Banken: liever transparantie dan provisieverbod in zakelijke markt

NVB Logo

Banken zien liever provisietransparantie dan een provisieverbod in de zakelijke markt.

Dat schrijven zij in hun reactie op de inmiddels gesloten consultatie 'Effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor zzp'ers en mkb'ers bij financiële diensten en producten' van het ministerie van Financiën.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB): "Banken vinden dat ook in de zakelijke markt het belang van de klant altijd voorop moet staan en dat partijen die optreden als externe adviseur of bemiddelaar niet geleid moeten worden door perverse prikkels. Wij twijfelen echter sterk of een provisieverbod in de zakelijke markt noodzakelijk is. Los van de vraag in hoeverre een eventueel provisieverbod de keuzevrijheid van klanten onnodig beperkt, onderschrijven banken het uitgangspunt dat zowel externe adviseurs en bemiddelaars als aanbieders van financiering volledig transparant moeten zijn over de mogelijke provisievergoeding die zij voor hun dienstverlening ontvangen of betalen. Die transparantie moet zien op: (i) het feit dat er vergoeding voor de dienstverlening in rekening wordt gebracht, (ii) de hoogte van de vergoeding en (iii) een omschrijving van de specifieke dienstverlening waarvoor die vergoeding geldt.
"Banken wijzen er op dat ook aanbieders van financiering zelf in de praktijk vaak een vorm van advies geven. Juist in het huidige, snel veranderende financieringslandschap ontstaan veel nieuwe samenwerkingsvormen, waaronder het aangaan van cofinanciering. Banken werken bijvoorbeeld steeds vaker samen met aanbieders van alternatieve vormen van financiering. Daarbij worden nieuwe businessmodellen ontwikkeld waarbij afspraken worden gemaakt over de verdeling van werkzaamheden en vergoedingen. Banken vrezen dat een eventuele uitbreiding van het provisieverbod naar kleinzakelijke klanten ertoe leidt dat de noodzakelijke verbreding van het financieringslandschap in de kiem wordt gesmoord."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Frans Lampe - 19 oktober 2016

Dit artikel gaat over financieringen, niet verzekeringen. Banken zien hun marktaandeel snel afnemen bij financieringen en proberen dat te vertragen. Een onafhankelijke adviseurs worden betaald dmv provisie als onderdeel van de maandelijkse aflossing. Daardoor zal zijn aanbieding altijd duurder zijn dan de aanbieding van een bank, die zijn adviseur op de loonlijst heeft staan en geen/weinig provisie doorrekent in de maandlast. Door de provisievergoeding apart te regelen, naast de financieringslasten, moet ook de bank zijn adviesvergoeding apart in rekening gaan brengen. De bank wordt daardoor duurder in het totale plaatje, dus minder concurrerend. De onafhankelijk adviseur kan meerdere kanalen aanbieden en kan nu concurreren op maandlast en op adviestarief. Uitbreiding van het keuze aanbod ipv verkleining, juist voor de kleinzakelijke klant.

Roelof Radstaake - 18 oktober 2016

Deze reactie praat over provisie als een vergoeding voor bewezen diensten. Duidelijk GESCHEIDEN van de premie voor verzekerde die verantwoordelijk is voor het inkomen van verzekeraars en die bestemd is voor schadelast en overige kosten. Hoe verhoudt deze stelling zich tot de beslissing van Unigarant om de provisie te verlagen VANWEGE een toenemende schadelast? Het lijkt erop dat Unigarant hiermee een brevet van onvermogen afgeeft wat betreft inschattingsvermogen van collega's.

Lees meer over
Banken in makkelijke taal

Banken in makkelijke taal

De NVB heet het onderdeel 'Banken in makkelijke taal' toegevoegd aan haar site. Het onderdeel is speciaal voor mensen – jong en oud – die niet graag...

Mkb'ers krijgen voorschot bij uitvoering herstelkader rentederivaten

Mkb'ers krijgen voorschot bij uitvoering herstelkader rentederivaten

De uitvoering van het herstelkader rentederivaten heeft opnieuw vertraging opgelpen. De vertraging wordt grotendeels veroorzaakt door problemen met data en automatiseringssystemen...

Dijsselbloem: "Ik laat me niet uit over individuele banken"

Dijsselbloem: "Ik laat me niet uit over individuele banken"

"Ik laat me niet uit over de (groei van) hypotheekportefeuilles van individuele banken." Aldus minister Dijsselbloem in antwoord op Kamervragen over de groei bij...

Dnb onderzoekt agressieve belastingplanning

Dnb onderzoekt agressieve belastingplanning

DNB is een onderzoek gestart naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit bij een selectie van banken, trustkantoren en verzekeraars. Na de zomer verwacht...

Verklaring duurzaamheid banken en pensioenfondsen

Verklaring duurzaamheid banken en pensioenfondsen

"Het akkoord van Parijs spoort ons allen aan om te handelen. Ook onze financiële instellingen onderschrijven deze koers en willen een wezenlijke bijdrage...

"Een olifant is verstandig en wekt vertrouwen"

"Een olifant is verstandig en wekt vertrouwen"

De Raad van Kinderen adviseert de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een nieuw logo te ontwerpen. "Bijvoorbeeld met een olifant. Een olifant is verstandig...