Afm: streep door samenwerkingsovereenkomsten

Theodor Kockelkoren

Wat is eigenlijk de toekomst van de aanstellingsovereenkomst, tegenwoordig samenwerkingsovereenkomst geheten? De vraag stellen is hem beantwoorden. En dat deed plaatsvervangend voorzitter Theodor Kockelkoren van de AFM  tijdens de Verzekeringsbranchedag.

Volgens Kockelkoren kan iedere adviseur, ongeacht het hebben van een overeenkomst, een product adviseren aan zijn klant. "Immers, elke gediplomeerde adviseur kan op basis van zijn algemene productkennis en de productspecifieke informatie die door de aanbieder sowieso moet worden verstrekt aan de consument, een product doorgronden en zodoende een product meenemen in zijn advies. Dus voor de pure adviseur zijn de overeenkomsten eigenlijk niet meer nodig.  Maar dan het bemiddelen. Vanuit het perspectief
van de klant bezien is het vervelend als zijn adviseur, zijn zaakwaarnemer, in deze fase van de dienstverlening niet thuis moet geven. Dit vraagstuk is overigens niet nieuw. Jaren geleden hadden veel adviseurs en bemiddelaars een beperkt aantal aanstellingscontracten. Meer kon niet, want de aanbieders stelde productie-eisen waar de kleine ondernemer niet aan kon voldoen als hij meer dan drie aanstellingen zou hebben. De Service Providers zijn in dit gat gesprongen, mede gestimuleerd door de
omzetbonussen die hierdoor sneller binnen bereik kwamen. Maar hoe moet dat nu? Want vandaag de dag stellen aanbieders nog altijd eisen, niet iedere ondernemer krijgt zomaar een dergelijk contract. Recent besteedde Tros Radar aandacht aan dit punt. Mijn collega Michiel Denkers stelde toen terecht: 'In een ideale wereld zou een consument bij de adviseur van zijn keuze brede toegang hebben tot financiële producten van een breed scala aanbieders en verzekeraars. Keuzevrijheid is in het belang van de klant. We juichen me
er marktwerking toe.' Zijn vraag is eigenlijk: waarom is er voor bemiddeling eigenlijk een aanstellingscontract nodig?"

Kockelkoren wees erop dat veel aanbieders nu al doende zijn om internetwinkels te ontwikkelen en te openen voor hun klanten. "Een ontwikkeling waar risico's aan vast kunnen zitten. Immers, kan een klant zelfstandig wel tot goede keuzes komen? Tegelijkertijd, bied deze ontwikkeling ook kansen, zowel voor ondernemers als klanten. Een adviseur kan namelijk met gebruik van deze kanalen, als zaakwaarnemer van zijn klant, de bemiddeling van producten ter hand nemen. Dit nadat hij een passend advies heeft gegeven aan deze klant. De adviseur kan dit doen zonder aanstellingsovereenkomst. Hij is niet gebonden door de toetredingsdrempels van de aanbieder - hij kan bij iedere aanbieder met een dergelijk kanaal aan de slag."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Willem van Spronsen - 23 november 2013

@ Martin Kroezen, Beste Martin, de huidige wetgeving biedt geen ruimte om (alle) aanbieders te verplichten (of feitelijk te dwingen) zaken te doen met een (gecertificeerde)adviseur. Of die wetgeving er komt? Juridisch zal het heel moeilijk liggen. Meer en betere mogelijkheden liggen eerder op Europees terrein. Meer structuur en vrijheid van (financiele) dienstverlening binnen Europa. Het dient EEG landen daarbij verboden te worden om hun interne markt via regelgeving af te schermen. De BGFO regelgeving ( m.b.t een provisieverbod) is duidelijk zo'n beletsel of Nederlandse bariere, ze weert daarmee bijvoorbeeld Duitse bankinstellingen, waar jij - in het belang van je klant - voor zou kunnen adviseren en of bemiddelen simpelweg in het voordeel van Nederlandse banken van de Nederlandse markt. En nu is het weekend!

Martin Kroezen - 22 november 2013

Ben het er helemaal mee eens. De AFM zou dit tot voorschrift of aanwijzing moeten verheffen. Liefst verankerd in wetgeving zodat geldverstrekkers wel moeten. Voor Jeffrey: heel simpel. Klant geeft volmacht voor die specifieke dienst. Wat de klant rechtstreeks kan kunnen wij dan ook.

Ton Blommaert - 22 november 2013

Ook ik ben het volledig met de heer Kockelkoren eens. Eigenlijk is het, als je het mij vraagt, een must dat iedere adviseur, die door AFM cq. het behalen van jaarlijkse PE periodiek op kennis en vaardigheden wordt getoetst, met iedere bank zaken kan doen. Niet in het belang van de adviseur, maar in het belang van de klant. Het provisieverbod is in het leven geroepen in het belang van de consument. Nu bij een aantal geldverstrekkers de deuren potdicht zijn wat betreft het aanstellingenbeleid, en diezelfde geldverstrekkers hetzelfde doen bij serviceproviders, zijn de consumenten, die bewust hun adviseur kiezen, de dupe, wat in mijn ogen volstrekt niet de bedoeling kan zijn.

Jeffrey Leichel - 22 november 2013

@Carlo Ik snap het gemak, maar hoe ga je deze klant nu servicen? Je hebt geen klantrecht, geen inzage in product, geen inzage in communicatie tussen aanbieder en klant en je kunt de klant ook niet via IM wijziging in de boeken krijgen.

Carlo van der Lans - 22 november 2013

Jeffrey Leichel Voor mijn part heeft niemand klantrecht, dat is geen probleem en klant mag van mij doen wat hij wil. Je hebt overigens wel inzage in product want als klant online aanvraag heeft gedaan ben je er toch bij als de offerte binnen komt bij je klant via de mail en help je hem / haar toch op dezelfde manier door het gehele aanvraagproces als nu het geval is geweest, en de voorwaarden weet je toch want daarom zeg jij toch tegen jouw klant, daarom vragen we de hypotheek bij X nu online aan...wordt alleen maar makkelijker voor ons volgens mij Als je klant met jou een commitment heeft blijft dat allemaal hetzelfde haha banken winnen het nooit hoor van iemand die bij klant lekker thuis aan tafel komt wanneer de klant dat wil, dat blijft mijn/onze kracht. MoneYou medewerker zei tegen mij dat het op een gegeven moment niet de bedoeling was dat ik voor de klant ging bellen inzake een aanvraag, ik zei alleen maar: O nee? en het gesprek ging gewoon door. Dit wordt het nieuwe werken en alleen denk ik wordt het kostenplaatje iets anders , dat wel want bank rekent ook iets voor online aanvraag ..het wordt anders allemaal maar maak je even kwaad en we komen er

Martin Kroezen - 22 november 2013

@Willem van Spronsen.......het kan echt heel simpel. Gewoon alle loketten open voor de gecertificeerde adviseur. Eventueel met volmacht klant. Ik begrijp niet waarom men krampachtig bij de oude wereld blijft hangen. Zoals banken zich nu opstellen, SWO weigeren etc, geeft aan dat klantbelang nog steeds niet bovenaan staat. Opmerkingen als zorgplicht etc zijn onzin. Met die volmacht ben ik namelijk de klant. Ze moeten wakker worden voor de nieuwe wereld die er al even is.

Nico van Koesveld - 22 november 2013

Ga ik dan toch nog mijn zin krijgen? SWO van de baan en handhaven door de AFM als geldverstrekkers en de tussenpersoon elkaar niet vertrouwen. Mijn aanvaring met Florius, Obvion werden redelijk opgepakt. Recentelijk ING waar zelfs hypocriet de reeds toegezegde aanstelling alsnog werd geweigerd toen ik de SWO benoemde als een dwingend contract uit 1900 benoemde. Aanvaring met ING, SWO getekend door 2.200 tussenpersonen http://koesveld.blogspot.nl/2013/10/ing-heeft-2200-tussenpersonen-volledig.html Analyse van het banale contract http://koesveld.blogspot.nl/2013/10/swo-contract-ing-treft-klantbelang.html Moeten we wellicht even wachten dat de huidige beslisser, zoveel directie daar, vervangen wordt door vakmensen die wel begrijpen wat samenwerken is. Over een paar jaar moet elke leverancier een portal hebben waar zowel consument als intermediair zaken aan kunnen leveren en kunnen muteren. Dus verzet heeft geen zin meer. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Ik heb de zaak bij de AFM gemeld en gaat serieus opgepakt worden. Wordt vervolgd had ik beloofd.

Willem van Spronsen - 22 november 2013

De heer Kockelkoren trekt gemakshalve adviseren en bemiddelen uit elkaar en houdt de markt zijn visie of mening voor over alleen adviseren. Dat de grenzen van adviseren en bemiddelen heel nauw bij elkaar liggen wordt door hem echter niet belicht. Sceptici zullen zeggen, ja maar wacht even, het is toch niet te doen om alle kennis te vergaren en te onderhouden van alle producten die er in de markt zijn. De (super) optimisten zullen daartegen stellen, dat zien wij duidelijk anders want we gaan die producten allemaal digitaliseren en met elkaar vergelijken en aan potentiele klanten adviseren. Daar tussen zit de gulden middenweg waar de markt feitelijk al jaren op is ingesteld. Voor de hypothekenmarkt ligt dat uiteraard totaal anders dan bijvoorbeeld de schademarkt . Daar komt bij dat geen intermediair gelijk is en ieder zijn eigen winkelformule hanteert voor de doelgroepen klanten die hij bedient. De zienswijze of meningen van de heer Kockelkoren zal voor veel intermediair dan ook niet helemaal, of helemaal niet relevant zijn. Of puur adviseurs in welke hoedanigheid en welk marksegment dan ook op lange termijn bestaanrecht hebben is een discussie apart. Ook daarin zullen de meningen verdeeld zijn omdat de klant (de geadviseerde) een invulling van dat advies wil zien, of dat verwacht. Als het dan puur bij adviseren en feitelijk doorverwijzen blijft, dan is niet uitgesloten dat een ander intermediair of (directe) aanbieder zich puur begeeft op het terrein van het bemiddelen en opnieuw kosten in rekening brengt bij de klant. Als de heer Kockelkoren de bijeenkomst van mr Robin van Been en mr Femke Struiksma zou hebben bijgewoond dan had hij kennis kunnen nemen van feiten hoe juridisch op een goede en correcte wijze een samenwerkingsovereenkomst dient te worden opgesteld.

Carlo van der Lans - 22 november 2013

De heer Kockelkoren van AFM heeft helemaal gelijk want onlangs voor t eerst een MoneYou hypotheek geadviseerd en mee helpen sluiten voor een klant. Topdeal die moest ik wel adviseren in dat geval. Gewoon geld mee verdiend. Ze bekijken het ook allemaal maar die banken en ga kijken en afwachten wie er verder nu al online aanvraagmogelijkheden voor een hypotheek gaan bieden.

Paul Schoo - 22 november 2013

"Zaakwaarnemer" , wij werken al 14 jaar als zaakwaarnemer binnen onze abonnementen. Met een juiste volmachtakte door de klant ondertekend gaan de deuren open bij alle aanbieders. De enige die er moeite mee hebben zijn de grootbanken, zoals ABNAMRO, Rabobank, INGBank. Deze willen nl. de klant zelf aan tafel, omdat een zaakwaarnemer geen melkkoe blijkt te zijn. Juridisch staan ze in het ongelijk. Daar moet de AFM wat aan doen. Wanneer een bank zich zo opstelt wisselen we van bank voor de relatie. Wij sturen aan op wanprestatie, reden om alle contracten te beëindigen. Veelal draaien ze bij.

Lees meer over
Kockelkoren toch weer toezichthouder

Kockelkoren toch weer toezichthouder

Voormalig AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren heeft het niet lang uitgehouden in het bedrijfsleven. Hij wordt per 1 januari 2018 weer toezichthouder. Kockelkoren...

Afm: verzekeraars worden klantvriendelijker

Afm: verzekeraars worden klantvriendelijker

Banken en verzekeraars boeken gestage vooruitgang om het belang van de klant centraal te stellen. Wel is er meer aandacht nodig voor duurzame verankering in de bedrijfscultuur,...

Afm: "wetgeving alleen is niet voldoende"

Afm: "wetgeving alleen is niet voldoende"

"Uit ervaring weten wij als Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat wetgeving en toezicht noodzakelijk zijn om de doelstelling van veiligheid en eerlijkheid...

Interview Kockelkoren en de Bruin online

Interview Kockelkoren en de Bruin online

Het interview met Theodor Kockelkoren (AFM) en adviseur Chris de Bruin staat online. Afgelopen woensdag 20 maart spraken Theodor Kockelkoren en Chris de Bruin over...

AFM blijft advieskostenmodel Rabobank gedogen

AFM blijft advieskostenmodel Rabobank gedogen

In een brief aan adviseur Chris de Bruin (Bureau mr De Bruin uit Amerongen) heeft AFM-bestuursvoorzitter Theodor Kockelkoren tekst en uitleg gegeven over het besluit...

Adviseurs enthousiast over dialoogsessie AFM

Adviseurs enthousiast over dialoogsessie AFM

Zo’n 75 adviseurs woonden de dialoogsessie ‘In gesprek met de AFM’ bij. De volgetekende sessie leverde bruikbare tips op om de relatie tussen AFM...