verbod wil weten. Die zelf eigenlijk de oorzaak zijn van het niet goed kunnen adviseren van de goed werkende adviseur. Het Knipperlicht beleid en regelgeving zijn hiervan debet . En ik heb geleerd dat de overheid het goede voorbeeld moet geven, en wat ik constateer is dat de overheid zelf de grootse dieven bende is van dit land . En dat het recht van de meest betalende lobbyisten bepalend zijn voor de regelgeving . En als de overheid werkelijk zich iets aantrok van GOD, zouden ze toegeven dat ze op de verkeerde weg zitten met hun door gevoerde regelgeving, die hele branche naar de knoppen hebben geholpen . Dit geld ook voor het nieuwe opleiding huis " die GOD zegt " ZE HEBBEN HUN STRAF REEDS". Geert Sijbring

Mark van den Broek - 23 september 2014

Beste Michiel een mooi stuk. Ik denk dat ook het provisieverbod duidelijk heeft gemaakt dat zoals het ging het niet kon blijven gaan.....MAAR.... Zoals het nu gaat is het volgens mij ook niet ideaal. We hebben de bankierseerd. We hebben de nieuwe opleidingen etc. Dat zou moeten betekenen dat adviseren al een stuk professioneler wordt. Dat er een gedeeltelijk provisie verbod is betekend echter ook dat cliënten niet meer zoals vroeger bij 2 of 3 hypotheek adviseurs, AOV adviseurs etc kunnen gaan bekijken wat er allemaal mogelijk is.....Elke adviseur zal namelijk zijn of haar advieskosten in rekening willen brengen....En wat als het bij die eerste adviseur niet klikt ? Of als die eerste adviseur kennelijk alleen produkten van de eigen bank promoot ?? Daar kom ik als client wellicht pas bij het advies achter en dan volgt er een factuur, dat is niet in het eerste kennismakingsgesprek direct duidelijk....Althans lang niet bij iedereen....Ik pleit er nog steeds voor dat gewoon doorlopende provisie, eventueel afgetopt of gemaximaliseerd beter was geweest. Wat mij betreft gewoon vermelden op de polis of de akte.....Dan was de markt beter toegankelijk geweest. E.e.a. was transparant geweest. Kortom......

Peter Dirks - 23 september 2014

.... het blijft moeilijk voor politici om fouten toe te geven. Met dit stelsel zijn er alleen maar verliezers: de consument, de onafhankelijk adviseur en ook de aanbieder die het ongelijke speelveld alsmaar in stand probeert te houden.

Lees meer over
Denkers wordt directeur Mededinging acm

Denkers wordt directeur Mededinging acm

Na bestuurder Theodor Kockelkoren vertrekt nu ook hoofd Toezicht Michiel Denkers bij de AFM. Met ingang van 15 juli is Denkers benoemd tot directeur Mededinging...

Afm: intermediair gaat goed om met serviceabonnementen

Afm: intermediair gaat goed om met serviceabonnementen

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat het merendeel van de financiële dienstverleners op een goede manier omgaat met het aanbieden van serviceabonnementen. "Zij...

"adviseur moet onafhankelijk label kunnen waarmaken"

"adviseur moet onafhankelijk label kunnen waarmaken"

Het gesprek dat hij onlangs had met Michiel Denkers, hoofd Toezicht AFM, heeft adviseur Ozewald Wanrooij niet de gewenste duidelijkheid kunnen verschaffen. "In...

Afm: opzeggen swo mogelijk niet in belang van klant

Afm: opzeggen swo mogelijk niet in belang van klant

Gisteren werd adviseur Ozewald Wanrooij van Neutralis door de AFM ontvangen om te komen praten over de zaak ABN Amro. Een case die volgens Neutralis slechts een...