AFM voorstander versoepeling PE-systematiek

PE Plus Event Blaauw TB

De AFM is voor een verkenning naar versoepeling binnen de PE-systematiek na het aflopen van de overgangstermijn, aldus AFM-toezichthouder Joris Blaauw tijdens het PE Plus Event op 3 juni van VVP, Dukers & Baelemans en Lindenhaeghe.

Op basis van gesprekken met marktpartijen ziet de AFM ruimte voor mogelijke versoepelingen. Daarnaast vindt de AFM het positief dat financiële dienstverleners vooruitgang boeken als het gaat om het behalen van de examens, aldus Blaauw, die een presentatie gaf over de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor adviseurs Hij gaf aan dat met nog negen maanden tot het einde van de overgangstermijn, naar zijn verwachting meer dan de helft van het verwachte aantal examens is afgelegd. Hij baseert zich op geluiden uit de markt over de stijging van de slagingspercentages en op het aantal examens dat per maand wordt afgelegd. Daarnaast hoort de AFM steeds vaker dat financiële ondernemingen (bijna) klaar zijn met het behalen van de benodigde diploma’s. Dit betreft zowel eenmanszaken als grote ondernemingen.

De AFM is positief over de grote stappen die de markt zet richting het voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. "Hierdoor leveren ondernemingen een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de financiële dienstverlening. Het is van belang dat de kwaliteit van de financiële dienstverlening van een goed niveau is en blijft. De diplomaplicht draagt hieraan bij", aldus Blaauw.

 

Mogelijke lastenverlichting
De AFM steunt het uitgangspunt dat adviseurs periodiek aantonen dat zij over de benodigde kennis beschikken, maar vindt het belangrijk dat dit op een efficiënte wijze gebeurt. Gedurende het overgangsregime kunnen adviseurs een PEplus-examen per beroepskwalificatie afleggen. Na de overgangsperiode geldt deze versoepeling vooralsnog niet en dienen adviseurs straks per module een PE-examen af te leggen. Een versoepeling op dit punt kan tot aanzienlijk lagere administratieve lasten leiden. Bij een dergelijke verkenning vindt de AFM het van belang dat er brede steun is bij financiële dienstverleners voor een versoepeling en dat er tijdig duidelijkheid komt. Op die manier kunnen marktpartijen zich tijdig voorbereiden en zich verder inzetten om de klant kwalitatief goede financiële dienstverlening te bieden.
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Mark Vis - 4 juni 2015

Lijkt mij ook goede zaak, hopelijk gaat er ook echt wat gebeuren. Bij examen per module zit je als eenmanszaak straks alleen maar in examenlokaal i.p.v. aan tafel met cliënten.

Kees Bergman - 4 juni 2015

Stemt mij positief, dat er nu op deze manier over nagedacht wordt.

Lees meer over
AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

"Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij...

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel inderdaad minder bijdragen aan de kosten van het toezicht. Een door minister Hoekstra aan de Kamer gezonden uitwerking...

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

De AFM gaat in overleg met marktpartijen over de toelaatbaarheid van bepaalde vergoedingen van verzekeraars aan het intermediair, zo blijkt uit het jaarlijkse Dashboard-onderzoek...

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

De AFM heeft Miscanthus Green Power (dat per 1 augustus 2018 is omgedoopt tot Pecunia Assetmanagement) een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro. Dit omdat...

Balans tussen regels en eigen invulling

Balans tussen regels en eigen invulling

Leidraden van de AFM worden niet zelden benoemd als ‘regeltjes’. De term is illustratief voor het onderliggende gevoel: belemmerende verplichtingen,...

AFM:  ruimte voor eigen verantwoordelijkheid adviseur

AFM: ruimte voor eigen verantwoordelijkheid adviseur

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) mag dan regelmatig bindende leidraden voor financieel professionals publiceren, de toezichthouder heeft naar eigen zeggen...