AFM wijzigt Nrgfo Wft

AFM gebouw

De aanpassingen van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) treden op 1 januari 2018 in werken, aldus de AFM. Onder meer vervalt de verplichting voor de Financiële Bijsluiter.

In de zomer van 2017 heeft de AFM de aanpassing van de Nrgfo geconsulteerd. De daarin voorgestelde wijzigingen hangen onder meer samen met de inwerkingtreding van de Europese PRIIPs-verordening (de Verordening). In aanvulling op deze wijzigingen vindt er ook een aantal technische aanpassingen plaats in de Nrgfo. Op de consultatie die van 22 mei tot en met 3 juli 2017 duurde, zijn door de AFM vier reacties ontvangen.

De verordening introduceert voor een groot aantal beleggings- en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent de verplichting om een essentiële-informatiedocument (Eid) op te stellen en te verstrekken aan retailbeleggers.

Verder vervalt de verplichting voor de Financiële Bijsluiter.

Voor derdepijlerpensioenproducten wordt de verplichting geïntroduceerd om in plaats van een Financiële Bijsluiter een informatiedocument op te stellen dat qua vorm en inhoud gebaseerd is op het Eid, het Essentiële-informatiedocument voor pensioenproducten.

De inwerkingtreding van de verordening en de afschaffing van de Financiële Bijsluiter heeft ook gevolgen voor de manier waarop aanbieders van complexe producten mogen communiceren over de rendementen van hun producten in bijvoorbeeld reclame-uitingen en offertes. Daarom zijn in de Nrgfo ook aanpassingen gedaan voor de berekening en presentatie van kosten, risico’s en rendementsprognoses in verschillende (pre)contractuele informatie van complexe beleggingsproducten en derdepijlerpensioenproducten.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Aanpassingen financiële bijsluiter nu niet haalbaar

Aanpassingen financiële bijsluiter nu niet haalbaar

De AFM past de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) per 1 april aan. De voorgeschreven berekening voor het pessimistisch opbrengstscenario...

Afm: consultatie wijzigingen nrgfo

Afm: consultatie wijzigingen nrgfo

De AFM consulteert wijzigingen van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo), daaronder regels over het activeren van klanten...