Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Euro's TB

Consumenten mogen erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte boeterente afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2018-060.

De geldverstrekker heeft aan de consument een voorlopige aflosnota gestuurd op 1 oktober 2016. Op 13 februari 2017 heeft de geldverstrekker hem een definitieve aflosnota gestuurd. De consument vorderde 14.377 euro aan schadevergoeding omdat de definitieve boete veel hoger lag dan de eerste. Hij acht het onaanvaardbaar dat de vergelijkingsrente verlaagd is tussen de twee momenten waarop de vergoedingsrente berekend is. De vordering wordt door de commissie afgewezen. 

De commissie: "Naar vast oordeel van de Commissie mogen Consumenten erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte vergoeding afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente (zie daarvoor GC Kifid, nrs. 2016-258, 2017-101, 2017-583 en 2017-648). Tussen partijen is niet in geschil dat de oorzaak voor de hoger berekende boeterente in februari 2017 gelegen is in de verlaging van de gehanteerde vergelijkingsrente ten opzichte van de berekening in oktober 2016. Concreet betekent dit dat Consument bij het intern oversluiten van de geldlening en betaling van de boete een lagere rente zou hebben verkregen in februari 2017. De betaling van de hogere boete zou op die manier gedurende de resterende looptijd van de geldlening door Consument worden terugverdiend. Nu Consument heeft besloten de lening bij een andere partij onder te brengen, wordt hij nadelig geraakt door de renteverlaging bij Geldverstrekker. Dat maakt echter niet dat de door Geldverstrekker doorgevoerde renteverlaging daarmee naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening is van oordeel dat de bank niet gehouden kan worden een gemaakte (en ontdekte) fout in haar berekening van...

Alle kosten voor één partij te kort door de bocht

Alle kosten voor één partij te kort door de bocht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE UIT VVP 03 - 2018 In deze uitspraak gaat het om een schade waarmee vrijwel elk financieel advieskantoor met enige regelmaat...

Verzuim kost bank helft advieskosten

Verzuim kost bank helft advieskosten

SNS Bank moet een klant een gedeelte van de advieskosten vergoeden. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2018-268. Consument...

Passieve houding kost adviseur bijna 9.000 euro

Passieve houding kost adviseur bijna 9.000 euro

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat adviseur Raadsheeren bijna 9.000 euro aan schadevergoeding betalen aan een klant. De Commissie oordeelt...

Verzekeraar mag incassokosten verhalen

Verzekeraar mag incassokosten verhalen

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) is van oordeel dat Aegon in het onderhavige geval in redelijkheid tot het nemen van incassomaatregelen...

"Verruim nu al recht op premieterugbetaling"

"Verruim nu al recht op premieterugbetaling"

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) geeft verzekeraars ter overweging mee nu al het recht op premieterugbetaling te verruimen. De commissie...