Bezwaren tegen verlengen bewaartermijn

Richard Meinders (SVC)

Verschillende partijen hebben tijdens de consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2014 bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde verlenging van de bewaartermijn van adviezen van één naar vijf jaar.

Richard Meinders (foto) van SVC Compliance stelt: "Als een advies- c.q. bemiddelingstraject met succes is afgerond, hangen de mogelijke toezichtsmaatregelen van de AFM nog een vol jaar boven de spreekwoordelijke nek van de financiële dienstverlener. Door het verlengen van de bewaartermijn naar vijf jaar, wordt ook de termijn van onzekerheid verlengd. Dit lijkt ons, in de huidige moeilijke en steeds veranderende marktomstandigheden, geen wenselijke zaak. De stelling dat de kosten voor de financiële dienstverlener nihil zullen zijn, durven wij ook te bestrijden. Het voortschrijdende inzicht in de interpretatie van de Wft door de AFM, dwingt in sommige gevallen dossiers te heropenen. Het uitvoeren van dergelijke herstelacties brengt wel degelijk, hoge en onnodige, kosten met zich mee." Het Verbond van Verzekeraars vindt de verlenging ook ongewenst: "De termijn van een jaar stelt de AFM voldoende in staat zich een redelijk beeld te vormen over de algemene kwaliteit van advisering. Het verlengen van deze termijn tot vijf jaar vinden wij niet proportioneel. Wij vinden het argument van lastenverlichting zwaarder wegen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jurjen Oosterbaan Martinius - 7 mei 2013

Ik ken geen enkele adviseur die na een jaar zijn adviesdossiers door de papierversnipperaar haalt. Adviseurs die dit toch overwegen doen er goed aan om even overleg te hebben met hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Het argument dat nieuwe inzichten tot heropening van het oude dossier zou moeten leiden snap ik niet. We gaan adviezen toch niet met terugwerkende kracht aanpassen?

Lees meer over