Branche wil toezichtbegroting kunnen verwerpen

Eurobiljetten

Verzekeraars gaan vijftien procent, zorgverzekeraars twaalf procent  meer bijdragen aan de kosten van het toezicht als de overheidsbijdrage inderdaad wordt geschrapt. Dat stelt DNB. Belangenorganisaties schrijven in een brief dat zij de toezichtbegroting bij driekwart meerderheid willen kunnen verwerpen.

De toezichthouder: "Voor dit jaar is de overheidsbijdrage aan het toezicht met 19 miljoen euro nagenoeg gelijk aan de bijdrage van vorig jaar. Het voornemen bestaat om de overheidsbijdrage in de toezichtkosten met ingang van 2015 af te schaffen. Als gevolg hiervan zal de totale heffing aan verzekeraars - niet zorgverzekeraars - met circa 15 procent toenemen en aan zorgverzekeraars met 12 procent."

In een gezamenlijke brief pleiten onder andere Verbond van Verzekeraars en Adfiz woensdag voor goede checks en balances: "Het belangrijkste punt dat wij naar voren willen brengen betreft het ontbreken in het wetsvoorstel van een adequaat tegenwicht in de besluitvorming over de toezichtbegroting. Er is in het wetsvoorstel niets nieuws geregeld om dit tegenwicht in voldoende mate te organiseren. Wij zouden de Vaste Commissie voor Financiën voorstellen jaarlijks te spreken over de begroting van de toezichthouders DNB en AFM. Wij vinden het verstandig als er een uitgavenplafond voor de toezichtkosten wordt ingevoerd. Wij pleiten voor meer transparantie in de toezichtbegroting van AFM en DNB. Wij zouden het verstandig vinden als de Algemene Rekenkamer (ARK) de doelmatigheid van de besteding van de toezichtmiddelen bij DNB en AFM zou gaan controleren. Wij stellen voor de Minister de bevoegdheden van de adviserende panels uit te breiden. Dit zou wat ons betreft bijvoorbeeld kunnen door invoering van een wettelijk
verwerpingsrecht als driekwart van de markt zich niet kan vinden in de toezichtbegroting. Wij stellen voor binnen de Raad van Commissarissen van de toezichthouders AFM en DNB een specifieke taakopdracht te geven aan één specifieke commissaris om de toezichtbegroting te beoordelen vanuit het oogpunt van de onder toezicht gestelde instellingen."

 

 


 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Adviseur tast dieper in buidel

Adviseur tast dieper in buidel

Adviseurs en bemiddelaars moeten dieper in hun buidel tasten voor hun bijdrage aan de kosten van het doorlopend AFM-toezicht. Ze dragen 7,5 procent meer bij in 2018....

VVD-motie beperken toezichtskosten haalt het niet

VVD-motie beperken toezichtskosten haalt het niet

Een VVD-motie voor de kerst om de "ongebreidelde groei" van de toezichtskosten te beteugelen, haalde het niet. De VVD diende een motie in om de zogenoemde...

"Kritisch kijken naar verdeling toezichtskosten"

"Kritisch kijken naar verdeling toezichtskosten"

"Het is redelijk dat de bedrijfstak zijn eigen toezichtkosten betaalt. Maar als de toezichthouders ook allerlei andere dingen willen of moeten doen: waarom...

"Toezichtskosten AFM en DNB in hand houden"

"Toezichtskosten AFM en DNB in hand houden"

De VVD is blij dat de minister van Financién voor de periode 2017 - 2020 een taakstelling gaat opleggen aan DNB en AFM oplopend tot 7 procent in 2020 na jarenlange...

Voorlopig geen kans op daling toezichtskosten

Voorlopig geen kans op daling toezichtskosten

De kosten van de AFM ontwikkelen zich in lijn met de begroting. Voorlopig dus geen kans op een verlaging van de door financiële dienstverleners als fors ervaren...

Adviseur fors meer kwijt aan toezichtskosten

Adviseur fors meer kwijt aan toezichtskosten

Adviseurs gaan duidelijk meer betalen voor de kosten van het toezicht in 2015.   De vaste kosten gaan omhoog van 650 naar 820 euro. De kosten per fte gaan...