Aon: uitkering beschikbare premieregeling daalt

Logo Aon Hewitt

Als gevolg van de aanhoudend lage martktrente is de uitkering van een gemiddelde beschikbare premieregeling in het eerste kwartaal van 2014 met één procentpunt gedaald. Dit blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt. Aon verwacht dat een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen een pensioen van 795 euro per maand tegemoet kan zien. Vorig kwartaal was dat nog 800 euro per maand.

Met de Pensioenvergelijker peilt Aon Hewitt elk kwartaal het potentieel van beschikbare premieregelingen voor verschillende leeftijdsgroepen en vergelijkt dit met 'beschikbare uitkeringsregelingen'. De index geeft aan hoe het te bereiken pensioen van een 40-jarig ijkpersoon met een modaal salaris zich ontwikkelt onder invloed van onder andere beurskoersen, inflatie en marktrente. Bij beschikbare premieregelingen (Defined Contribution) krijgen werknemers vooraf geen vastgestelde pensioenuitkering, maar een vastgestelde pensioenpremie van hun werkgever. De hoogte van de uiteindelijke uitkering hangt af van beleggingen. Bij de tegenhanger van deze regeling - de middeloon- en eindloonregelingen (Defined Benefit) - staat de uitkering in grote lijnen vast en wordt de premie jaarlijks vastgesteld door de uitvoerders (veelal pensioenfondsen). Door een deel van de risico’s bij de werknemer zelf neer te leggen, bereiken werkgevers met een beschikbare premieregeling kostenbeheersing. Of er ook sprake is van kostenverlaging hangt af van de inhoud van de pensioenregeling. Aon schat in dat in Nederland ongeveer 900.000 werknemers een beschikbare premieregeling hebben. Dit aantal neemt de laatste jaren flink toe: in 2013 waren dit er nog 850.000.


Lagere marktrente

De grootste invloed op de verwachte pensioenuitkomst bij een beschikbare premieregeling heeft de marktrente. In het eerste kwartaal van 2014 is de marktrente 0,1 procentpunt gedaald. Bij een lagere marktrente is het duurder om pensioen aan te kopen en dat zorgt voor een lagere pensioenuitkomst. De meeste beschikbare premieregelingen houden rekening met de leeftijd van de werknemer. Voor een jongere werknemer wordt doorgaans risicovoller belegd. Hierdoor ontstaat een veel grotere spreiding tussen de inschattingen voor mogelijke pensioenuitkomsten. Gemiddeld genomen is de benchmark voor een 25-jarige drie procentpunt gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit komt door daling van de marktrente op de zeer lange termijn.

In het laatste kwartaal van 2013 was de verwachte pensioenuitkomst van een beschikbare premieregeling iets hoger in vergelijking met een middelloonregeling (bij een gelijk opbouwpercentage). Dat beeld is nu omgedraaid, maar de verschillen zijn beperkt. "Voor werkgevers die de keuze over type pensioenregeling (her)overwegen is het essentieel dat ook wordt gekeken naar de risico’s in pensioenuitkomst en te betalen premie", zegt Aon Hewitt. "Bovendien is het bij een beschikbare premieregeling van groot belang waarin wordt belegd."

 

Reactie toevoegen