Boeterente kan voortaan worden aangemerkt als rente van schulden

Wiebes 2015

Boeterente kan voortaan worden aangemerkt als rente van schulden. Dit is van belang in situaties waarin de boeterente door rentemiddeling wordt verdisconteerd in het bijvoorbeeld na oversluiten overeengekomen nieuwe rentepercentage.

Met het in de Staatscourant gepubliceerde besluit loopt staatssecretaris Wiebes van Financiën vooruit op wetgeving om fiscale belemmeringen bij rentemiddeling weg te nemen. Wiebes: "Ik keur goed dat boeterente, al dan niet in het kader van rentemiddeling, niet wordt aangemerkt als kosten van geldleningen maar als rente van schulden. Boeterente is dan aftrekbaar als rente van schulden en wordt ook voor de beoordeling van de fiscale aflossingseis aangemerkt als rente. Andere opslagen die een bank in het kader van rentemiddeling in rekening brengt, zoals bijvoorbeeld een opslag voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen bij verkoop, zijn niet aan te merken als boeterente. Deze opslagen worden dan ook niet aangemerkt als rente van schulden behalve in die gevallen waarin het totaal van alle overige opslagen de doelmatigheidsgrens van 0,2 procent niet overschrijdt."
Een belastingplichtige kan een verzoek om ambtshalve vermindering op basis van dit besluit doen als er minder dan vijf jaren zijn verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. "Een verzoek om ambtshalve vermindering zal alleen van belang zijn in die gevallen waarin de boeterente door middel van rentemiddeling is betaald. Als de boeterente in een bedrag ineens is betaald, leidt de gewijzigde kwalificatie per saldo niet tot een wijziging in de aftrekbaarheid."
 

Lees meer over
Kifid: geen terugwerkende kracht boeteregels

Kifid: geen terugwerkende kracht boeteregels

De in juli 2016 in werking getreden nieuwe boeteregels bij het oversluiten van hypotheken hoeven niet met terugwerkende kracht te worden toegepast, volgt de Geschillencommissie...

Minister grijpt niet in bij uitvoering leidraad

Minister grijpt niet in bij uitvoering leidraad

"De kredietverstrekkers hebben zich gecommitteerd aan de leidraad van de AFM en ik heb geen aanleiding om hier op dit moment aan te twijfelen." Dat stelt...

Correctie aangifte na compensatie boeterente

Correctie aangifte na compensatie boeterente

Wie een compensatie boeterente krijgt, wacht een correctie van de belastingaangifte 2016. Minister Dijsselbloem van Financiën in antwoord op Kamervragen van...

Kamervragen Nijboer over AFM-leidraad boeterente

Kamervragen Nijboer over AFM-leidraad boeterente

Henk Nijboer (PvdA) heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de net verschenen AFM-leidraad 'Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek '. Nijboer...

Oproep veh: compenseer te hoge boeterente over langere periode

Oproep veh: compenseer te hoge boeterente over langere periode

 Vereniging Eigen Huis heeft alle geldverstrekkers een brief gestuurd met  een moreel appel om de AFM-leidraad voor de berekenig van de boeterente met...

Indicatieve karakter berekening boeterente vermelden in adviesrapport

Indicatieve karakter berekening boeterente vermelden in adviesrapport

Dat de berekening van een boeterente indicatief is, dient duidelijk te zijn vermeld in het adviesrapport. Hypotheek Advies Groep moet van de Geschillencommissie...