A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

ASR pand van website ASR

A.s.r. moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering, die in juni 2007 op verzoek van de consument is beëindigd, opnieuw berekenen. De verzekeraar mag aan deze consument naast de fondsbeheerkosten (TER) geen andere dan beheer- en administratiekosten in rekening brengen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid (CvB 2017-043). 

In februari 1998 sluit de consument met hulp van een intermediair een Waerdye Spaarplan af bij a.s.r. voor de duur van 30 jaar. De polis is op 1 juni 2007 op verzoek van de consument beëindigd en omgezet in een ander product. De consument heeft zich bij Kifid ondermeer beklaagd over de gebrekkige informatie vooraf en over kosten, die door de verzekeraar onterecht in rekening zouden zijn gebracht. Eerder stelde de Geschillencommissie de consument al in het gelijk. De Commissie van Beroep heeft hetzelfde oordeel: a.s.r. heeft de consument vóór het afsluiten van de beleggingsverzekering onvoldoende geïnformeerd over de kosten, die in rekening worden gebracht, en wat dat betekent voor het uiteindelijke beleggingsresultaat. In de offerte en de verzekeringsvoorwaarden wordt alleen gesproken over beheer- en administratiekosten.

A.s.r. moet de afkoopwaarde per 1 juni 2007 opnieuw berekenen. De verzekeraar dient dit bedrag, verminderd met het eerder aan consument uitgekeerde bedrag, en met de wetttelijke rente vanaf 1 juni 2007 aan consument te betalen. Daarnaast moet de verzekeraar de proceskosten vergoeden.

Oneerlijke bedingen en dwaling

De consument heeft aangevoerd dat met betrekking tot de risicopremie de verzekeraar oneerlijke voorwaarden heeft gebruikt, zoals bedoeld in de Europese richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Naar het oordeel van de Commissie is van oneerlijke bedingen niet gebleken. Ook het beroep op dwaling wijst de Commissie van Beroep af, zoals ook de Geschillencommissie had gedaan.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
NHG kiest voor Robeco en ASR

NHG kiest voor Robeco en ASR

NHG besteedt de vermogensbeheeractiviteiten uit aan ASR vermogensbeheer en Robeco. Beide vermogensbeheerders beheren straks gezamenlijk een belegd vermogen van circa...

Folkert Pama: "Individuele pensioenkeuzes: van zorgplicht naar zorgpret"

Folkert Pama: "Individuele pensioenkeuzes: van zorgplicht naar zorgpret"

"Per 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. Kortweg komt die erop neer dat de werknemer na de pensioendatum (deels) risicodragend...

Kifid: ASR mag uitkeringsdatum zonder overleg met de klant wijzigen

Kifid: ASR mag uitkeringsdatum zonder overleg met de klant wijzigen

Een consument verwijt ASR dat het de driemaandelijkse lijfrente-uitkering zonder aankondiging niet meer op de eerste van de maand maar op de vierde dag van de maand...

ASR neemt PC Uitvaart over

ASR neemt PC Uitvaart over

ASR neemt PC Uitvaart over. De portefeuille zal worden ondergebracht bij Ardanta. PC Uitvaart is opgericht in 1931 en verzorgt uitvaarten in de regio Noordwest-Nederland....

WelThuis Starters hypotheek ASR bestaat uit twee leningdelen

WelThuis Starters hypotheek ASR bestaat uit twee leningdelen

ASR heeft eerder deze week de details bekend gemaakt van haar WelThuis Starters hypotheek met een looptijd van 40 jaar. De introductie volgt op de pilot die de afgelopen...

ASR: opschorting motorrijtuigverzekering niet meer mogelijk

ASR: opschorting motorrijtuigverzekering niet meer mogelijk

ASR stopt vanaf 19 mei met het accepteren van nieuwe opschortingen van particuliere motorrijtuigverzekeringen. Het is nu nog mogelijk om in het (oud) Voordeelpakket...