Avéro achmea: awbz-transitie versterkt rol adviseur

Zorg en inkomen 2

De hervomingen in de langdurige zorg zullen ertoe leiden dat de zelfredzame burger zich zorgvuldig zal moeten voorbereiden op zorg in de latere levensfasen: in financieel en facilitair opzicht. Hier zal de markt nieuwe, levensloopgerichte zorgproducten voor moeten ontwikkelen. Niet alleen in het bewustwordingsproces, maar ook bij de financiële planning en de aanbieding van de nieuwe oplossingen kan de adviseur een actieve rol spelen, met veel toegevoegde waarde. Aldus een van de conclusies tjidens het Zorgseminar van Avéro Achmea.

Erik van der Hijden van zorgadviesbureau StrategieConsult schetste - deels vanuit internationaal perspectief - de feitelijke veranderingen en de ingrijpende gevolgen ervan, met name voor ouderen en hun mantelzorgers. "Zelfredzaamheid in de zorg en de verschuiving van collectieve naar familiale zorgplicht vragen een fundamentele cultuurverandering. In plaats van de huidige eenjarige producten is er behoefte aan levensloopgerichte zorgoplossingen, ook voor de mantelzorger. Voor de intermediair liggen hier kansen: financieel advies, nieuwe vormen van regionale binding en nieuwe producten."
Olivier Gerrits van Achmea Zorg & Gezondheid: "Achmea wil een koploperstrategie voeren in de ontwikkeling van formele zorg naar informele zorg en zelfzorg; van verzorgingsstaat naar participatiestaat. Als zorgverzekeraar doet Achmea dit via haar inkooprol en relatie met klanten. De focus op inkoop, die al succesvol was, kan worden verscherpt. Onder meer door anders in te kopen in de wijkverpleging: niet meer per uur, maar integraal via cliënt. Ook de kwaliteit en de prestaties in de langdurige zorg zijn nog lang niet zichtbaar. Maar uiteindelijk is het succes van de AWBZ-transitie afhankelijk van een gedragsverandering in de samenleving. Daaraan wil Achmea onder meer bijdragen via een cliëntplatform: voor en door klanten. De rol van de adviseur in dit brede proces is groot, zowel in het bewustwordingsproces als bij financiële planning met nieuwe oplossingen voor individuele gezinnen." 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Vijf innovatieve  pitches voor  adviseurs

Vijf innovatieve pitches voor adviseurs

Oodit riskplan werd tijdens een Innovatie event risicomanagement van voorzie uitgeroepen tot meest aansprekende idee. Het initiatief van Koen Willems, dat innovatieve...

Leiderschap

Leiderschap

Leiderschap kent vele vormen en gedaanten. Voor de een is een leider een visionair, een aanjager, een doener, iemand die het goede voorbeeld geeft. Voor een ander...

Leiderschap in de  nieuwe financiële  wereld

Leiderschap in de nieuwe financiële wereld

De financiële sector is al jaren in transformatie. Of het nu van binnenuit komt of van buitenaf wordt opgelegd, iedereen is overtuigd dat de nieuwe financiële...

Geen koningen op de troon, maar aanvoerders in het veld

Geen koningen op de troon, maar aanvoerders in het veld

Ze zijn ‘van’ de grootste spelers in de verzekeringsbranche: Narc van Nuland, ceo van Aon, en Jack Hommel, directeur zakelijk van Centraal Beheer en...

Samen werken met  focus op mens en resultaat

Samen werken met focus op mens en resultaat

“Een leider geeft kaders aan en zorgt binnen die kaders voor dialoog en cocreatie met een focus op mens en resultaat.” Dat is de visie van Wendy van...

‘Loslaten is de hoop opgeven op een beter verleden’

‘Loslaten is de hoop opgeven op een beter verleden’

“Je kunt pas verder wanneer je niet het verleden maar het heden als uitgangspositie neemt voor de toekomst”, aldus auteur, inspirator en spreker Jaap...