Aov-premie daalt niet na twee jaar provisieverbod

MoneyView (logo)

Een jaar geleden stelde MoneyView vast dat het provisieverbod bij aov niet of nauwelijks heeft geleid tot verlaging van de premie. Ook in 2014 zijn de premies niet gedaald, maar in de meeste gevallen licht gestegen (met maximaal 0,75 procent). Dit blijkt uit het Special Item Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2015 van MoneyView.

MoneyView vergeleek de voorwaarden en tarieven van 38 aov's voor zelfstandig ondernemers. Vijf sterren voor de ProductRating met de beste voorwaarden gingen naar Achmea (Avéro Inkomen Continu Compleet, Interpolis InkomensZekerPlan en Centraal Beheer AOV Compleet), Aegon (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) en Generali (Arbeidsongeschiktheidsverzekering Exact). Achmea scoort voor het eerst vijf sterren. Generali kreeg de hoogste rating voor de vierde keer, Aegon voor de derde keer. Evenals vorig jaar komen Allianz (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) en Reaal (Ondernemers AOV) in aanmerking voor vijf sterren voor prijs (voor aov's met volledige dekking).

 

Marktontwikkelingen

In de afgelopen jaren zijn de eindleeftijden van de meeste aov's aangepast aan de verhoging van de AOW-leeftijd tot 67. Op dit moment is TAF de enige aanbieder die 65 jaar nog als maximum kent. In het afgelopen jaar is Nationale-Nederlanden gestopt met het aanbieden van
aov's. De bijbehorende verzekeringsactiviteiten voor zelfstandig ondernemers zijn overgedragen aan dochter Movir. Waar NN met vier producten op de markt actief was, heeft Movir één product geïntroduceerd; de Soepel&Zeker AOV. Voor Achmea geldt dat nieuwe aov's
sinds dit jaar niet meer bij Zilveren Kruis kunnen worden ondergebracht. Deze activiteiten zijn overgedragen aan Centraal Beheer.
 

Aov zonder advies

Begin dit jaar heeft Zelf (label van SNS Reaal) een execution only aov geïntroduceerd. De aov wordt door Zelf rechtstreeks aan de ondernemer verkocht en biedt een standaard dekking zonder keuzemogelijkheden. Voor het eerst wordt dit complexe product uitsluitend op basis van ‘execution only’ aangeboden; na het afronden van een kennis- en ervaringstoets kan de ondernemer de verzekering helemaal zelfstandig online afsluiten. "Of deze nieuwe ontwikkeling leidt tot een nieuwe trend zal de komende periode moeten uitwijzen", schrijft MoneyView. "Aangescherpte wet- en regelgeving heeft er in de afgelopen jaren toe geleid dat advisering door een (on)afhankelijk adviseur of door de aanbieder van het aov-product juist steeds belangrijker gevonden wordt door de toezichthouder. Zelf kiest ervoor om tegen deze tendens in een aov zonder enige vorm van advies aan te bieden. Het is de vraag in hoeverre andere aanbieders dit voorbeeld zullen volgen."

Lees meer over

Reacties

Arnoud Wennekus 24 februari 2015

Het ziet er naar uit dat de verzekeraars rechtstreeks hun gang gaan op het internet . Konden ze al, maar deden dat nog niet echt. Wij moeten op HBO nivo examens doen om er iets over te mogen adviseren. De consument/ondernemer? Die schuift een AOVtje in elkaar op de Ipad...

Berend Tooms 24 februari 2015

Allemaal oud nieuws. De hele branche heeft dit kunnen zien. Juist rond het tijdstip van het definitief worden van het provisieverbod stegen premies met soms wel 15-20%. Bovenop de gedurende enige jaren uitgeholde tarieven. Een aanloopje? Concurrentie? Dat hadden we niet kunnen bedenken? Verwacht wel, maar gehoopt dat men zich in zou houden. Wat overigens te denken van de premieverhogingen op bestaande AOV's? Mensen die al jarenlang 10-100-duizenden euro's achtergelaten hebben. Uiteraard, ik ken het principe, maar die worden nu (of zijn al), vaak juist op het moment dat er niets meer te kiezen valt, geconfronteerd met 10-15% premieverhoging. Dat nog zonder de verhoging van de eindleeftijd naar 67, die ook een klein vermogen kost. Bij NN overigens pas net op te vragen. De klant en het intermediair worden er niet op geattendeerd en een offerte duurt een maand. Mbt de premie houd ik mijn hart vast. Misschien scheelt dat laatste nog iets in de premie. Hier op kantoor valt wel eens het woord kartel. Onterecht natuurlijk.

Michel Scheiuit 24 februari 2015

@Mark +1. Hoewel we dat van tevoren op onze klompen konden aanvoelen. Ik zie de verzekeraars lachen in hun knuistjes. In ėėn keer 17,5 % meer winst in de zak! Laten we dat ook bij de overige schadeverzekeringen proberen. "En als ze vragen waarom de premie niet lager is geworden zeggen we gewoon dat we eigenlijk de premie hadden moeten verhogen (door gestegen schadelast) maar nu konden we het gelijk houden". Dan kan de AFM weer een rapport publiceren hoeveel honderden miljoenen de consument heeft bespaard.

Mark van den Broek 23 februari 2015

Het zelf aanvragen van een AOV via internet zou door de AFM verboden moeten worden. Het is vragen om problemen. Kandidaat verzekerden willen meestal zo goedkoop mogelijk uit zijn en zullen daardoor verkeerde keuzes maken....Advies is en blijft belangrijk, anders is PE plus ook niet nodig..... Wat de premies betreft van AOV's is het dus duidelijk dat de klant nu duurder uit is. De premie is nagenoeg gelijk gebleven maar er moet nu wel voor advies cq abonnement worden betaald....en dat terwijl de meeste produkten nagenoeg gelijk zijn gebleven. Verzekeraars zullen wel weer meer winst maken.......zucht !

Movir introduceert aov met eindleeftijd 68 jaar

Movir introduceert aov met eindleeftijd 68 jaar

Movir biedt voortaan de mogelijkheid om de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen af te sluiten met eindleeftijd 68 jaar. Daarmee biedt Movir volgens eigen...

Aov verplicht stellen voor zzp'er

Aov verplicht stellen voor zzp'er

Tweederde van de Nederlanders vindt dat zzp'ers verplicht moeten worden zichzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek...

Verzekeraar hoeft 'brandend huis' niet te verzekeren

Verzekeraar hoeft 'brandend huis' niet te verzekeren

Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov....

Consument moet psychische klachten melden bij aangaan aov

Consument moet psychische klachten melden bij aangaan aov

Een consument heeft ten onrechte psychische klachten niet gemeld bij het aangaan van een aov en de schending van de mededelingsplicht staat vast. Aldus de Geschillencommissie...

Movir: van starterskorting naar aanvangskorting

Movir: van starterskorting naar aanvangskorting

Movir voert verbeteringen door die de aov aantrekkelijker maken voor medici, zakelijk professionals en ondernemers. Zo wordt de starterskorting (voor startende professionals...

Aov-uitkering mag in mindering worden gebracht op inkomensschade

Aov-uitkering mag in mindering worden gebracht op inkomensschade

Aov-uitkeringen moeten worden meegenomen bij de bepaling van inkomensschade. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat sprake...