Aon: meer koopkrachtverlies gepensioneerden

Frank Driessen

Gepensioneerden kwamen er tijdens Prinsjesdag al bekaaid vanaf. Zij profiteren niet of nauwelijks van de fiscale maatregelen van het kabinet. Volgens Aon Hewitt zal hun koopkracht ook de komende tien jaar gemiddeld met nog eens 5 procent dalen. Bij pensioenfondsen met een jong deelnemersbestand of een defensief beleggingsbeleid kan de koopdrachtdaling oplopen tot 10 procent.

 

Aon Hewitt onderzocht de effecten van twee recente wijzigingen in de pensioenwetgeving: het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) en de nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen (UFR) die sinds juli van toepassing is. Een van de redenen voor de tegenvallende cijfers is dat pensioenfondsen hun verplichtingen met 20 miljard euro zagen stijgen door de nieuwe UFR-methodiek. Het vrije vermogen van de fondsen daalt de komende jaren met zeker 30 miljard euro extra als de rente op het huidige niveau blijft.

Het effect op de pensioenpremies is sterk afhankelijk van de manier waarop pensioenfondsen hun premies berekenen. Bij fondsen die een kostendekkende premie berekenen, stijgen de premies met 10 tot 12 procent. Voor fondsen met jonge deelnemers kan de stijging oplopen tot meer dan 20 procent. Naast een kostendekkende premie kunnen fondsen er voor kiezen de premie te dempen op basis van de gemiddelde rente. In dat geval krijgen zij op de langere termijn sowieso te maken met een premiestijging van 30 procent. Door het nFTK en de nieuwe UFR-methodiek zal de premie met meer dan 20 procent extra stijgen.

 

Stijging met dubbele cijfers

Met name bij fondsen die minder beleggingsrisico nemen, zullen de premies zonder versobering van de pensioenregeling stijgen met dubbele cijfers, verwacht Aon Hewitt. Een rentestijging kan de pijn voor fondsen en deelnemers enigszins verzachten, maar ook bij een hogere rente zal op korte termijn geen hosannastemming heersen. “Door de recente wijzigingen zullen de pensioenpremies komend jaar met minimaal één miljard euro stijgen,” aldus Frank Driessen, Chief Commercial Officer Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. Hij benadrukt dat dit bedrag op de langere termijn nog hoger uit kan vallen.

 

Geen ruimte voor indexatie
Naast een premiestijging voorziet Driessen uitstel van de indexatie. “De nieuwe rekenrente leidde al tot lagere dekkingsgraden. Dat effect wordt de komende jaren naar verwachting nog wat groter.” Bovendien mogen pensioenfondsen onder het nFTK pas later met indexeren beginnen. Gepensioneerden krijgen meteen te maken met het koopkrachtverlies, werknemers pas nadat zij met pensioen zijn gegaan. “Maar zonder wijziging van de pensioenregeling zullen de premies van de meeste pensioenfondsen stijgen,” aldus Driessen. “En dan daalt ook bij werknemers de koopkracht op korte termijn.”

 

Reactie toevoegen