Beleidsdekkingsgraden pensioenfondsen opnieuw gestegen

TPRA logo

In het tweede kwartaal van 2017 stegen de beleidsdekkingsgraden van pensioenfondsen met 2%.

Dit blijkt uit de TPRA-monitor Dekkingsgraden 2017-II. Het  is de grootste kwartaalstijging van de beleidsdekkingsgraad sinds de introductie van deze graadmeter begin 2015. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad is einde tweede kwartaal 2017 106,7. De nominale dekkingsgraden stegen ook, maar minder hard. De gemiddelde nominale dekkingsgraad bereikte 110,5, een stijging van 1,5%. Beide graadmeters geven een indicatie van het vermogen van pensioenfondsen om de pensioenbeloftes waar te maken die zijn vastgelegd in de regelingen die zij uitvoeren.


Slechts één van de 120 onderzochte fondsen zag zijn beleidsdekkingsgraad dalen ten opzichte van het eerste kwartaal. Bij zeven fondsen daalde de nominale dekkingsgraad. Bij 23 fondsen steeg de beleidsdekkingsgraad meer dan 2%, bij 32 fondsen was de stijging van de nominale dekkingsgraad meer dan 2%.

De ondernemingspensioenfondsen verbeterden hun nominale dekkingsgraden met gemiddeld 1,8%. Daarmee presteerden zij beter dan de bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen die een gemiddelde stijging hadden van 1,2% in het tweede kwartaal. Grote uitschieters waren de prestaties van Sportfondsen en het CDC-fonds van Nationale-Nederlanden die stijgingen noteerden van respectievelijk 6,7% en 5,0%, aldus TPRA.

Lees meer over
Wordt u uitgekleed?

Wordt u uitgekleed?

Als u weer naar de kapper gaat, geef dan een goede fooi. Want niet alleen u wordt geknipt of geschoren, de kappers worden dat ook. Bij hen gebeurt dat op pensioengebied,...

"Gevreesde pensioenkorting voorlopig afgewend"

"Gevreesde pensioenkorting voorlopig afgewend"

De vijf grootste pensioenfondsen van ons land hebben in het vierde kwartaal de beste resultaten geboekt. Dit concludeert The Pension Rating Agency (TPRA) in de monitor...

Pensioenfondsen voelen zich te verheven voor een oordeel

Pensioenfondsen voelen zich te verheven voor een oordeel

“We zijn het vertrouwen van de deelnemers kwijt”, is een veelgehoorde klacht bij pensioenfondsen. De oorzaak van dit wantrouwen wordt vaak gezocht...

Dekkingsgraden pensioenfondsen redelijk stabiel

Dekkingsgraden pensioenfondsen redelijk stabiel

In het afgelopen kwartaal zijn de nominale dekkingsgraden van pensioenfondsen vrijwel stabiel gebleven. De gemiddelde dekkingsgraad van rond de 102 is lager dan...

Pensioenfondsen niet open over beloning bestuur

Pensioenfondsen niet open over beloning bestuur

Minder dan de helft van de bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen geeft inzicht in de vaste vergoedingen aan de bestuurders. Minder dan een kwart geeft daarbij voldoende...

Kosten pensioenbeheer nemen toe

Kosten pensioenbeheer nemen toe

De kosten voor pensioen per deelnemer zijn vorig jaar met 5,5 procent gestegen. Bij tweederde van de pensioenfondsen zijn de deelnemers duurder uit. Belangrijkste...