Avéro Achmea verleent inkomensvolmacht aan VSZ

VSZ volmacht

Avéro Achmea heeft een inkomensvolmacht verstrekt aan VSZ Assuradeuren uit Amstelveen.

Op basis van de inkomensvolmacht kan VSZ onder meer verzuimverzekeringen en WGA ERD verzekeringen (voor mkb-bedrijven tot 50 werknemers) sluiten. De overeenkomst kent een ingangsdatum van 1 maart 2015.

“De uitvoering van de Ziektewet, dienstverlening loondoorbetaling en WGA is bij VSZ in één hand georganiseerd", zegt directeur Gaston Merckelbagh. "In de samenwerking met Avéro Achmea stellen wij de aangesloten assurantieadviseurs en hun relaties in de gelegenheid om zowel de risicobeheersing (schadelast- en reïntegratiedienstverlening) als het risico dragen (verzekeren) te combineren.”


Wet BeZaVa

Volgens Jaap de Louw, directeur volmachten Avéro Achmea, kiest de verzekeraar voor samenwerking met VSZ (gevolmachtigde) en Acture (ketenregisseur) "omdat deze distributiepartners echte specialisten zijn - zeker met het oog op de komende BeZaVa".  Deze nieuwe wet is bedoeld voor het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van zogenoemde vangnetters: ex-werknemers die ziek zijn en daarom een ziektewetuitkering ontvangen. Vangnetterrs vormen inmiddels de grootste groep instromers in de WIA. : Avéro Achmea en VSZ kunnen hierbij veel profijt hebben van elkaars kennis op klantgebied en bewegingen binnen Ziektewet, verzuim en arbeidsongeschiktheid", aldus De Louw.

Reactie toevoegen