A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

ASR pand van website ASR

A.s.r. moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering, die in juni 2007 op verzoek van de consument is beëindigd, opnieuw berekenen. De verzekeraar mag aan deze consument naast de fondsbeheerkosten (TER) geen andere dan beheer- en administratiekosten in rekening brengen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid (CvB 2017-043). 

In februari 1998 sluit de consument met hulp van een intermediair een Waerdye Spaarplan af bij a.s.r. voor de duur van 30 jaar. De polis is op 1 juni 2007 op verzoek van de consument beëindigd en omgezet in een ander product. De consument heeft zich bij Kifid ondermeer beklaagd over de gebrekkige informatie vooraf en over kosten, die door de verzekeraar onterecht in rekening zouden zijn gebracht. Eerder stelde de Geschillencommissie de consument al in het gelijk. De Commissie van Beroep heeft hetzelfde oordeel: a.s.r. heeft de consument vóór het afsluiten van de beleggingsverzekering onvoldoende geïnformeerd over de kosten, die in rekening worden gebracht, en wat dat betekent voor het uiteindelijke beleggingsresultaat. In de offerte en de verzekeringsvoorwaarden wordt alleen gesproken over beheer- en administratiekosten.

A.s.r. moet de afkoopwaarde per 1 juni 2007 opnieuw berekenen. De verzekeraar dient dit bedrag, verminderd met het eerder aan consument uitgekeerde bedrag, en met de wetttelijke rente vanaf 1 juni 2007 aan consument te betalen. Daarnaast moet de verzekeraar de proceskosten vergoeden.

Oneerlijke bedingen en dwaling

De consument heeft aangevoerd dat met betrekking tot de risicopremie de verzekeraar oneerlijke voorwaarden heeft gebruikt, zoals bedoeld in de Europese richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Naar het oordeel van de Commissie is van oneerlijke bedingen niet gebleken. Ook het beroep op dwaling wijst de Commissie van Beroep af, zoals ook de Geschillencommissie had gedaan.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kifid: Bleukens moet concurrent 238 euro terugbetalen

Kifid: Bleukens moet concurrent 238 euro terugbetalen

Bleukens Verzekeringen moet een consument 238 euro terugbetalen. Dit omdat een nota in het kader van een Beleggingsverzekering niet terecht zou zijn, aldus de niet...

Oud contract niet té letterlijk nemen

Oud contract niet té letterlijk nemen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, LEVEN. UIT VVP 6, OKTOBER 2018 De eisen die aan een uitvaart worden gesteld, veranderen in de loop der tijd. Een treffend voorbeeld...

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Na clustering van klachten over beleggingsverzekeringen gaat Kifid nu aan de slag met klachten waarvoor een oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt. Voor enkele...

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

HYPOTHEKEN – In 2014 sluit de consument een hypotheek voor 395.000 euro bij de geldverstrekker waarbij de rente voor twintig jaar is vastgesteld op 4,3 procent....

Overeenkomst gaat boven online info

Overeenkomst gaat boven online info

HYPOTHEKEN – De consument heeft een hypothecaire geldlening bij een geldverstrekker afgesloten. In de offerte en de voorwaarden van deze lening is opgenomen,...

Oud contract niet té letterlijk nemen

Oud contract niet té letterlijk nemen

LEVEN - De eisen die aan een uitvaart worden gesteld, veranderen in de loop der tijd. Een treffend voorbeeld hiervan is te vinden in deze klacht. In 1949 wordt...