Akte van taxatie alleen vernietigbaar in bijzondere omstandigheden

Kifid 2017 (deel logo)

De consument is aan de inhoud van een akte van taxatie en de daarin verleende finale kwijting gebonden, tenzij deze voor vernietiging in aanmerking komt. Vernietiging is slechts onder bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-845.

De consument beweerde dat voor 30.000 euro aan gereedschappen was gestolen uit de garage bij zijn woning. Hij kon dit echter niet aantonen aan de hand van bonnen en andere bewijzen. Univé Schade vergoedde alleen het met aankoopnota’s aangetoonde deel van de claim, een bedrag van 1.351 euro.

De consument schakelde een contra-expert in. Vervolgens is een akte van benoeming experts opgesteld. Hierin werd bepaald: “Als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade overeenkomstig de in de polis vermelde waardegrondslagen zal gelden een taxatie gemaakt door twee experts, waarvan verzekerde en verzekeraar(s) er ieder één benoemen en die als blijk van aanvaarding van hun benoeming deze akte mede ondertekenen.” De ‘akte van benoeming experts’ is ondertekend door de expert van de verzekeraar, de contra-expert en door de onsument.

Op 24 november 2015 is de akte van taxatie getekend. De experts hebben verklaard de aanvullende schade tegen finale kwijting te hebben begroot op een bedrag van 3.500 euro. Univé Schade heeft aanvullend en ter finale kwijting 3.500 euro uitgekeerd.

De consument vorderde aanvullende uitkering onder de verzekering voor de schade door diefstal van de gereedschappen, doorhaling van de registratie van zijn persoonsgegevens en een schadevergoeding voor zijn gezin voor de geleden psychische schade en de ervaren stress. De Geschillencommissie gaat op geen van deze punten met de consument mee.

De commissie: "De akte van taxatie is aan te merken als een beslissing van derden in de zin van artikel 7:904 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Partijen hebben elkaar, door de akte van taxatie die de experts hebben gemaakt, finale kwijting verleend. Dat Consument het daarmee achteraf oneens was, maakt niet meer uit. Zijn instemming of het gebrek daaraan, is vervangen door de instemming van de experts. Verzekeraar heeft de akte van taxatie nageleefd. Dit betekent dat Consument geen vordering meer jegens Verzekeraar geldend kan maken ten aanzien van de diefstal van de gereedschappen.

"De vordering van Consument komt hierop neer dat deze akte van taxatie dient te worden aangepast dan wel vernietigd. De akte is, als een beslissing van derden in de zin van artikel 7:904 BW, op grond van artikel 7:904 BW vernietigbaar indien gebondenheid daaraan van een partij daarbij (in dit geval Consument) in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De Commissie is van oordeel dat de akte van taxatie niet voor aanpassing of vernietiging in aanmerking komt."

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Van je collega's moet je het hebben...

Van je collega's moet je het hebben...

Een collegiale dienst is geen overeenkomst van dienstverlening, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2018-184. De...

Vordering afgewezen na cirkelzaagongeluk

Vordering afgewezen na cirkelzaagongeluk

Een consument is op 17 juni 2015 arbeidsongeschikt geraakt door een cirkelzaagongeluk. Hij vordert dat zijn financieel adviseur de schade van zeven mille voor zijn...

Verzekeraar is informatie kwijt over oude polissen

Verzekeraar is informatie kwijt over oude polissen

De verzekeraar krijgt gelijk van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2018-187. Maar de commissie gaat niet in op het feit...

Bij contra proferentem-regel moet sprake zijn van een uitleg die redelijk is

Bij contra proferentem-regel moet sprake zijn van een uitleg die redelijk is

Bij toepassing van de contra proferentem-regel moet sprake zijn van een uitleg van een verzekerde die redelijk is. In het geval dat de Geschillencommissie Financiële...

Vijftien bier... of niet?

Vijftien bier... of niet?

Een verklaring van horen zeggen over overmatig alcoholgebruik is niet genoeg om de klant zijn uitkering te weigeren. Dat stelt de Geschillencommissie Financiële...

Verzekeraar mag alleen daadwerkelijk gemaakte onderzoekskosten in rekening brengen

Verzekeraar mag alleen daadwerkelijk gemaakte onderzoekskosten in rekening brengen

Een verzekeraar mag alleen daadwerkelijk gemaakte onderzoekskosten in rekening brengen, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in...