Boeterente kan voortaan worden aangemerkt als rente van schulden

Wiebes 2015

Boeterente kan voortaan worden aangemerkt als rente van schulden. Dit is van belang in situaties waarin de boeterente door rentemiddeling wordt verdisconteerd in het bijvoorbeeld na oversluiten overeengekomen nieuwe rentepercentage.

Met het in de Staatscourant gepubliceerde besluit loopt staatssecretaris Wiebes van Financiën vooruit op wetgeving om fiscale belemmeringen bij rentemiddeling weg te nemen. Wiebes: "Ik keur goed dat boeterente, al dan niet in het kader van rentemiddeling, niet wordt aangemerkt als kosten van geldleningen maar als rente van schulden. Boeterente is dan aftrekbaar als rente van schulden en wordt ook voor de beoordeling van de fiscale aflossingseis aangemerkt als rente. Andere opslagen die een bank in het kader van rentemiddeling in rekening brengt, zoals bijvoorbeeld een opslag voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen bij verkoop, zijn niet aan te merken als boeterente. Deze opslagen worden dan ook niet aangemerkt als rente van schulden behalve in die gevallen waarin het totaal van alle overige opslagen de doelmatigheidsgrens van 0,2 procent niet overschrijdt."
Een belastingplichtige kan een verzoek om ambtshalve vermindering op basis van dit besluit doen als er minder dan vijf jaren zijn verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. "Een verzoek om ambtshalve vermindering zal alleen van belang zijn in die gevallen waarin de boeterente door middel van rentemiddeling is betaald. Als de boeterente in een bedrag ineens is betaald, leidt de gewijzigde kwalificatie per saldo niet tot een wijziging in de aftrekbaarheid."
 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Volksbank:  herstelbetalingen tot vijf jaar voor AFM-richtlijn

Volksbank: herstelbetalingen tot vijf jaar voor AFM-richtlijn

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis zijn positief over de manier waarop de Volksbank teveel betaalde boeterente gaat terugbetalen aan klanten die voor 14 juli...

Proces tegen Delta Lloyd over te hoge boeterente

Proces tegen Delta Lloyd over te hoge boeterente

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond starten een proces tegen Delta Lloyd. Inzet is de volgens beide organisaties te hoge boeterente die klanten voor 14 juli...

Laatste woord over rentemiddeling nog niet gezegd

Laatste woord over rentemiddeling nog niet gezegd

De NVB erkent het maatschappelijk belang van rentemiddeling, maar banken moeten wel hun financieel nadeel bij de klant in rekening kunnen blijven brengen. Dat schrijft...

Moneywise wil snel duidelijkheid over berekening boeterente

Moneywise wil snel duidelijkheid over berekening boeterente

Ongewenst. Zo noemt Moneywise de onduidelijkheid die volgens haar is ontstaan doordat AFM en Kifid de boeterente onder de Europese hypothekenrichtlijn anders berekenen....

Klant zelf aan de slag bij Rentemiddelingsdesk

Klant zelf aan de slag bij Rentemiddelingsdesk

“Door de keten om te draaien en uitkomsten voor de klant helder en overzichtelijk te maken voor het adviestraject en uitvoering, willen we meer mensen de mogelijkheden...

Kifid: geen terugwerkende kracht boeteregels

Kifid: geen terugwerkende kracht boeteregels

De in juli 2016 in werking getreden nieuwe boeteregels bij het oversluiten van hypotheken hoeven niet met terugwerkende kracht te worden toegepast, volgt de Geschillencommissie...